Du får feilmedingen "Datakjøringsforhindring" i Windows XP Service Pack 2 eller i Windows XP Tablet PC Edition 2005

Symptom

Når du kjører et program i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller i Windows XP Tablet PC Edition 2005, kan det hende du får en feilmelding som ligner på følgende feilmelding:

Datakjøringsforhindring – Microsoft Windows
Windows har lukket dette programmet for å gi bedre beskyttelse for datamaskinen.
Navn: programnavn
Utgiver: programutsteder

Datakjøringsforhindring hjelper med å beskytte mot skade fra virus eller andre trusler. Noen programmer vil kanskje ikke kjøre riktig når funksjonen er aktivert. Kontakt utgiveren hvis du vil ha en oppdatert versjon av dette programmet. Hva annet bør jeg gjøre?


Hvis du klikker Lukk melding, avsluttes programmet, og Windows-feilrapportering gir deg muligheten til å sende en feilrapport.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi Microsoft Windows XP SP2 bruker funksjonen Datakjøringsforhindring (DEP) for å beskytte mot skade fra virus og andre sikkerhetstrusler.


DEP fungerer alene eller med kompatible mikroprosessorer for å merke enkelte minneplasseringer som "ikke-kjørbare." Hvis et program forsøker å kjøre kode fra en beskyttet plassering, lukker DEP programmet og varsler deg, uavhengig av om koden er skadelig eller ikke.

Løsning

Hvis du vil unngå dette problemet, kontakter du programleverandøren for å høre om det finnes en tilgjengelig oppdatering som gjør at programmet fungerer riktig med DEP.

Workaround

Hvis datamaskinen er innstilt til å bruke DEP for alle programmer og tjenester, vil DEP-feilmeldingen ha knappen Endre innstilinger. Hvis en oppdatering for programmet ikke er tilgjengelig, følger du denne fremgangsmåten for å legge til et unntak for programmet fra DEP-feilmeldingen:
 1. Når du får feilmeldingen som er nevnt i delen Symptom, klikker du Endre innstillinger.
 2. Klikk for å merke av i boksen ved siden av programmet, og klikk deretter Bruk.
 3. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du OK to ganger, og deretter starter du systemet på nytt.

Du kan også legge til et unntak for programmet ved å bruke Systemegenskaper i Kontrollpanel. Dette gjøres på følgende måte:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn sysdm.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Velg kategorien Avansert, klikk Ytelse, og klikk deretter Innstillinger.
 3. Under Ytelsesalternativer velger du kategorien Datakjøringsforhindring og klikker deretter Legg til.
 4. Finn frem til og klikk programmet i dialogboksen Åpne.
 5. Klikk Åpne, Bruk, og klikk deretter OK. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du OK.

Status

Dette er den ønskede virkemåten.

Mer informasjon

Hvis datamaskinen er konfigurert til bare å aktivere DEP for absolutt nødvendige Windows-programmer og -tjenester, vil ikke knappen Endre innstillinger være tilgjengelig fra DEP-feilmeldingen.

Du kan vise DEP-konfigurasjonen for datamaskinen under System i kontrollpanelet. Dette gjøres på følgende måte:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn sysdm.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Velg kategorien Avansert, og klikk deretter Innstillinger under Ytelse.
 3. I dialogboksen Ytelsesalternativer velger du kategorien Datakjøringsforhindring.
 4. Kontroller om Bare slå på DEP for absolutt nødvendige Windows-programmer og -tjenester eller Slå på DEP for alle programmer og tjenester, bortsett fra de jeg velger: er valgt.
Når datamaskinen er konfigurert til bare å aktivere DEP for absolutt nødvendige Windows-programmer og -tjenester, kan du ikke legge til et unntak for et program. Dette er den ønskede virkemåten i Windows XP SP2.

Hvis datamaskinen er konfigurert til bare å aktivere DEP for absolutt nødvendige Windows-programmer og -tjenester, og DEP-feilmeldingen fortsatt vises, kan det være installert et program som utvider Windows-funksjonalitet. Dette programmet kan være installert på en måte som forårsaker et DEP-problem i viktige Windows-programmer eller -tjenester.

Hvis dette problemet har oppstått for første gang, kan det hende at du kan unngå DEP-feilmeldingen ved å fjerne nylig installerte programmer.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om DEP-funksjonen i Windows XP Service Pack 2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

875352 Detaljert beskrivelse av funksjonen Datakjøringsforhindring i Windows XP Service Pack 2

Egenskaper

Artikkel-ID: 875351 – Forrige gjennomgang: 18. mai 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding