Beskrivelse av informasjonslinjen i Internet Explorer i Windows XP SP2

INNLEDNING

Informasjonslinjen i Internet Explorer er et nytt brukergrensesnitt som følger med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Informasjonslinjen vises når potensielt farlige handlinger på en webside blir blokkert. Informasjonslinjen vises mellom verktøylinjen og innholdsvinduet i Internet Explorer, og den er lik systemstatusfeltet i Outlook 2003. Systemstatusfeltet i Outlook 2003 informerer om blokkert innhold. Informasjonslinjen i Internet Explorer i Windows XP SP2 erstatter mange av de vanlige dialogboksene som ber deg om å angi informasjon, og den inneholder et fremtredende område for visning av informasjon det kan være du vil se eller gjøre noe med. Eksempler på dialogbokser som er erstattet med informasjonslinjevarslinger, inkluderer blokkerte ActiveX-installasjoner, popup-vinduer, nedlastingsprosesser og aktivt innhold.

Viktig!  Du kan deaktivere informasjonslinjen i Internet Explorer ved å redusere standard sikkerhetsinnstillinger. Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste at du lar disse sikkerhetsinnstillingene bli værende på standardnivå eller høyere. Standard sikkerhetsinnstillinger i Internet Explorer er utviklet for å hjelpe deg å beskytte datamaskinen mot virus og angrep på Internett.

Mer informasjon

Informasjonslinjen ser ut og fungerer på samme måte som systemstatusfeltet for blokkert innhold i Outlook 2003. Informasjonslinjen vises mellom verktøylinjen og innholdsvinduet i Internet Explorer når det finnes en varsling, og deretter forsvinner den når du går til et annet sted. Teksten på informasjonslinjen varierer, avhengig av varslingen som vises. Teksten brytes på to linjer hvis den overskrider grensen for systemstatusfeltet. Dette er for eksempel en vanlig varslingsmelding som kan vises:
De gjeldende sikkerhetsinnstillingene hindrer kjøring av ActiveX-kontroller på denne siden. Det kan derfor hende at siden ikke vises slik den skal.
Hvis du vil skifte fokus til informasjonslinjen fra andre objekter i webleseren, trykker du TAB-tasten.

Når du klikker eller høyreklikker informasjonslinjen, vises en meny som er relatert til gjeldende varsling. Denne menyen inneholder alltid kommandoen Hjelp for informasjonslinjen som gir mer detaljert informasjon om varslingen. Kommandoene på informasjonslinjen som den systemansvarlige har gjort utilgjengelige, er nedtonet.

Du kan konfigurere informasjonslinjen til spille et lydsignal når den vises. Som standard er den lydinnstillingen aktivert. Når informasjonslinjen vises, vises klareringsikonet i Windows på statuslinjen i stedet for varslingen Feil på siden.

I noen tilfeller kan flere handlinger være blokkert. Et popup-vindu kan for eksempel være blokkert på samme tid som en tilleggsinstallasjon. I slike tilfeller blir teksten på informasjonslinjen mer generell, og menyene flettes for å vise alle handlinger som er blokkert. Alle blokkerte handlinger har en undermeny.Du kan tilpasse sikkerhetssoneinnstillingene for informasjonslinjen. Du kan velge å bli varslet ved hjelp av informasjonslinjen, eller med en mindre viktig varsling for fil- og kodenedlastingsoperasjoner. Denne funksjonen er også tatt med i Windows XP SP1.

Informasjonslinjefunksjoner i Windows XP SP2

Spørsmål om tilleggsinstallasjon

Når en webside henviser til en ActiveX-kontroll i Windows XP SP1 som for øyeblikket ikke finnes på datamaskinen, blir du spurt om du vil laste ned ActiveX-kontroller. I Windows XP SP2 vises denne forespørselen på informasjonslinjen. Følgende tabell viser teksten som vises på informasjonslinjen og handlingene du kan velge på menyen:
InformasjonslinjeelementVisning
Informasjonslinjetekst
Webleseren stoppet dette området fra å installere programvare på datamaskinen, for å øke sikkerheten. Klikk her for flere alternativer...
Kort tekst
Programvareinstallasjon blokkert
Menyvalg
Installer programvare...

Hva er risikoen?

Varsling om blokkert popup

Windows XP SP2 viser en varsling på informasjonslinjen når et popup-vindu blir blokkert. Ved hjelp av informasjonslinjen kan du bruke funksjonen Popup-blokkering, for eksempel vise popup-vinduet på nytt, legge webområdet til Tillatte områder-listen for popup-vinduer eller gå til innstillingene for Popup-blokkering. Du kan også deaktivere informasjonslinjen for popup-vinduer hvis du bestemmer at varslingen er for stor for popup-hendelsen. Følgende tabell viser teksten som vises på informasjonslinjen og handlingene du kan velge på menyen:
InformasjonslinjeelementVisning
Informasjonslinjetekst
Et popup-vindu ble blokkert. Klikk her for å se dette popup-vinduet eller flere alternativer...
Kort tekst
Et popup-vindu ble blokkert
Menyvalg
Vis siste popup-vindu

Tillat popup-vinduer for dette området

Tillat popup-vinduer

Vis informasjonslinjen for blokkerte popup-vinduer (merket)

Alternativer for popup-vinduer...

Ledetekster for automatisk nedlasting

I Windows XP SP2 vises ledetekster for filnedlasting som startes automatisk, på informasjonslinjen.Informasjonslinjen inneholder beskrivende tekst som forklarer hvorfor handlingen ble utført, og den inneholder også en kontekstavhengig meny som du kan bruke til å svare på varslingen. Følgende tabell viser teksten som vises på informasjonslinjen og handlingene du kan velge på menyen:
InformasjonslinjeelementVisning
Informasjonslinjetekst
Internet Explorer har blokkert dette området fra å laste ned filer til datamaskinen, for å øke sikkerheten. Klikk her for flere alternativer...
Tekst for vennlig varslingFilnedlasting blokkert
MenyvalgLast ned programvare

Hva er risikoen?

Aktivt innhold blokkert

Når det aktive innholdet blir blokkert fra å kjøre i sonen Lokal datamaskin i Windows XP SP2, vises informasjonslinjen.

Informasjonslinjen inneholder beskrivende tekst som forklarer hvorfor handlingen ble utført, og en kontekstmeny som du kan bruke til å svare på varslingen. Følgende tabell viser teksten som vises på informasjonslinjen og handlingene du kan velge på menyen:
InformasjonslinjeelementVisning
Informasjonslinjetekst
Internet Explorer har begrenset denne siden fra å kjøre aktivt innhold som kan få tilgang til datamaskinen, for å øke sikkerheten. Klikk her for alternativer...
Kort tekst
Aktivt innhold blokkert

MenyvalgTillat blokkert innhold

Hva er risikoen?

ActiveX blokkert på grunn av sikkerhetsinnstillinger

Windows XP SP2 viser ikke lenger ledeteksten ActiveX blokkert på grunn av sikkerhetsinnstillinger. Internet Explorer viser denne varslingen på informasjonslinjen.

Informasjonslinjen inneholder beskrivende tekst som forklarer hvorfor handlingen ble utført, og en kontekstmeny som du kan bruke til å svare på varslingen. Følgende tabell viser teksten som vises på informasjonslinjen og handlingene du kan velge på menyen:
InformasjonslinjeelementVisning
Informasjonslinjetekst
Sikkerhetsinnstillingene tillater ikke at ActiveX-kontroller kjøres på denne siden. Dette kan føre til at siden ikke vises som den skal. Klikk her for flere alternativer...
Kort tekst
Programvare blokkert
MenyvalgTillat at dette området kjører ActiveX-kontroller

Hva er risikoen?
Egenskaper

Artikkel-ID: 843017 – Forrige gjennomgang: 18. mai 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding