Det kan oppstå redusert ytelse på datamaskiner som kjører Windows XP Service Pack 2, og som er utstyrt med flere prosessorer som støtter strømstyringsfunksjoner for prosessorer

Symptom

Datamaskiner som er utstyrt med flere prosessorer som støtter strømstyringsfunksjoner, for eksempel ACPI-ytelsestilstander for prosessor (Advanced Configuration and Power Interface - Avansert konfigurasjons- og strømforsyningsgrensesnitt), krever Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Flere oppdateringer er tilgjengelige for å optimalisere ytelsen og virkemåten på datamaskiner som kjører Windows XP SP2. Uten disse oppdateringene kan det oppstå redusert ytelse eller uventet virkemåte på datamaskiner som er utstyrt med disse mobile, doble prosessorene med strømstyringsfunksjoner.Obs!  Dette problemet gjelder også for x64-baserte versjoner av Microsoft Windows Server 2003. Denne artikkelen og den tilknyttede private hurtigreparasjonen er imidlertid ikke ment å løse problemer med tidsberegning i spill og andre programmer som kjøres på AMD-datamaskiner med doble prosessorer. Hvis du vil ha mer informasjon om ytelsesproblemer på datamaskiner som bruker doble prosessorer, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

909944 Spillytelsen kan være dårlig på en Windows XP-basert datamaskin som bruker doble prosessorer

Løsning

Oppdateringsinformasjon

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last ned Last ned pakken WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe nå.

Utgivelsesdato: 19.12.06

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

Det finnes ingen forutsetninger.

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt når du har installert denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdateringer

Denne oppdateringen erstatter ingen andre oppdateringer.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller nyere). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone under Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.

Mer informasjon

Windows XP SP2 kreves på datamaskiner som har flere CPUer som støtter ytelsestilstander for ACPI-prosessor. Dette kravet omfatter datamaskiner som støtter følgende elementer:
 • Flere fysiske socketer
 • Systemer med flere prosessorer
 • Flere logiske tråder, for eksempel hypertrådteknologi fra Intel
Ettersom Windows XP ikke opprinnelig er utviklet for å støtte ytelsestilstander på flerprosessorkonfigurasjoner, kreves det endringer for å gjennomføre denne støtten korrekt på flerprosessorsystemer. Windows XP Service Pack 2 inneholder de nødvendige endringene i kjernestrømstyringen. Disse endringene sørger for at Windows XP fungerer korrekt på flerprosessorsystemer med ytelsestilstander for prosessor.


Denne hurtigreparasjonspakken løser også følgende problemer på datamaskiner som har flere prosessorer som støtter ytelsestilstander for prosessor:
 • En mulig reduksjon i ytelse på enkelttrådede arbeidsbelastninger når ytelsestilstander for prosessor bruker behovsbasert svitsjing (Demand Based Switching).
 • Synkroniseringen av TSC-registrene (Time Stamp Counter) for prosessor på tvers av prosessorer når du bruker ACPI-strømstyringstidtakeren på flerprosessorsystemer.
 • Problemer med oppgradering og nedgradering av ACPI C-tilstand i kjernestrømstyringen.

Oppdateringsdetaljer

Mulig reduksjon i ytelse under behovsbasert svitsjing

DBS (behovsbasert svitsjing - Demand-Based Switching) er bruken av ytelsestilstander for ACPI-prosessor (dynamisk spennings- og frekvensskalering) som svar på overbelastninger av system. Strømstyring for prosessor i Windows XP implementerer DBS ved hjelp av policy for dynamisk kvelning av prosessor. Denne policyen justerer dynamisk og automatisk prosessorens gjeldende ytelsestilstand som svar på CPU-bruk av systemet uten brukermedvirkning.


Når enkelttrådede arbeidsbelastninger kjøres på flerprosessorsystemer som inkluderer konfigurasjoner med doble prosessorer, kan arbeidsbelastningene flyttes på tvers av tilgjengelige CPU-kjerner. Denne virkemåten er en naturlig konsekvens av hvordan Windows planlegger arbeid på tvers av tilgjengelige CPU-ressurser. På systemer som har ytelsestilstander for prosessor som kjører med policyen for dynamisk kvelning av prosessor, kan imidlertid denne trådflyttingen føre til at strømstyringen av Windows-kjernen beregner den optimale målytelsestilstanden for prosessoren på feil måte. Dette problemet oppstår fordi en enkelt prosessorkjerne, logisk eller fysisk, kan virke mindre opptatt enn hele prosessorpakken faktisk er. På ytelsestester som bruker enkelttrådede arbeidsbelastninger, kan det hende at dette fører til fallende ytelsesresultater eller en stor grad av avvik mellom etterfølgende kjøringer av identiske ytelsestester.Denne hurtigreparasjonen inkluderer endringer i kjernestrømstyringen som sporer CPU-bruken på tvers av prosessorpakken. Disse endringene gjør det mulig å se det reelle aktivitetsnivået for et CPU-kompleks, og hjelper derfor med å beregne en økt måltilstandsytelse på riktig måte.

Obs!  Denne løsningen prioriterer økt ytelse fremfor strømsparing. Selv om resultater av ytelsestester kan forbedres, kan batterilevetiden påvirkes negativt. Denne kjernepolicyendringen kan tilsvarende deaktiveres av en registernøkkel for å gi maksimal fleksibilitet.

Deaktivere den nye virkemåten for ytelsestilstandspolicyen

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Når du har installert hurtigreparasjonen som er beskrevet i denne artikkelen, kan du bruke registerinnstillinger til å deaktivere den nye virkemåten for ytelsestilstandspolicyen.

Hvis du la oss deaktivere den nye ytelsestilstandspolicyoppførselen for deg, går du til delen for Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren for automatisk løsning.Legg merke til
 • Installere hurtigreparasjonen som er beskrevet i denne artikkelen før du kjører denne pakken.
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Bruk denne fremgangsmåten for å bruke registerinnstillinger til å deaktivere den nye oppførselen for ytelsestilstandspolicy:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Høyreklikk HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, velg Ny, og klikk deretter Nøkkel.
 3. Skriv inn Throttle for det nye nøkkelnavnet.
 4. Høyreklikk Throttle, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 5. Skriv inn PerfEnablePackageIdle for verdinavnet.
 6. Høyreklikk PerfEnablePackageIdle, og klikk deretter Endre.
 7. Skriv inn 0 i Verdidata-boksen. Kontroller at Heksadesimal er valgt i dialogboksen Rediger DWORD-verdi, og klikk deretter OK.

  Obs!  Du kan skrive inn 1 i Verdidata-boksen for å aktivere den nye virkemåten for ytelsestilstandspolicyen.
 8. Avslutt Registerredigering.

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge inn en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.

Korrigere TSC-synkronisering

På noen operativsystemer kan prosessor-TSC (Target System Controller) endre tellehastigheten. I tillegg kan prosessor-TSC slutte å telle når bestemte strømstyringsfunksjoner for prosessor brukes. På datamaskiner som har flere prosessorer, er TSC vanligvis maskinvaretidtakeren for operativsystem som støtter kall til kjernefunksjonen KeQueryPerformanceCounter. Når TSC ikke øker monotont, kan det hende at systemkomponenter som bruker kjernefunksjonen KeQueryPerformanceCounter, ikke fungerer korrekt. Microsoft vil løse dette problemet ved å gjøre det mulig å bruke ACPI-strømstyringstidtakeren som operativsystem-tidtakeren som støtter kjernefunksjonen KeQueryPerformanceCounter. Noen programmer kan imidlertid få direkte tilgang til TSC ved å omgå tidtaker-APIene for Windows. Flerprosessor-HAL (Hardware Abstraction Layer) sørger for at TSC-registrene på alle prosessorer på en flerprosessor-datamaskin forblir nøye synkronisert. Tilgang gjennom systemprogramvare som kan rettes mot forskjellige prosessorer, returnerer derfor ikke forskjellige resultater. Denne endingen sørger for at flerprosessor-HAL fortsetter å synkronisere TSC-ene korrekt på tvers av alle prosessorer på en datamaskin, selv om ACPI-strømstyringstidtakeren brukes som operativsystemets maskinvaretidtaker.

Korrigere oppgradering og degradering av C-tilstand

Denne endringen retter feil i kjernestrømstyringen for å gi korrekt behandling av oppgradering og nedgradering av prosessor-ACPI C-tilstand på flerprosessorsystemer.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om et beslektet emne, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

835730 Lyd kan spilles av tregt, eller musikk kan spilles av med avbrudd i Windows XP eller Windows 2000

Hvis du vil ha mer informasjon om standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, indirekte eller direkte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 896256 – Forrige gjennomgang: 10. jun. 2013 – Revisjon: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Tilbakemelding