MS05-039: Et sikkerhetsproblem i Plug and Play kan tillate ekstern kjøring av kode og heving av tilgangsnivå

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS05-039. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
Egenskaper

Artikkel-ID: 899588 – Forrige gjennomgang: 16. jan. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding