Slik endrer du mappen der e-postmeldinger og -vedlegg lagres i Outlook 2003

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret

Sammendrag

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer standardmappen som brukes i Outlook 2003, når du lagrer e-postmeldinger og -vedlegg.

Mer informasjon

Når du bruker Lagre som-kommandoen til å lagre e-postmeldinger og -vedlegg i Outlook 2003, lagres disse elementene som standard i mappen Mine dokumenter. Følgende er banen der e-postmeldinger og -vedlegg lagres i Outlook 2003 som standard:
stasjon:\Documents and Settings\brukernavn\Mine dokumenter
der stasjon er stasjonen der Microsoft Windows er installert, og der brukernavn er brukernavnet ditt.

Du kan endre plasseringen der e-postmeldinger og -vedlegg lagres, ved å legge til følgende registerverdi:
HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\DefaultPath
Gjør dette ved å følge denne fremgangsmåten.

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

  1. Klikk Start og deretter Kjør.
  2. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter trykker du ENTER.
  3. I Registerredigering finner du følgende undernøkkel i registret:
    HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options
  4. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Strengverdi.
  5. Skriv inn DefaultPath, og trykk deretter ENTER.
  6. Dobbeltklikk DefaultPath-verdien.
  7. I dialogboksen Rediger streng skriver du inn banen, inkludert stasjonsbokstaven, til mappen du vil bruke for de Outlook-lagrede elementene i Verdidata-boksen, og deretter klikker du OK.
  8. Avslutt Registerredigering.
Egenskaper

Artikkel-ID: 823131 – Forrige gjennomgang: 13. jun. 2005 – Revisjon: 1

Tilbakemelding