MS04-011: Sikkerhetsoppdatering for Microsoft Windows

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS04-011. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og distribusjonsalternativer. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde (denne artikkelen kan være på engelsk): Hvis du vil ha mer informasjon om den nyeste oppdateringspakken for Microsoft XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.

322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP

Kjente problemer

Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer som kan oppstå etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

Windows Server 2003

841180 Oppstartsprosess for Oracle-databasetjeneste slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)

840997 Du kan ikke vise EMF-bildefiler (utvidet metafil-format) som er opprettet i Adobe Illustrator (denne artikkelen kan være på engelsk)

Windows XP

840997 Du kan ikke vise EMF-bildefiler (utvidet metafil-format) som er opprettet i Adobe Illustrator (denne artikkelen kan være på engelsk)

Windows 2000

841180 Oppstartsprosess for Oracle-databasetjeneste slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)

841382 Din Windows 2000-baserte datamaskin slutter å svare, du kan ikke logge på Windows, eller CPU-bruken for systemprosessen nærmer seg 100 prosent

841343 Miljøvariablene HOMEDRIVE, HOMEPATH og HOMESHARE fungerer kanskje ikke som du ønsker, hvis du endrer dem i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)

841395 Domenekontrolleren registrerer ikke DNS-oppføringene _GC, _KERBEROS og _KPASSWD når en Windows 2000-server startes (denne artikkelen kan være på engelsk)

841617 Du får feilmeldingen "Nettverksnavnet ble ikke funnet" når du prøver å koble til en SMB/CIFS-server (denne artikkelen kan være på engelsk)

842644 Hendelses-ID 256 er logget i systemhendelsesloggen etter at du har installert sikkerhetsoppdatering MS04-011 på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)

Windows NT 4.0

841384 Feilmeldingen "STOPP 0x00000079" vises på en Windows NT 4.0-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)

Hvis du vil ha mer informasjon om generelle problemer som kan oppstå når du installerer programvareoppdateringer som erstatter Ntoskrnl.exe-filen på en Windows NT 4.0-basert datamaskin, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
317050 Feilmeldingen "I/U-diskfeil: Status = 00000001" vises når du starter datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)

224526 Windows NT 4.0 støtter en systempartisjon på maksimum 7,8 GB (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 835732 – Forrige gjennomgang: 26. mai 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding