Feilsøke oppstartsproblemer i Excel 2007

INNLEDNING

Det finnes flere årsaker til hvorfor du får problemer når du starter Microsoft Office Excel 2007. Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker oppstartsproblemer i Excel 2007. I tillegg inneholder denne artikkelen mulige løsninger for å rette opp problemene.

Obs!  Hold oversikten over eventuelle nye programvareinstallasjoner eller oppdateringer du har utført rett før du fikk oppstartsproblemet i Excel 2007. Det kan hende disse nye installasjonene eller oppdateringene er en direkte årsak. I tillegg vil denne informasjonen være nyttig hvis denne artikkelen ikke løser problemet, og du må ringe Microsofts kundestøttetjenester.

Mer informasjon

Når du starter Excel 2007, kan det oppstå problemer av en av følgende årsaker:
 • Ødelagt snarvei til Excel 2007-programmet
 • Problemfil i Excel-oppstartsmappen eller i en annen oppstartsmappe
 • Konflikt med et annet program
 • Feil versjon av en kjernefil i Microsoft Office
 • Ødelagt Excel-verktøylinjefil (Excel.xlb)
 • Tillegget er ugyldig
 • Registernøkkelen er ugyldig
Hvis du får en feilmelding når du starter Excel 2007, kan du søke etter denne feilmeldingen i Microsoft Knowledge Base. Hvis du vil søke i Microsoft Knowledge Base, kan du gå til følgende webområde for Microsoft: Hvis du ikke fikk en feilmelding, eller hvis du ikke kan finne bestemt informasjon om feilmeldingen i Microsoft Knowledge Base, kan du bruke følgende informasjon til å feilsøke oppstartsproblemet i Excel 2007.

Først må du vurdere omfanget av problemet. Oppstår problemet når du starter Excel 2007 ved å klikke en arbeidsbokfil? Oppstår problemet når du kjører Excel fra Start-menyen?

Hvis problemet bare oppstår når du åpner en Excel-arbeidsbok, kan du se delen Ekstra feilsøkingstrinn. Ellers kan du se delen Opprette en ny snarvei til Excel 2007.

Opprette en ny snarvei til Excel 2007

Bruk følgende fremgangsmåte hvis problemet bare oppstår når du starter Excel.

Microsoft Windows XP
 1. Klikk Start, Søk og deretter Alle filer og mapper.
 2. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Excel.exe.
 3. Klikk Min datamaskin i Søk i-listen, og klikk deretter Søk.
 4. Når filen Excel.exe blir funnet, dobbeltklikker du den for å starte Excel 2007.

  Obs!  Excel.exe finnes som standard på følgende plassering:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12
Windows Vista
 1. Klikk Start.
 2. I Søk-boksen skriver du inn Excel.exe.
 3. Velg det gjeldende programmet i listen over Programmer. Søket starter automatisk.
 4. Når filen Excel.exe blir funnet, dobbeltklikker du den for å starte Excel 2007.

  Obs!  Excel.exe finnes som standard på følgende plassering:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12
Hvis Excel starter som forventet, kan det hende problemet oppstår på grunn av en ødelagt snarvei til programmet. Opprett en ny snarvei til Excel 2007 for å løse dette problemet. Bruk deretter den nye snarveien for å starte Excel 2007.

Hvis du vil at vi skal lage en ny snarvei til Excel 2007 for deg, kan du gå til avsnittet "Lag den for meg".

Lag den for megKlikk knappen eller lenken Løs deg for meg for å lage en ny snarvei automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke ble løst, kan du forsøke fremgangsmåte i avsnittet "Start Excel 2007 i sikkermodus".

Start Excel 2007 i sikker modus

Hvis du vil at vi skal starte Excel i sikkermodus for deg, går du til avsnittet "Start programmet for meg". Hvis du foretrekker å selv starte Excel i sikkermodus, går du til avsnittet "La meg starte programmet selv".

Start programmet for megHvis du vil starte Excel i sikkermodus automatisk, klikker du knappen eller lenken Løs deg for meg. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.La meg starte programmet selv

Hvis Excel ikke startes som forventet ved hjelp av et nytt ikon, kan du følge denne fremgangsmåten for å selv starte Excel i sikker modus.
 1. Klikk Start, Kjør, Bla gjennom, og finn deretter mappen der Excel 2007 er installert.

  Obs!  Excel.exe finnes som standard på følgende plassering:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12
 2. Når du har funnet Excel.exe-filen, klikker du filen, og deretter klikker du Åpne.
 3. I Åpne-boksen skriver du inn et mellomrom på slutten av banen, og deretter skriver du inn /s. Banen bør ser slik ut:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\Excel.exe" /s
 4. I dialogboksen Kjør klikker du OK for å starte Excel 2007.

Løste dette problemet?

Undersøk om Excel ble startet i sikkermodus. Hvis Excel ble startet i sikkermodus, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis Excel ikke ble startet i sikkermodus, kan du kontakte kundestøtte. Hvis Excel starter som forventet, kan du se delen Ekstra feilsøkingstrinn i denne artikkelen for å få mer informasjon.

Starte Windows i sikkermodus

Hvis Excel 2007 fremdeles ikke starter som forventet, kan det hende det er en konflikt med et annet program. Forsøk å starte Microsoft Windows i sikkermodus. Deretter følger du fremgangsmåten under Starte Excel 2007 i sikkermodus for å starte Excel i sikkermodus. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Windows i sikkermodus, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

315222 En beskrivelse av oppstartsalternativer i sikkermodus i Windows XP

Hvis Excel 2007 ikke starter når du bruker /s-bryteren, og hvis Windows kjører i sikkermodus, fjerner du 2007 Microsoft Office-systemet (eller det frittstående Excel 2007) ved hjelp av Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller fjerner programmer, kan du se Windows-dokumentasjonen.

Dette feilsøkingstrinnet kan være nødvendig. Årsaken er at når du kjører både Windows og Excel i sikkermodus, er Excel i den mest grunnleggende modusen som kreves for å starte programmet. Dette betyr at ingen andre programmer eller filer er involvert i oppstartsprosessen for Excel. Oppstartsproblemet i Excel kan oppstå på grunn av en ødelagt Office-fil som Excel bruker for å starte. Hvis du derfor fjerner og deretter installerer Microsoft Office-systemet på nytt (eller det frittstående Excel 2007), bør dette problemet være løst.

Ekstra feilsøkingstrinn

Hvis Excel starter når du bruker /s-bryteren

Hvis Excel 2007 starter som forventet når du bruker /s-bryteren, vises Sikkermodus på tittellinjen i Excel. Dette angir at Excel 2007 kjører som om det var første gang etter at Excel ble installert.

Excel 2007 forbigår følgende områder i sikkermodus. Når du har startet Excel 2007, kan du bruke en elimineringsprosess for å feilsøke følgende områder til problemet er løst.
Excel-oppstartsmapper
En vanlig årsak til at du får problemer når du starter Excel 2007, er at Excel laster en problemfil fra en av flere ulike oppstartsmapper.

Hvis du installerer Excel 2007 på den standard plasseringen, åpner Excel filer fra følgende baner:
 • C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart, der brukernavn er brukernavnet for pålogging.
 • Mappen som er angitt i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i. Boksen Ved oppstart, åpne alle filene i finnes under Generelt under Avanserte alternativer for arbeid med Excel. Du finner delen Generelt ved å klikke Microsoft Office-knappen og deretter Alternativer for Excel.
Hvis du mistenker at disse filene er et problem, bør du fjerne dem fra disse mappene. Deretter kan du forsøke å starte Excel 2007. Hvis Excel starter som forventet, er én av filene problemet. Hvis du vil fastslå hvilken fil som er problemet, legger du inn én fil om gangen i oppstartsmappen. Deretter forsøker du å starte Excel. Gjenta denne fremgangsmåten til du har funnet problemfilen.
Excel-verktøylinjefilen og verktøylinjefilen for hurtigtilgang
Det kan av og til hende at verktøylinjefilen (Excel.xlb) eller verktøylinjefilen for hurtigtilgang (Excel.qat) for Excel 2007 blir ødelagt. Hvis dette skjer, kan det oppstå problemer når du starter Excel. I denne situasjonen må du finne verktøylinjefilen, og deretter gi den nytt navn. Når du har gitt nytt navn til verktøylinjefilen, bygger Excel en ny verktøylinjefil på nytt neste gang du starter Excel.

Bruk følgende fremgangsmåte for å gi nytt navn til Excel 2007-verktøylinjefilen:
 1. Finn filen Excel.xlb eller Excel.qat.

  Merknader
  • Filen Excel.xlb ligger i følgende mappe som standard:
   C:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Excel
  • Filen Excel.qat ligger i følgende mappe som standard:

   Windows Vista
   C:\Users\brukernavn\AppData\Local\Microsoft\Office
   Windows XP, Windows Server 2003 og Windows 2000
   C:\Documents and Settings\brukernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office
 2. Høyreklikk filen Excel.xlb eller Excel.qat, og klikk deretter Gi nytt navn.
 3. Skriv inn Excel.xlb.old eller Excel.qat.old, og trykk deretter ENTER.
Obs!  Excel.xlb-filen lagrer endringer på båndet. Disse endringene omfatter knapper som er lagt inn av tillegg. Excel.qat lagrer endringer på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Hvis Excel 2007 starter når Windows er i sikkermodus

Hvis oppstartsproblemet i Excel 2007 ikke lenger oppstår når Windows er i sikkermodus, er det et annet program som forårsaker problemet med oppstartsprosessen i Excel.

Bruk en elimineringsprosess til å fastslå hvilket program som forårsaker problemet. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør dette, kan du kontakte Windows-forhandleren for å få mer informasjon om hvordan du eliminerer hvert program som lastes inn under oppstarten av Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker oppstart i Windows, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

310353 Slik foretar du en ren oppstart med Windows XP

Et tillegg er ugyldig

Hvis du vil fastslå om problemet er forårsaket av et tillegg som er ugyldig, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Excel.
 2. Klikk Tillegg.
 3. I Behandle-boksen klikker du tilleggstypen du vil deaktivere, for eksempel Excel-tillegg, og klikk deretter Start.
 4. Klikk for å fjerne merket i avmerkingsboksene for eventuelle tillegg som er valgt, og klikk deretter OK.

En registernøkkel er ugyldig

Hvis du vil fastslå om problemet er forårsaket av en registernøkkel som er ugyldig, fjerner du følgende registernøkler. Registernøklene opprettes på nytt etter at du har startet Excel på nytt, og deretter avsluttet Excel.

Obs!  Det kan hende egendefinerte brukerinnstillinger tilbakestilles når du fjerner disse registernøklene.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0

Et COM-tillegg forårsaker problemer

COM-tillegg kan installeres hvor som helst. Programmer som fungerer sammen med Excel, installerer COM-tillegg. Hvis du vil løse problemer som kan oppstå med Excel, sletter du registernøklene for COM-tilleggene, og deretter starter du Excel på nytt.

Hvis du vil ha hjelp til dette, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg


Dette kan du gjøre automatisk ved å klikke koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Klikk koblingen Løs det for meg for å erstatte COM tilleggsregisternøklene automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv
Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Slik gjør du:
 1. Avslutt Microsoft Office-programmer.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klikk Tillegg, og klikk deretter EksporterFil-menyen.
 5. Gi filen navnet XLaddinHKCU.reg, og deretter lagrer du filen på skrivebordet.
 6. Velg undernøkkelen AddIns, klikk SlettRediger-menyen, og deretter klikker du Ja.
 7. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klikk Tillegg, og klikk deretter EksporterFil-menyen.
 9. Gi filen navnet XLaddinHKLM.reg, og deretter lagrer du filen på skrivebordet.
 10. Velg undernøkkelen AddIns, klikk SlettRediger-menyen, og deretter klikker du Ja.
 11. Avslutt Registerredigering.
 12. Start Excel.
Hvis problemet er løst, var det et COM-tillegg som forårsaket det. Du kan undersøke registernøklene under Tillegg i Registerredigering for å finne ut hvem som er produsenten av tillegget. Deretter kan du kontakte produsenten for oppdateringer.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
Takk til MVP Jan Karel Pieterse for innspill til Løs det for meg-løsningene i denne artikkelen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 919196 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding