Mottakeren mottar ikke e-postmeldinger som en Microsoft Dynamics CRM-bruker sender ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM-webklienten


Symptomer


I Microsoft Dynamics CRM 3.0-webklienten

Når en Microsoft Dynamics CRM-bruker sender en e-postmelding ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM 3.0-webklienten, mottar mottakeren ikke e-postmeldingen. Dette problemet oppstår når følgende betingelser er oppfylt:
 • Komponenter for Microsoft Dynamics CRM server og Microsoft Exchange Server er installert på separate servere.
 • Under installasjonen av Microsoft Dynamics CRM server-komponenter kan du skrive inn navnet på Exchange-serveren som innkommende SMTP Simple Mail Transfer Protocol ()-servernavnet og navnet på utgående SMTP-serveren.
 • Microsoft Dynamics CRM-serveren har en lokal SMTP-tjenesten installert.
Obs! På Microsoft Dynamics CRM-serveren, kan du se uløst e-postmeldingene i følgende mappe:
C:\Inetpub\mailroot\Badmail
I tillegg kan du få følgende feilmelding:
"Kan ikke initialisere Token" initialisere Token FailureT

I Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011-webklienten

Når en Microsoft Dynamics CRM-bruker sender en e-postmelding ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011 webklienten, e-postmeldingen er sendt eller i kø. Men hvis et problem oppstår når brukeren sender e-postmeldingen, mottar brukeren en av følgende feilmeldinger i e-postaktiviteten.

Feilmelding 1
Denne meldingen er ennå ikke er sendt for levering. 1 forsøk er gjort så langt.
Feilmelding 2
Meldingslevering mislyktes. Den må sendes for videre behandling.
I tillegg får du en feilmelding som ligner på følgende, i hendelsesloggen for MSCRMEmailLog:
Event Type: feil

Hendelsen kilde: MSCRMEmailLog

Hendelseskategori: Ingen

Hendelsen ID:0

Date:Date
Time:Time
User:N/A

Computer:ComputerName
Beskrivelse: #61042 - det oppstod en feil under behandling av utgående e-postmeldingen med emnet "test 3 i dag CRM:0001011" for SMTP: http://adsrv:81/MS1 for levering via adsrv. System.Net.Mail.SmtpException: Feil ved sending av e-post. ---> System.Net.WebException: kan ikke koble til den eksterne serveren---> System.Net.Sockets.SocketException: Ingen tilkoblingen kan ikke opprettes fordi målmaskinen avslo

på System.Net.Sockets.Socket.DoConnect (endepunkt endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)

på System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect (endepunkt remoteEP)

på System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal (boolsk connectFailure, Socket s4, Socket i6 Socket & socket, IP-adresse og adresse, ConnectSocketState tilstand, IAsyncResult asyncResult, Int32 tidsavbrudd unntak & unntak)

---Slutten av intern unntaksstakk---

på System.Net.ServicePoint.GetConnection (PooledStream PooledStream, som eier objektet, boolsk asynkron, IP-adresse og adresse, Socket & abortSocket, Socket & abortSocket6, Int32 tidsavbrudd)

ved System.Net.PooledStream.Activate (Object owningObject, boolske asynkron, Int32 tidsavbrudd, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

på System.Net.PooledStream.Activate (objekt, owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

på System.Net.ConnectionPool.GetConnection (objekt, owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback, Int32 creationTimeout)

ved System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection (String vert, Int32-port)

ved System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection (String vert, Int32-port)

ved System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection()

på System.Net.Mail.SmtpClient.Send (MailMessage-melding)

---Slutten av intern unntaksstakk---

på System.Net.Mail.SmtpClient.Send (MailMessage-melding)

på Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.SendMessage (MailMessage mailMessage)

på Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal (e-emailMessage)

på Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.ProcessMessage (e-emailMessage)

ved Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run()Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Årsak


Microsoft Dynamics CRM, avhengig av den lokale SMTP-serveren til å videresende e-postmeldinger til Exchange-serveren. Dette problemet oppstår hvis ett av følgende årsaker:
 • SMTP-konfigurasjonen på Microsoft Dynamics CRM-serveren er ikke konfigurert til å videresende e-postmeldinger til Exchange-serveren.
 • Exchange-serveren er ikke konfigurert for å tillate relay meldinger fra Microsoft Dynamics CRM-serveren.

Løsning


Hvis du vil løse dette problemet, følger du denne fremgangsmåten.

Trinn 1: Konfigurere SMTP på Microsoft Dynamics CRM-serveren å videresende e-postmeldinger til Exchange-serveren

 1. Åpne Internet Information Services (IIS) på Microsoft Dynamics CRM-serveren. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Start, klikker Administrative verktøyog deretter Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. Utvid Standard virtuell SMTP-Serveri Internet Information Services (IIS) Manager, høyreklikk domener, velger Nyog deretter domenet.
 3. I veiviseren for ny SMTP, velger du ekstern under Angi domene Type.
 4. Skriv inn domenenavnet ditt i navn -boksen, og klikk deretter Fullfør.
 5. I den høyre ruten høyreklikker du domenenavnet som du la til i trinn 2 til 4.
 6. Klikk for å merke av for Tillat innkommende e-post videresendes til dette domenet i kategorien Generelt , og klikk deretter Videresend all e-post til smart vert. I boksen under videresende all e-post til smart vert, skriver du inn navnet på Exchange-serveren, og klikk deretter OK.
 7. SMTP-tjenesten på Microsoft Dynamics CRM-serveren på nytt. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Start, klikker Administrative verktøyog deretter tjenester. Høyreklikk SMTP Simple Mail Transfer Protocol (), og klikk deretter Start på nytt.

Trinn 2: Konfigurere Exchange-serveren for å tillate relay meldinger fra Microsoft Dynamics CRM-serveren

Exchange Server 2003

Hvis du bruker Microsoft Exchange Server 2003, må du først konfigurere Relay Restrictions og kontroller tilkoblinger-kontrollen.
Konfigurere Relay Restrictions
 1. Klikk Start, programmer, Microsoft Exchange, og klikk deretter System Manager.
 2. Klikk servere, navnet på Exchange-serveren, protokoller, og klikk deretter SMTP.
 3. Høyreklikk Standard virtuell SMTP-Server, klikk Egenskaperog deretter kategorien tilgang .
 4. Klikk Relay Relay Restrictions -området.
 5. Kontroller at alternativet bare listen nedenfor er valgt, og deretter legge til Microsoft Dynamics CRM-serveren i listen.

  Hvis du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011, kontroller at du legger til serveren som er installert på listen Exchange-ruteren.
 6. SMTP-tjenesten på nytt. Følg denne fremgangsmåten:
  1. Klikk Start, velg programmer, Administrativeverktøy og deretter tjenester.
  2. Høyreklikk SMTP Simple Mail Transfer Protocol (), og klikk deretter Start på nytt.
Kontroller tilkoblinger-kontroll
 1. Klikk Start, programmer, Microsoft Exchange, og klikk deretter System Manager.
 2. Klikk servere, navnet på Exchange-serveren, protokoller, og klikk deretter SMTP.
 3. Høyreklikk Standard virtuell SMTP-Server, klikk Egenskaperog deretter kategorien tilgang .
 4. Klikk tilkoblingi Tilkoblinger-kontroll -området.
 5. Som standard velges alternativet alle bortsett fra listen nedenfor . Hvis Microsoft Dynamics CRM-serveren er lagt til denne listen, må du kontakte Exchange-administratoren for å finne ut årsaken til at Microsoft Dynamics CRM-serveren ble lagt til.

  Obs! For e-postmeldinger for Microsoft Dynamics CRM skal fungere riktig, må Microsoft Dynamics CRM-serveren kunne koble til Exchange-serveren.
 6. Hvis det er merket av for bare i listen nedenfor , må du legge til Microsoft Dynamics CRM-serveren til listen for å tillate det å koble til Exchange-serveren.
 7. Hvis du har gjort endringer i innstillinger for tilkobling, kan du starte SMTP-tjenesten på nytt. Følg denne fremgangsmåten:
  1. Klikk Start, velg programmer, Administrativeverktøy og deretter tjenester.
  2. Høyreklikk SMTP Simple Mail Transfer Protocol (), og klikk deretter Start på nytt.

Exchange Server 2007

Hvis du bruker Microsoft Exchange Server 2007, må du opprette en ny Exchange motta kobling, konfigurere connector for anonyme brukere, konfigurere tillatelser for protokollen for mottak koblingen og starte tjenesten Microsoft Exchange Transport på Exchange-serveren på nytt.
Opprette en Exchange connector for får
 1. Åpne Exchange Management-konsollen.
 2. Utvid Serverkonfigurasjon.
 3. Velg hubtransport.
 4. Høyreklikk Får koblinger, og klikk deretter Ny får kobling.
 5. Skriv inn et navn i navn -boksen.
 6. I listen Velg tiltenkt Bruk for denne motta koblingen Klikk internt.
 7. Klikk Legg tili delen Innstillinger for eksternt nettverk , og Skriv inn IP-adressen til Microsoft Dynamics CRM-serveren.


  Obs! Hvis du ser verdien-0.0.0.0-255.255.255.255, klikker du Slett.
 8. Klikk Neste, velg Ny, og klikk deretter Fullfør.
Konfigurere connector for anonyme brukere
 1. Høyreklikk Exchange motta koblingen du opprettet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Grupper .
 3. Kontroller at alternativet Angi hvem som har tillatelse til å koble til motta koblingen er satt til anonyme brukere, klikker du Brukog deretter OK.
Konfigurere tillatelser for protokollen for mottak-kobling
Obs! Du må ha Windows-støtteverktøy er installert for å kunne fullføre disse trinnene. Bare erfarne Administratorer bør bruke verktøyet Adsiedit.msc.
 1. Start verktøyet Adsiedit.msc.
 2. Utvid Configuration, utvid tjenester, utvid Microsoft Exchange, CN = første organisasjonen, utvid Administrative grupper, utvid Exchange administrativ gruppe, utvide servere, utvide protokoller, og utvid deretter SMTP får koblinger.
 3. Høyreklikk Exchange motta koblingen du opprettet, og klikk deretter Egenskaper.
 4. Klikk Sikkerhet -kategorien.
 5. Velg anonym pålogging.
 6. Klikk for å merker av for Send meldinger til alle mottakere og Godta autoritative domenet avsenderen , klikker du Brukog deretter OK.
Start tjenesten Microsoft Exchange Transport på Exchange-serveren
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn services.msc, og klikk deretter OK.
 2. Høyreklikk Microsoft Exchange Transport-tjenesten, og klikk deretter Start på nytt.

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker problemer med innkommende og utgående e-post, kan du gå til følgende Microsoft TechNet-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tillater programservere å sende av Exchange Server 2007, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: