Slik feilsøker du skadede dokumenter i Word 2007 og Word 2010

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du gjenkjenner et skadet dokument i Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office Word 2010. I tillegg inneholder denne artikkelen fremgangsmåter som forklarer hvordan du gjenoppretter tekst og data som finnes i et dokument, etter at du har funnet ut at dokumentet er skadet.

Denne artikkelen er beregnet på nybegynnere eller brukere med middels kunnskap om datamaskiner.
Det kan hende at det er enklere for deg å bruke fremgangsmåtene i denne artikkelen hvis du først skriver den ut.

Gjenkjenne et skadet dokument

Metode 1: Kontrollere for merkelig virkemåte

Mange skadede dokumenter viser seg ved en merkelig virkemåte. Denne virkemåten kan være knyttet til skader i selve dokumentet, eller i malen det bygger på. Denne virkemåten kan omfatte følgende:
 • Eksisterende sider i dokumentet nummereres gjentatte ganger
 • Sideskift i dokumentet endres gjentatte ganger
 • Uriktig dokumentoppsett og formatering
 • Uleselige tegn på skjermen
 • Feilmeldinger ved behandling
 • En datamaskin som slutter å svare når du åpner filen
 • Annen uventet virkemåte som ikke skyldes vanlig drift av programmet
Hvis dokumentet viser noen av disse symptomene, eller hvis du ikke får åpnet dokumentet, kan du gå til metode 2.

Metode 2: Kontrollere andre dokumenter og programmer

Noen ganger kan merkelig virkemåte skyldes andre faktorer enn dokumentskade. Du kan utelukke disse andre faktorene ved å gjøre følgende:
 1. Se etter lignende virkemåte i andre dokumenter.
 2. Se etter lignende virkemåte i andre 2007 Microsoft Office-programmer eller 2010 Microsoft Office-programmer.
Hvis ett av disse trinnene tyder på at problemet ikke skyldes selve dokumentet, må du feilsøke Word 2007 eller Word 2010, 2007 Office-programpakken, 2010 Office-programpakken eller operativsystemet som kjøres på datamaskinen.

Feilsøkingstrinn du kan prøve hvis du får åpnet det skadede dokumentet

Metode 1: Endre malen som brukes i dokumentet

Trinn 1: Fastslå hvilken mal som brukes i dokumentet

 1. Åpne dokumentet i Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Alternativer.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Alternativer.
 3. Klikk Tillegg.
 4. I Behandle-boksen klikker du Maler under Vise og behandle Office-tillegg.
 5. Klikk Gå til.
Malen som brukes i dokumentet, vises i boksen Dokumentmal. Hvis malen som vises, er Normal, går du til trinn 2. Hvis ikke, går du til trinn 3.

Trinn 2: Gi nytt navn til den globale malen (Normal.dotm)

Følg fremgangsmåten for operativsystemet du bruker:

Windows Vista og Windows 7
 1. Avslutt Word.
 2. Klikk Start startknapp .
 3. Skriv teksten nedenfor inn i boksen Start søk, og trykk deretter ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Høyreklikk Normal.dotm og klikk deretter Gi nytt navn.
 5. Skriv inn Oldword.old og trykk deretter ENTER.
 6. Lukk Windows Utforsker.
 7. Start Word, og åpne deretter dokumentet.
Microsoft Windows XP
 1. Avslutt Word.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. Skriv teksten nedenfor inn i boksen Åpne, og trykk deretter ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Høyreklikk Normal.dotm og klikk deretter Gi nytt navn.
 5. Skriv inn Oldword.old og trykk deretter ENTER.
 6. Lukk Windows Utforsker.

Trinn 3: Endre dokumentmalen

 1. Åpne dokumentet i Word.
 2. I Word 2007 klikker du først Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Alternativer.
 3. Klikk Tillegg.
 4. Klikk Maler i Administrer-boksen, og klikk deretter Start.
 5. Klikk Tilknytt.
 6. I Maler-mappen klikker du Normal.dotm, og deretter klikker du Åpne.
 7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Maler og tillegg.
 8. Avslutt Word.

Trinn 4: Kontrollere om endring av mal løste problemet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du først Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.

  I Office 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Alternativer.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til metode 2.

Metode 2: Start Word ved hjelp av standardinnstillinger

Du kan bruke brytere /a for å starte Word ved hjelp av standardinnstillingene i Word. Når du bruker /a-bryteren, lastes det ikke inn noen tillegg. I tillegg bruker ikke Word den eksisterende Normal.dotm-malen. Start Word ved hjelp av /a-bryteren.

Trinn 1: Start Word 2007 med /a-bryteren

Windows Vista og Windows 7
 1. Avslutt Word.
 2. Klikk Start startknapp .

 3. Skriv teksten nedenfor inn i boksen Start søk, og trykk deretter ENTER.


  For Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  For Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Avslutt Word.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. Skriv teksten nedenfor inn i boksen Åpne, og trykk deretter ENTER.

  i Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  I Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Trinn 2: Åpne dokumentet

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 2. Merk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til metode 3.

Metode 3: Endre skriverdrivere

Trinn 1: Prøv en annen skrivedriver

Windows Vista og Windows 7
Trinn a: Åpne Legg til skriver
 1. I Windows Vista klikker du Start,startknapp , og deretter klikker du Skrivere.

  I Windows 7 klikker du Start,startknapp , og deretter klikker du Enheter og skrivere.
 2. Klikk Legg til skriver.
Trinn b: Legge til en ny skriver
 1. Klikk Legg til skriver i dialogboksen Legg til en lokal skriver.
 2. Klikk Bruk en eksisterende port og klikk Neste.
 3. Klikk Microsoft i Produsent-listen.
 4. Klikk Microsoft XPS-dokumentskriver og klikk Neste.
 5. Klikk Bruk driveren som allerede er installert (anbefalt) og klikk Neste.
 6. Klikk for å merke av for Angi som standardskriver og klikk Neste.
 7. Klikk Fullfør.
Windows XP
Trinn a: Åpne Legg til skriver
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Under Skriveroppgaver klikker du Legg til skriver.
Trinn b: Legge til en ny skriver


Når du har installert følgende oppdateringer, vises ikonet Microsoft XPS Document Writer automatisk i mappen Skrivere og telefakser.
 1. Installer Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Installer Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Installer Microsoft XPS Essentials Pack.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer de ovenstående XPS-relaterte oppdateringene, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Trinn 2: Kontrollere om endring av skriverdriver løste problemet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til trinn 3.

Trinn 3: Installere den opprinnelige skriverdriveren på nytt

Windows Vista og Windows 7
 1. Klikker Start Startknapp , og deretter klikker du Skrivere eller Enheter og skrivere .
 2. Høyreklikk den opprinnelige standardskriveren, og klikk deretter Slett.
  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. Hvis du blir spurt om du vil fjerne alle filene som er tilknyttet skriveren, klikker du Ja.
 4. Klikk Legg til skriver, og følg deretter instruksjonene i veiviseren for skriverinstallasjon for å installere skriverdriveren på nytt.
Windows XP
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk den opprinnelige standardskriveren, og klikk deretter Slett.
 3. Hvis du blir spurt om du vil fjerne alle filene som er tilknyttet skriveren, klikker du Ja.
 4. Under Skriveroppgaver klikker du Legg til skriver, og deretter følger du instruksjonene i veiviseren for skriverinstallasjon for å installere skriverdriveren på nytt.

Trinn 4: Kontrollere om endring av skriverdriver løste problemet

 1. Start Word 2007.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til metode 4.

Metode 4: Bruke sikkermodus

Trinn 1: Start Windows i sikkermodus

Windows Vista og Windows 7
 1. Ta alle disketter, CDer og DVDer ut av datamaskinen, og start datamaskinen på nytt.
 2. Klikk Start startknapp , klikk pilen ved siden av Lås eller Avslutt og klikk deretter Start på nytt.
 3. Bruk en av følgende fremgangsmåter:
  • Hvis bare ett operativsystem er installert på datamaskinen, trykker du F8 og holder tasten nede når datamaskinen startes på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter slå av og starte datamaskinen på nytt.
  • Hvis mer enn ett operativsystem er installert på datamaskinen, bruker du piltastene til å merke operativsystemet du vil starte i sikkermodus, og deretter trykker du F8.
 4. Bruk piltastene til å velge Sikkermodus i skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer, og trykk deretter ENTER.
 5. Logg på datamaskinen med en brukerkonto som har administratorrettigheter.
Windows XP
 1. Ta alle disketter, CDer og DVDer ut av datamaskinen, og start datamaskinen på nytt.
 2. Klikk Start og deretter Slå av.
 3. I listen Hva vil du gjøre? klikker du Start på nytt, deretter klikker du OK.
 4. Hold Ctrl-tasten nede når du starter datamaskinen på nytt.
 5. Når du ser meldingen Starter Windows, trykker du F8. Bruk piltastene til å velge SikkermodusOppstart-menyen og trykk deretter ENTER.

Trinn 2: Kontrollere om oppstart i sikkermodus løste problemet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.
  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du starte Windows på nytt og deretter gå til metode 5.

Metode 5: Tvinge Word til å prøve å reparere en fil

Trinn 1: Reparere et dokument

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 2. I dialogboksen Åpne klikker du for å markere Word-dokumentet.
 3. Klikk pilen på Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne og reparer.

Trinn 2: Kontrollere om reparasjon av dokumentet løste problemet

Kontroller at den merkelige virkemåten ikke lenger forekommer. Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du starte Windows på nytt og deretter gå til metode 6.

Metode 6: Endre dokumentformatet, og konverter deretter dokumentet tilbake til Word-formatet

Trinn 1: Åpne dokumentet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.

Trinn 2: Lagre dokumentet i et annet filformat

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Lagre som.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Lagre som.
 2. I Word 2007 velger du Andre formater.
 3. Klikk Rikt tekstformat (*.rtf) i boksen Filtype.
 4. Klikk Lagre.
 5. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Lukk.

  I Office 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Lukk.

Trinn 3: Åpne dokumentet, og konverter det deretter tilbake til Word-filformatet

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 2. Klikk det konverterte dokumentet, og klikk deretter Åpne.
 3. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Lagre som.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Lagre som.
 4. Velg Word-dokument under typen Lagre som.
 5. Gi dokumentet et nytt filnavn, og klikk deretter Lagre.

Trinn 4: Kontrollere om konvertering av dokumentets filformat løste problemet

Kontroller at den merkelige virkemåten ikke lenger forekommer. Hvis skaden vedvarer, kan du forsøke å lagre filen i et annet filformat. Gjenta trinn 1 til trinn 4, og prøv deretter å lagre filen i følgende filformater, i den angitte rekkefølgen:
 • Webside (.htm; .html)
 • Et hvilket som helst annet tekstbehandlingsformat
 • Ren tekst (.txt)
Obs!  Når du lagrer filer i formatet Ren tekst (.txt), kan det hende du løser problemet med det skadede dokumentet. All dokumentformatering, makrokode og grafikk går imidlertid tapt. Når du lagrer filer i formatet Ren tekst (.txt), må du formatere dokumentet på nytt. Derfor bør du bare bruke formatet Ren tekst (.txt) hvis andre filformater ikke løser problemet.

Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til metode 7.

Metode 7: Kopiere alt unntatt det siste avsnittsmerket til et nytt dokument

Trinn 1: Opprette et nytt dokument

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Ny.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Ny.
 2. Klikk Tomt dokument, og klikk deretter Opprett.

Trinn 2: Åpne det skadede dokumentet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.

Trinn 3: Kopiere innholdet i dokumentet og deretter lime innholdet inn i det nye dokumentet

Obs!  Hvis dokumentet inneholder inndelingsskift, må du bare kopiere teksten mellom inndelingsskiftene. Ikke kopier inndelingsskiftene, da dette kan overføre skaden til det nye dokumentet. Endre dokumentvisningen til kladdevisning når du kopierer og limer mellom dokumenter, for å unngå å overføre inndelingsskift. Du bytter til kladdevisning ved å klikke Kladd i Vis-kategorien i Dokumentvisning-gruppen.
 1. I det skadede dokumentet trykker du Ctrl+End og deretter Ctrl+Skift+Home.
 2. I kategorien Hjem klikker du Kopier i Utklippstavle-gruppen.
 3. I kategorien Visning klikker du Bytt vindu i Vindu-gruppen.
 4. Klikk det nye dokumentet du opprettet i trinn 1.
 5. I kategorien Hjem klikker du Lim inn i Utklippstavle-gruppen.
Hvis den merkelige virkemåten vedvarer, kan du gå til metode 8.

Metode 8: Kopiere uskadede deler av det skadede dokumentet til et nytt dokument

Trinn 1: Opprette et nytt dokument

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Ny.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Ny.
 2. Klikk Tomt dokument, og klikk deretter Opprett.

Trinn 2: Åpne det skadede dokumentet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.

Trinn 3: Kopiere de uskadede delene av dokumentet, og deretter lime de uskadede delene inn i det nye dokumentet

Obs!  Hvis dokumentet inneholder inndelingsskift, må du bare kopiere teksten mellom inndelingsskiftene. Ikke kopier inndelingsskiftene, da dette kan overføre skaden til det nye dokumentet. Endre dokumentvisningen til kladdevisning når du kopierer og limer mellom dokumenter, for å unngå å overføre inndelingsskift. Du bytter til kladdevisning ved å klikke Kladd i Vis-kategorien i Dokumentvisning-gruppen.
 1. Finn og merk en uskadet del av innholdet i det skadede dokumentet.
 2. I kategorien Hjem klikker du Kopier i Utklippstavle-gruppen.
 3. I kategorien Visning klikker du Bytt vindu i Vindu-gruppen.
 4. Klikk det nye dokumentet du opprettet i trinn 1.
 5. I kategorien Hjem klikker du Lim inn i Utklippstavle-gruppen.
 6. Gjenta trinn 3a til 3e for hver uskadet del i dokumentet. Deretter må du rekonstruere de skadede delene av dokumentet.

Metode 9: Bytt dokumentvisning for å fjerne det skadede innholdet

Hvis det ser ut som om dokumentet er avkortet (ikke alle sider i dokumentet vises), kan det være mulig å bytte dokumentvisning og fjerne det skadede innholdet fra dokumentet.
 1. Finn sidenummeret der det skadede innholdet fører til at dokumentet vises avkortet.
  1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

   I Word 2010 klikker du Fil på båndet, og deretter klikker du Åpne.
  2. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
  3. Bla for å vise den siste siden som vises før dokumentet vises avkortet. Legg merke til innholdet som vises på denne siden.
 2. Bytt visning, og fjern deretter det skadede innholdet.
  1. I kategorien Vis i Dokumentvisning-gruppen klikker du Weboppsett eller Kladdevisning.
  2. Bla for å vise innholdet som ble vist før dokumentet ble vist som avkortet.
  3. Velg og slett det neste avsnittet, den neste tabellen eller det neste objektet i filen.
  4. I kategorien Vis i Dokumentvisning-gruppen klikker du Utskriftsoppsett. Hvis dokumentet fremdeles ser avkortet ut, kan du fortsette å bytte visninger og slette innhold til dokumentet ikke lenger ser avkortet ut, i visningen Utskriftsoppsett.
  5. Lagre dokumentet.

Feilsøkingstrinn du kan prøve hvis du ikke får åpnet det skadede dokumentet

Metode 1: Åpne det skadede dokumentet i kladdemodus uten å oppdatere koblinger

Trinn 1: Konfigurere Word

 1. Start Word.
 2. I kategorien Visning klikker du Kladd i Dokumentvisning-gruppen.
 3. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Alternativer.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Alternativer.
 4. Under Vis dokumentinnhold klikker du for å merke av for Kladdeskrift og Plassholdere for bilde under Avanserte alternativer for arbeid i Word.
 5. Under Generelt klikker du for å fjerne merket for Oppdater automatiske koblinger ved Åpne under Avanserte alternativer for arbeid i Word. Klikk deretter OK.

Trinn 2: Åpne det skadede dokumentet

 1. Start Word.
 2. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk det skadede dokumentet, og klikk deretter Åpne.
Hvis du lykkes i å åpne dokumentet på denne måten, kan du lukke dokumentet, prøve å åpne det på nytt ved hjelp av metode 6 og deretter reparere det. Hvis ikke, går du til metode 2.

Metode 2: Sette dokumentet inn som en fil i et nytt dokument

Trinn 1: Opprette et nytt, tomt dokument

 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Ny.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Ny.
 2. Klikk Tomt dokument, og klikk deretter Opprett.
Obs!  Det er mulig at du må formatere noe på nytt i det siste avsnittet i det nye dokumentet.

Trinn 2: Sette det skadede dokumentet inn i det nye dokumentet

 1. I kategorien Sett inn klikker du Sett inn objekt, og deretter klikker du Tekst fra fil.
 2. I dialogboksen Sett inn fil finner du det skadede dokumentet og klikker det. Deretter klikker du Sett inn.
Obs!  Det er mulig at du må formatere noe på nytt i det siste avsnittet i det nye dokumentet.

Metode 3: Opprette en kobling til det skadede dokumentet

Trinn 1: Opprette et tomt dokument

 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Ny.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Ny.
 2. Klikk Tomt dokument, og klikk deretter Opprett.
 3. I det nye dokumentet skriver du inn Dette er en test.
 4. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Lagre.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Lagre.
 5. Skriv inn Rescue link (Redningskobling) og klikk Lagre.

Trinn 2: Opprette en kobling

 1. Merk teksten du skrev inn i trinn 1c.
 2. I kategorien Hjem klikker du Kopier i Utklippstavle-gruppen.
 3. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Ny.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Ny.
 4. Klikk Tomt dokument, og klikk deretter Opprett.
 5. I kategorien Hjem klikker du pilen på Lim inn-knappen i Utklippstavle-gruppen, og deretter klikker du Lim inn utvalg.
 6. Klikk Lim inn kobling og klikk deretter Formatert tekst (RTF).
 7. Klikk OK.

Trinn 3: Endre koblingen til det skadede dokumentet

 1. Høyreklikk den koblede teksten, velg Koblet objekt fra Dokument, og klikk deretter Koblinger.
 2. I dialogboksen Koblinger klikker du filnavnet til det koblede dokumentet, og deretter klikker du Endre kilde.
 3. I dialogboksen Endre kilde klikker du dokumentet som du ikke kan åpne, og deretter klikker du Åpne.
 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen Koblinger.

  Obs!  Informasjonen fra det skadede dokumentet skal nå vises, forutsatt at det fantes data eller tekst som kunne gjenopprettes.
 5. Høyreklikk den koblede teksten, velg Koblet objekt fra Dokument, og klikk deretter Koblinger.
 6. Klikk Bryt kobling i dialogboksen Koblinger.
 7. Når følgende melding vises, klikker du Ja:
  Er du sikker på at du vil bryte de valgte koblingene?

Metode 4: Bruke konvertereren Gjenopprett tekst fra alle filer

Obs!  Konvertereren Gjenopprett tekst fra alle filer har noen begrensninger. Dokumentformatering går for eksempel tapt. I tillegg går grafikk, felt, tegnede objekter og andre elementer som ikke er tekst, tapt. Felttekst, topptekst, bunntekst, fotnoter og sluttnoter beholdes imidlertid som enkel tekst.
 1. I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Åpne.

  I Word 2010 klikker du Fil-menyen, og deretter klikker du Åpne.
 2. Klikk Gjenopprett tekst fra alle filer (*.*) i Filtype-boksen.
 3. Klikk dokumentet du vil gjenopprette teksten fra.
 4. Klikk Åpne.
Etter at dokumentet er gjenopprettet med konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer, finnes det en del tekst i binære data som ikke konverteres. Denne teksten finnes som regel i begynnelsen og slutten av dokumentet. Du må slette denne teksten i binære data før du lagrer filen som et Word-dokument.
Egenskaper

Artikkel-ID: 918429 – Forrige gjennomgang: 27. apr. 2012 – Revisjon: 1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

Tilbakemelding