Opprette en verktøylinje med knapper som er koblet til makroer i Word 2000

Symptom

Hvordan lager jeg en verktøylinje med knapper som er koblet til makroer i Word 2000?


Løsning

Slik oppretter du en verktøylinje med knapper som er koblet til makroer i Word 2000

1. Høyreklikk en verktøylinje og velg Tilpass. Dialogboksen Tilpass vises.

2. Velg kategorien Verktøylinjer.

3. Klikk Ny.

4. Skriv inn navnet på den nye verktøylinjen i tekstboksen Navn på verktøylinje.

5. Merk Normal.dot i listeboksen Gjør verktøylinjen tilgjengelig for. Når du gjør dette, blir verktøylinjen tilgjengelig i alle vanlige dokument.

6. Velg OK.

7. Den nye verktøylinjen vises.

8. Plasser verktøylinjen der du vil ha den ved å dra den med musen.

9. Velg kategorien Kommandoer i dialogboksen Tilpass.

10. Merk makroer i listen Kategorier. Tilgjengelige kommandoer/makroer vises nå i listen til høyre.

11. Dra de ønskede kommandoene/makroene til verktøylinjen.

12. Høyreklikk knappene på den nye verktøylinjen hvis du vil angi hva som skal vises, for eksempel ikoner og/eller tekst. Velg Standardstil hvis du bare vil vise et ikon på knappen.

13. Klikk Lukk i dialogboksen Tilpass når du er ferdig.

Du har nå opprettet en ny verktøylinje med knapper som er koblet til makroer.

Egenskaper

Artikkel-ID: 730423 – Forrige gjennomgang: 11. apr. 2000 – Revisjon: 1

Tilbakemelding