Slik administrerer du tillegg for Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2

Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer statusen for et tillegg for Microsoft Internet Explorer, og hvordan du oppdaterer et tillegg ved hjelp av funksjonen Administrer tillegg. Denne artikkelen lister opp feilsøkingstips du kan bruke til å løse problemer du har med tillegg. Den lister også opp feilsøkingstips du kan bruke til å løse problemer du har med selve funksjonen Administrer tillegg. Artikkelen beskriver hvordan du administrerer tillegg ved hjelp av registeroppføringer og Gruppepolicy. Administratorer kan la brukere behandle bestemte tillegg, men reserverer behandling av andre tillegg for administratoren. Administratorer kan også behandle alle tillegg. Disse emnene omhandles i bestemte deler som beskriver følgende policyinnstillinger:
 • Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg
 • Liste over tillegg

INNLEDNING

Tillegg for Microsoft Internet Explorer er programvarekomponenter. Når du går til et webområde, kan det hende tillegg for Internet Explorer lastes ned automatisk, eller du blir bedt om å laste ned et tillegg. For noen tillegg kan det hende du spesifikt går til et webområde for å hente det siste tillegget for Internet Explorer. Disse komponentene kan være tredjeparts ActiveX-kontroller som utvider leserfunksjonaliteten, eller som gir deg bestemte brukergrensesnittelementer i Internet Explorer. Du kan kontrollere tillegg ved hjelp av funksjonen Administrer tillegg. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker og feilsøker denne funksjonen.

For å kontrollere at dialogboksen Administrer tilleggsprogrammer viser så mange tillegg som mulig, oppdaterer du Behandling av tillegg. Du kan oppdatere Behandling av tillegg ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Mer informasjon

Bruke funksjonen Administrer tillegg

Hvis du vil endre statusen for et tillegg eller oppdatere et tillegg, gjør du følgende:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klikk Administrer tilleggVerktøy-menyen.
 3. Klikk navnet på tillegget.
 4. Bruk én av følgende metoder:
  • Klikk Oppdater ActiveX for å erstatte tillegget med gjeldende versjon. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle tillegg.
  • Hvis du vil aktivere et tillegg, klikker du Aktiver, og klikker deretter OK.
  • Hvis du vil deaktivere et tillegg, klikker du Deaktiver, og klikker deretter OK.
Det kan hende du må starte Internet Explorer på nytt for at endringene skal tre i kraft etter at du har aktivert eller deaktivert et tillegg.

Feilsøke tillegg

Det aksepteres som regel å bruke tillegg fra klarerte kilder. Men noen ganger kan tillegg føre til at Internet Explorer uventet avsluttes. Internet Explorer avsluttes uventet hvis tillegget er dårlig utformet eller hvis tillegget ble opprettet for en tidligere versjon av Internet Explorer. Når Internet Explorer avsluttes uventet, kan det hende du blir bedt om å deaktivere tillegget. Hvis Internet Explorer avsluttes uventet, forsøker du ett eller flere av følgende:
 • Forsøk å oppdatere tillegget.
 • Deaktiver tillegget, og gå deretter til samme webområde. Kontroller at du må ha tillegget for det webområdet.
 • Hvis funksjonene i tillegget kreves for et webområde, eller hvis funksjonene for tillegget forbedrer brukeropplevelsen, aktiverer du tillegget.
Når et tillegg blokkeres fra å bli installert fordi utstederen er blokkert, viser grensesnittet for Administrer tillegg en ekstra kategori for tillegg som er blokkert. Når du går til et webområde og det webområdet bruker et tillegg som er blokkert, får du en melding på statuslinjen. Meldingen kan angi at deler av innholdet ikke kan vises fordi et eller flere tillegg som kreves, er blokkert. Eller meldingen angir at et tillegg som kreves, er deaktivert. Du kan aktivere et blokkert tillegg i dialogboksen Administrer tillegg eller i meldingen på statuslinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om utstedere som er blokkert, gjør du følgende:
 1. I Internet Explorer klikker du Innhold og stikkordregisterHjelp-menyen.
 2. I Hjelp-dialogboksen klikker du Søk-kategorien, skriver inn blokkert utsteder, og klikker deretter Vis emner.
Du kan bruke funksjonen Administrer tillegg til å feilsøke andre problemer med Internet Explorer som ofte brukes av tredjepartskomponenter. Legg til funksjonen Administrer tillegg i feilsøkingsrutinene.

Feilsøke funksjonen Administrer tillegg

Hvis du får problemer når du bruker funksjonen Administrer tillegg, gjør du følgende:
 • Logg på datamaskinen som en annen bruker, og gjenta deretter oppgaven. Konfigurasjonen av deaktiverte tillegg lagres på en per bruker-basis.
 • Undersøk følgende registerundernøkkel for tillegg som er blokkert:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Hvert tillegg som er blokkert eller deaktivert, angis av en undernøkkel som har klasseidentifikatoren (CLSID) for tillegget som er blokkert. Du kan søke etter CLSIDen i registernøkkelen HKEY_CLASSES_ROOT for å finne ut hvilket tillegg hver nøkkel representerer.

  Obs!  Registerundernøkkelen Settings opprettes ikke før minst ett tillegg er blokkert eller deaktivert.

Administrere tillegg ved hjelp av registeroppføringer og Gruppepolicy

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

Som administrator kan du bruke Gruppepolicy til å forhåndsdefinere kontrollene som brukere kan aktivere eller deaktivere. Bruk Redigering for gruppepolicyobjekt til å endre policyinnstillingene.
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Datamaskinkonfigurasjon eller Brukerkonfigurasjon, Administrative maler, Windows-komponenter, Internet Explorer, Sikkerhetsfunksjoner, og klikk deretter Behandling av tillegg.
Følgende policyinnstillinger er tilgjengelige:
 • Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg
 • Liste over tillegg
 • Prosessliste
 • Alle prosesser
Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg
  Du kan konfigurere at hver klient avslår alle tillegg som ikke finnes i policyinnstillingen for Liste over tillegg ved å aktivere følgende policyinnstilling:
Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg
Denne policyinnstillingen hindrer at tillegg installeres eller brukes. Denne begrensningen hindrer også at brukeren administrerer policyinnstillinger for tillegget individuelt. Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, kan brukere administrere tillegg som ikke allerede er definert i Liste over tillegg.
Liste over tillegg
Du angir individuelle tillegg ved hjelp av CLSIDen i policyinnstillingen Liste over tillegg. Verdinavn-delen av policyinnstillingen må være CLSIDen for tillegget, og CLSIDen må inneholde klammeparentesene som omslutter resten av CLSIDen. Verdi-delen av policyinnstillingen må inneholde én av tre mulige verdier:
 • 0 – Tillegget er deaktivert, og brukere kan ikke administrere tillegget fra brukergrensesnittet.
 • 1 – Tillegget er aktivert, og brukere kan ikke administrere tillegget fra brukergrensesnittet.
 • 2 – Tillegget er aktivert, og brukere kan administrere tillegget fra brukergrensesnittet.
Listen over tillegg som finnes i policyinnstillingen Liste over tillegg, lagres i en av følgende registerundernøkler:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Undernøkkelen inneholder CLSIDene for individuelle tillegg som strenger med data.

Deaktiver all tilgang til tilleggsbehandling

Gå til avsnittet Løs det for meg for å la oss deaktivere tilgang til tilleggsbehandling for deg. Hvis du heller vil aktivere eller deaktivere tilgangen til tilleggsbehandling selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren for automatisk løsning.
Legg merke til
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.La meg løse det selv

Bruk denne fremgangsmåten for å deaktivere og aktivere alle tillegg:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Obs!  Denne registerundernøkkelen er bare tilgjengelig i et domenemiljø der tilgang til Behandling av tillegg er deaktivert av en administrator gjennom en gruppepolicy.
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn NoExtensionManagement.
 5. Dobbeltklikk NoExtensionManagement, og skriv deretter inn 1.

  Nedenfor vises verdiene du kan angi.
  • 0 – Brukeren kan aktivere eller deaktivere tilleggene.
  • 1 – Brukeren kan ikke endre statusen for tillegg.
 6. Klikk OK, og avslutt deretter Registerredigering.
Hvis du vil definere denne registeroppføringen som en del av gruppepolicyen, gjør du følgende:
 1. I Redigering for gruppepolicyobjekt klikker du Datamaskinkonfigurasjon eller Brukerkonfigurasjon.
 2. Klikk Administrative maler, Windows-komponenter, Internet Explorer, og dobbeltklikk deretter følgende policyinnstilling:
  Ikke tillat brukere å aktivere eller deaktivere tillegg
Egenskaper

Artikkel-ID: 883256 – Forrige gjennomgang: 27. sep. 2011 – Revisjon: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

Tilbakemelding