Tilpasse verktøylinjer og knapper i Word 2000

Symptom

Hvordan tilpasser jeg verktøylinjer og knapper slik at jeg enkelt får tilgang til funksjoner jeg bruker ofte?

Løsning

I Word 2000 finnes det innebygde knapper for objekter på de ulike menyene. Word har også innebygde knapper for tegning, kantlinjer og fletting av dokumenter. Du kan legge til, fjerne, flytte eller gruppere knappene. I tillegg kan du lage personlige knapper for makroer, skrifter, autotekstposter, stiler og kommandoer som det ikke finnes innebygde knapper for.


Slik legger du til en knapp:

Metode 1:

1. Pek på Verktøylinjer på Vis-menyen og velg Tilpass.
2. Velg kategorien Kommandoer. Merk kategorien der du vil legge til en knapp.
3. De innebygde knappene for den valgte kategorien vises under Kommandoer til høyre for listen.
4. Merk ønsket knapp. Dra den til verktøylinjen.

Metode 2:

1. Klikk Flere knapper på verktøylinjen og velg Legge til eller fjerne knapper.
2. Merk en knapp på menyen hvis du vil legge til knappen. Fjern merkingen av knappen hvis du vil fjerne den fra verktøylinjen.

Metode 3:
1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
2. Følg instruksjonene under Metode 1.

Obs! Hvis du vil se en kort beskrivelse av funksjonen til en innebygd knapp, klikker du først knappen og deretter Beskrivelse i dialogboksen Tilpass.


Slik bytter du bilde på en knapp:

1. Pek på Verktøylinjer på Vis-menyen og velg verktøylinjen der knappen du vil endre er.
2. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
3. Høyreklikk knappen du vil endre, pek på Bytt knappesymbol og klikk ønsket bilde.

Hvis du vil endre knappesymbolet, høyreklikker du knappen og klikker Rediger knappesymbol. Gjør endringene og velg OK.


Slik kopierer eller flytter du en knapp:

1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Verktøylinjer.
3. Hvis du vil flytte en knapp, drar du den til en ny plass på verktøylinjen.
Hvis du vil kopiere en knapp, holder du nede CTRL-tasten mens du drar knappen til en ny plass på verktøylinjen.
4. Klikk Lukk hvis du vil lukke dialogboksen Tilpass.


Slik lager du en ny verktøylinje:

1. Pek på Verktøylinjer på Vis-menyen, og velg Tilpass.
2. Velg kategorien Verktøylinjer og klikk Ny.
3. Skriv inn navnet på den nye verktøylinjen under Navn på verktøylinje.
4. Velg malen eller dokumentet du vil lagre verktøylinjen i, under Gjør verktøylinjen tilgjengelig for.
5. Velg OK.
6. Velg kategorien Kommandoer i dialogboksen Tilpass. Merk kategorien du vil velge knapp fra. Dra knappen fra Kommandoer til en plass på verktøylinjen.
7. Klikk Lukk.

Slik fjerner du en tilpasset verktøylinje:

1. Pek på Verktøylinjer på Vis-menyen, og velg Tilpass.
2. Velg kategorien Verktøylinjer.
3. Merk verktøylinjen du vil fjerne under Verktøylinjer.
4. Klikk Slett og velg deretter OK.

Obs! Du kan ikke fjerne en innebygd verktøylinje. Når en innebygd verktøylinje er merket i listeboksen, er Slett-knappen nedtonet, men Tilbakestill-knappen er tilgjengelig. Når du klikker Tilbakestill, tilbakestilles den innebygde verktøylinjen til standardlinje.

Slik flytter du en verktøylinje:

Du flytter en forankret verktøylinje øverst i Word-vinduet ved å dra i de to loddrette strekene på venstre side. Hvis du vil flytte en flytende verktøylinje, peker du på overskriftslinjen og drar linjen til en ny plass.

Slik velger du hvor endringer skal lagres:

Når du lager en tilpasset verktøylinje eller redigerer en eksisterende linje, kan du lagre endringene i malen Normal i en annen mal eller i et åpent dokument. Du velger hvor endringene skal lagres ved å merke malen eller dokumentet i Lagre i-feltet i kategorien Kommandoer i dialogboksen Tilpass.

Obs! Lagre i-feltet viser hvilke maler og dokumenter som er aktive eller åpne i Word. Hvis du vil aktivere en annen mal, velger du Maler og tillegg på Verktøy-menyen og deretter Tilknytt for å koble det aktive dokumentet til en annen mal. Hvis du vil håndtere objekter som er lagret i maler og/eller dokumenter, klikker du Assistent. I Assistent kan du gjøre følgende:

- Kopiere objekter fra et dokument eller en mal til et annet dokument eller en annen mal.
- Endre navn på eller fjerne objekter i en mal eller et dokument, for eksempel stiler, autotekstposter, verktøylinjer eller makroer.
Egenskaper

Artikkel-ID: 730312 – Forrige gjennomgang: 25. okt. 1999 – Revisjon: 1

Tilbakemelding