Outlook Express laster automatisk ned eksternt innhold når du svarer på en melding eller videresender en melding på en Windows XP Service Pack 2-basert datamaskin

Symptom

Når du videresender en melding eller svarer på en melding som inneholder eksternt innhold i Microsoft Outlook Express, blokkeres ikke det eksterne innholdet. Det eksterne innholdet lastes automatisk ned og inkluderes i meldingen når du svarer på meldingen eller videresender meldingen. Dette skjer selv om det er merket av for Blokker bilder og annet eksternt innhold i HTML-e-post i Outlook Express.

Workaround

Du kan omgå dette problemet ved å være forsiktig når du svarer på en melding eller videresender en melding som inneholder eksternt innhold.

Mer informasjon

Som standard er det merket av for Blokker bilder og annet eksternt innhold i HTML-e-post i Outlook Express etter installasjonen av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Når det er merket av i denne avmerkingsboksen, blokkeres eksternt HTML-basert innhold som er koblet til en ekstern plassering. Denne typen eksternt innhold omfatter elementer som bilder og annet Internett-innhold. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, blokkeres det eksterne innholdet i en melding når du åpner og deretter viser meldingen.

Når det er merket av for Blokker bilder og annet eksternt innhold i HTML-e-post, hjelper Outlook Express deg med å behandle e-posten på følgende måter:

  • Du får hjelp til å unngå å vise materiale som kan være støtende.
  • Du kan velge bildene du vil ta deg tid til å laste ned hvis du har en ekstern tilkobling.
  • Du kan redusere mengden søppepost du mottar. Bilder i søppelpost inneholder ofte sporingsbilder som varsler avsenderens webserver når du leser eller forhåndsviser en melding. Sporingsbildet validerer e-postadressen din og fører ofte til at du mottar mer søppelpost. Du risikerer derved at datamaskinen blir infisert av virus.
Når Outlook Express blokkerer bilder eller annet innhold, erstattes disse elementene med et ikon som viser en rød X. Når du mottar en lovlig melding, for eksempel et nyhetsbrev du abonnerer på, kan du vise det eksterne innholdet i meldingen ved å klikke informasjonslinjen. Informasjonslinjen er banneret i øvre del av meldingen.

Når du videresender en melding eller svarer på en melding som har en kobling til eksternt innhold, prøver Outlook Express å laste ned innholdet på nytt. Det blokkerte innholdet inkluderes i meldingen. Når du skriver ut en melding som inneholder eksternt innhold som ikke er lastet ned automatisk, lastes det eksterne innholdet ned og vises i den utskrevne meldingen.

Selv om vi ikke anbefaler det, kan du konfigurere Outlook Express til å laste ned alle bilder og alt eksternt innhold automatisk. Dette gjøres på følgende måte:
  1. Velg AlternativerVerktøy-menyen, og velg deretter kategorien Sikkerhet.
  2. Klikk for å fjerne merket for Blokker bilder og annet eksternt innhold i HTML-e-post.
Hvis du vil ha mer informasjon om endringene i Windows XP Service Pack 2, kan du se dokumentet "Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2". Hvis du vil vise dette dokumentet, går du til følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 883613 – Forrige gjennomgang: 18. mai 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding