Slik konfigurerer du en autoritativ tidsserver i Windows Server

Gjelder: Windows Server 2012 StandardWindows Server 2012 EssentialsWindows Server 2008 R2 Standard

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer Windows Time-tjenesten og feilsøker når Windows Time ikke fungerer riktig.

Konfigurere Windows Time-tjenesten for å bruke en ekstern tidskilde


Hvis du vil konfigurere en intern tidsserver som skal synkroniseres med en ekstern tidskilde, bruker du en av følgende metoder:

Konfigurere Windows Time-tjenesten automatisk

For å løse dette problemet automatisk, klikker du Last ned-knappen. I dialogboksen Filnedlasting velger du Kjør eller Åpne og følger deretter trinnene i veiviseren.

 • Når du kjører den enkle løsningen for å konfigurere en ekstern tidskilde, må du angi navnet på NTP-serveren. Den enkle løsningen vil ha plassholdernavnene Server1 og Server2. Erstatt disse plassholdernavnene med navnet på NTP-serveren etterfulgt av ",0x1". f.eks. SRV1.Contoso.com,0x1. Du trenger ikke å angi mer enn én server, men det anbefales at du gjør det for å få redundans. Hvis du har flere oppføringer, må de skilles med et mellomrom.
 • Tidsenheten for innstillingene SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrection og MaxNegPhaseCorrection er sekunder.
 • Det kan hende at denne veiviseren er tilgjengelig bare på engelsk. Den automatiske reparasjonsløsningen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den enkle løsningen på en flash-enhet eller en CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Konfigurere en autoritativ tidskilde manuelt på skogrot-PDCen for en AD-skog

Hvis du vil konfigurere PDC-en i roten til en Active Directory-skog slik at den synkroniseres med en ekstern tidskilde, følger du disse trinnene:

 1. Endre servertype til NTP. Dette gjør du slik:
  1. Velg Start > Kjør, skriv regedit og velg OK.
  2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Høyreklikk Type i den høyre ruten, og velg Endre.
  4. I Rediger verdi skriver du NTP i boksen Verdidata og velger OK.
 2. Angi AnnounceFlags til 5. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Høyreklikk AnnounceFlags i den høyre ruten, og velg Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du 5 i boksen Verdidata og velger OK.
 1. Aktiver NTPServer. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Høyreklikk Aktivert i den høyre ruten, og velg Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du 1 i boksen Verdidata og velger OK.
  4. Angi tidskildene. Dette gjør du slik:
   1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
   2. Høyreklikk NtpServer i den høyre ruten, og velg Endre.
   3. I Rediger verdi skriver du Peers i boksen Verdidata og velger OK.
     
 2. Konfigurer tidskorrigeringsinnstillingene. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Høyreklikk MaxPosPhaseCorrection i den høyre ruten og velg Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi klikker du for å velge Desimal i Grunnlag-boksen.
  4. I Rediger DWORD-verdi skriver du TimeInSeconds i boksen Verdidata og velger OK.

    
  5. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
    
  6. Høyreklikk MaxNegPhaseCorrection i den høyre ruten og velg Endre.
  7. I Rediger DWORD-verdi klikker du for å velge Desimal i Grunnlag-boksen.
  8. I Rediger DWORD-verdi skriver du TimeInSeconds i boksen Verdidata og velger OK.
    
 3. Lukk Registerredigering.
 4. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando for å starte Windows Time-tjenesten på nytt, og deretter trykker du ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

Tidsservere tilgjengelig på Internett

For en liste over tilgjengelige tidsservere, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel 262680: En liste over Simple Network Time Protocol (SNTP)-tidsservere som er tilgjengelige på Internett

Feilsøking


For at Windows Time-tjenesten skal fungere korrekt, må nettverksinfrastrukturen fungere korrekt. De vanligste problemene som påvirker Windows Time-tjenesten omfatter følgende:

 • Problemer med TCP/IP-tilkobling, for eksempel en død gateway.
 • Navneløsningstjenesten fungerer ikke korrekt.
 • Nettverket har høy grad av volumforsinkelser, særlig ved synkronisering over WAN-koblinger med lang ventetid.
 • Windows Time-tjenesten prøver å synkronisere med unøyaktige tidskilder.

Vi anbefaler at du bruker verktøyet Netdiag.exe til å løse nettverksrelaterte problemer. Netdiag.exe er en del av pakken med støtteverktøy for Windows Server 2003. Se verktøyhjelpen for å finne en komplett liste over kommandolinjeparameterne du kan bruke med Netdiag.exe. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kan du slå på feilsøkingsloggen for Windows Time-tjenesten. Feilsøkingsloggen kan inneholde svært detaljert informasjon. Derfor anbefaler vi at du kontakter Microsofts kundestøttetjeneste når du aktiverer feilsøkingsloggen for Windows Time-tjenesten.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, kan du gå til webområdet Kontakt Microsoft.

Informasjonsikon
 Obs! I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den aktuelle oppdateringen. WAZOO.

Mer informasjon


Windows Server inneholder W32Time, tidstjenesteverktøyet som kreves av godkjenningsprotokollen Kerberos. Hensikten med Windows Time-tjenesten er å passe på at alle datamaskiner i en organisasjon som kjører operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller senere versjoner, bruker samme tid. 

For å sikre riktig bruk av tidsangivelse bruker Windows Time-tjenesten et hierarkisk forhold som styrer autoritet. Windows Time-tjenesten tillater ikke løkker. Som standard bruker Windows-baserte datamaskiner følgende hierarki:

 • Alle klientdatamaskiner angir domenekontrolleren som utfører godkjenning, som sin partner for innkommende tid.
 • Alle medlemsservere følger den samme prosessen som de stasjonære klientmaskinene følger.
 • Alle domenekontrollere i et domene utpeker PDC-driftsovervåkeren som sin partner for innkommende tid.
 • Alle PDC-driftsovervåkere følger hierarkiet over domener når partner for innkommende tid skal velges.

I dette hierarkiet blir PDC-driftsovervåkeren på roten av skogen autoritativ for organisasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer autoritativ tidsserver til å hente tiden fra en maskinvarekilde. Når du konfigurerer autoritativ tidsserver slik at den blir synkronisert med en tidskilde på Internett, brukes ingen form for godkjenning. Vi anbefaler også at du reduserer tidskorrigeringsinnstillingene for servere og frittstående klienter. Hvis du følger disse anbefalingene, oppnår du større nøyaktighet og sikkerhet i domenet.

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Time-tjenesten, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:Hvis du ønsker mer informasjon om Windows Time-tjenesten, kan du se Teknisk referanse for Windows Time-tjenesten.