Windows starter ikke lenger etter at du har installert en tidligere versjon av Windows-operativsystemet i en konfigurasjon for dobbeltoppstart.

Symptom

Når du har installert en tidligere versjon av Windows-operativsystemet på en Microsoft Windows Vista-basert eller Windows 7-basert datamaskin i en konfigurasjon for dobbeltoppstart, kan det hende at ett av følgende problemer oppstår:
 • Hvis du installerer en tidligere versjon av Windows-operativsystemet på en Windows Vista-basert eller Windows 7-basert datamaskin, starter ikke Windows Vista lenger. I dette tilfellet starter bare den tidligere versjonen av Windows-operativsystemet.
 • Hvis du installerer en ny forekomst av Microsoft Windows XP på en datamaskin der Windows XP og Windows Vista allerede er installert i en konfigurasjon for dobbeltsystemoppstart, kan det hende at du får følgende feilmelding:
  Det oppstod lesefeil på disken.

Årsak

Disse problemene oppstår fordi tidligere versjoner av Windows-operativsystemet er inkompatible med den nye oppstartsmetoden for Windows Vista. Windows Vista bruker et nytt BCD-lager (Boot Configuration Database). Dette lageret inneholder en oppstartsmeny og all informasjonen om operativsystemet som er installert på datamaskinen. Derfor kan ikke en Boot.ini-fil som er fra en tidligere versjon av Windows-operativsystemet, brukes til å starte Windows Vista.

I tidligere versjoner av Windows-operativsystemet som kjørte på en BIOS-basert datamaskin (Basic Input/Output System), for eksempel Windows XP, starter oppstartsprosessen med system-BIOSen. BIOS fastsetter oppstartsenheten, og laster deretter den første fysiske sektoren. Denne fysiske sektoren kalles hovedoppstartssektoren (MBR – Master Boot Record). MBRen inneholder partisjonstabellen og den nødvendige kjørekoden for oppstart. Denne koden søker i partisjonstabellen for å finne den aktive partisjonen, og overfører kontrollen til oppstartssektoren på den aktive partisjonen. Deretter laster oppstartssektoren på den aktive partisjonen inn Ntldr-programmet. Ntldr-programmet analyserer Boot.ini-filen. Denne filen brukes til å nummerere operativsystemene som er installert.

Når Windows Vista eller Windows 7 starter på en BIOS-basert datamaskin, laster BIOSen inn MBRen og deretter oppstartssektoren. Oppstartskoden laster imidlertid inn det nye programmet Windows Boot Manager (Bootmgr). Windows Boot Manager-programmet analyserer BCD-filen (konfigurasjonsdata for oppstart), lister opp de installerte operativsystemene og viser deretter oppstartsmenyen. Hvis en tidligere versjon av Windows-operativsystemet er installert i en konfigurasjon for dobbeltoppstart med Windows Vista eller Windows 7, overfører Windows Boot Manager-programmet kontrollen til Ntldr-programmet for den tidligere versjonen av Windows-operativsystemet. Windows Boot Manager-programmet gjør dette når du velger Windows Vista på oppstartsmenyen.

Når du installerer en tidligere versjon av Windows-operativsystemet på en Windows Vista-basert eller Windows 7-basert datamaskin, overskriver installasjonsprogrammet alt fra MBRen, oppstartssektoren og oppstartsfilene. Den tidligere versjonen av Windows-operativsystemet mister dermed fremoverkompatibilitet med Windows Vista.

Løsning

Bruk følgende fremgangsmåte for å løse disse problemene.

Obs!  Du kan kjøre kommandoene i følgende fremgangsmåte ved hjelp av ledeteksten. Hvis du kjører disse kommandoene i Windows Vista, må du kjøre dem ved en ledetekst med forhøyede brukerrettigheter. Dette gjør du ved å klikke Start, klikke Tilbehør, høyreklikke hurtigtasten for ledeteksten og deretter klikke Kjør som Administrator.
 1. Bruk Bootsect.exe til å gjenopprette MBRen for Windows Vista og oppstartskoden som overfører kontroll til Windows Boot Manager-programmet. Dette gjør du ved å skrive inn følgende kommando ved en ledetekst: Stasjon:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  I denne kommandoen er stasjon stasjonen der installasjonsmediet for Windows Vista finnes.

  Obs!  Oppstartsmappen for dette trinnet er på DVD-stasjonen.
 2. Bruk Bcdedit.exe til manuelt å opprette en oppføring i Boot.ini-filen for BCD for den tidligere versjonen av Windows-operativsystemet. Dette gjør du ved å kjøre kommandoene nedenfor ved en ledetekst.

  Obs!  I disse kommandoene er stasjon stasjonen der Windows Vista er installert.
  • Stasjon:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Beskrivelse av tidligere Windows-versjon"

   Obs!  I denne kommandoen kan Beskrivelse av tidligere Windows-versjon være en hvilken som helst tekst du vil bruke. Beskrivelse av tidligere Windows-versjon kan for eksempel være Windows XP eller Windows Server 2003.
  • Stasjon:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Obs!  I denne kommandoen er x: stasjonsbokstaven for den aktive partisjonen.
  • Stasjon:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Stasjon:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Start datamaskinen på nytt.

Mer informasjon

Hvis du vil starte versjoner av Windows-operativsystemene som er basert på Microsoft Windows NT, trenger du følgende filer:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Obs!  Du må bruke denne filen når du installerer Windows-versjonene for østasiatiske språk.
 • NTDetect.com
I Windows XP ligger disse filene på systempartisjonen som er merket som aktiv. Som standard er disse filene skjulte systemfiler i Windows XP. Brukere kan erstatte disse filene ved å bruke gjenopprettingskonsollen, eller brukere kan starte operativsystemet ved å bruke en oppstartsdisk for Windows NT. Windows Vista bruker ikke disse tre filene. Windows Vista starter ved å bruke den skjulte systemfilen Bootmgr og andre nødvendige filer som finnes i \Boot-mappen.

Opprette en konfigurasjon for fleroppstart som inneholder Windows Vista

Når du skal opprette en konfigurasjon for fleroppstart som virker, må du installere den eldste versjonen av Windows-operativsystemet først. Deretter installerer du de nyere versjonene i rekkefølge. Hver nye Windows-versjon opprettholder bakoverkompatibilitet for å starte tidligere Windows-versjoner.

Hvis du vil opprette en konfigurasjon for flersystemoppstart som omfatter Windows Vista, må du ha minst én partisjon for hver tidligere Windows-versjon du installerer. Bruk følgende generelle retningslinjer:
 • Opprett minst to partisjoner. Bruk én partisjon for Windows Vista-installasjonen.

  Obs!  Hvis partisjonen for Windows Vista allerede er formatert, må du kontrollere at den er formatert ved hjelp av NTFS-filsystemet. Det anbefales imidlertid at du bruker en av følgende metoder:
  • Opprett den andre uformaterte partisjonen.
  • Ikke opprett den andre partisjonen, og la plassen være ledig. Opprett i stedet den andre partisjonen under Windows Vista-installasjonen.
 • Hvis det ikke er installert et operativsystem på datamaskinen, installerer du den eldste Windows-versjonen først.

  Obs!  Installer Windows XP før du installerer Windows Server 2003.
 • Kjør installasjonsprogrammet for Windows Vista. Installer Windows Vista på den ledige plassen eller i den eksisterende partisjonen. Du kan kjøre dette installasjonsprogrammet i den tidligere Windows-versjonen, eller du kan starte datamaskinen når Windows Vista-disken er i CD- eller DVD-stasjonen.
Når installasjonsprogrammet for Windows Vista er fullført, får du et riktig konfigurert miljø for flersystemoppstart som omfatter Windows Vista og de tidligere versjonene av Windows. Oppstartsmenyen Bootmgr som vises, likner på følgende meny:
Microsoft Windows tidligere Windows-operativsystem

Fjerne Windows Vista fra en konfigurasjon for dobbeltoppstart

Hvis du vil fjerne Windows Vista fra et miljø med dobbeltoppstart som har en tidligere versjon av Windows, følger du disse trinnene.

Obs!  Du kan bruke følgende fremgangsmåte i den tidligere versjonen av Windows eller i Windows Vista. Hvis du følger disse trinnene i Windows Vista, må du kjøre kommandoene fra en ledetekst med forhøyede brukerrettigheter. Dette gjør du ved å klikke Start, klikke Tilbehør, høyreklikke hurtigtasten for ledeteksten og deretter klikke Kjør som Administrator.
 1. Bruk Bootsect.exe til å gjenopprette Ntldr-programmet. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette: Stasjon:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Obs!  I denne kommandoen er stasjon stasjonen der Windows Vista-mediene finnes.

  Når datamaskinen er startet på nytt, lastes ikke Windows Boot Manager-programmet inn. I stedet laster Netldr.exe inn Boot.ini-innlastingene.
 2. Slett eller fjern partisjonen der Windows Vista er installert.

  Viktig!  Du kan bare slette partisjonen der Windows Vista er installert hvis denne partisjonen er den ikke-aktive partisjonen på systemet. La oss se på følgende scenario:
  • Windows Vista er installert på stasjon C. Stasjon C er partisjon 1, og er den aktive partisjonen.
  • Windows XP er installert på stasjon D. Stasjon D er partisjon 2, og den inaktive partisjonen.
  I dette scenariet kan du kjøre bootsect-kommandoen, men du kan ikke slette partisjonen der Windows Vista er installert. Hvis du sletter denne partisjonen, går datamaskinen inn en modus der den ikke kan startes opp, fordi oppstartsfilene for Windows XP er slettet.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
314079 Bruke systemfiler til å opprette en oppstartsdiskett for å beskytte deg mot at du ikke kan starte Windows XP
911080 Du mottar feilmeldingen Det oppstod lesefeil på disken når du bruker Winnt32.exe-programmet til å installere Windows XP på nytt på en datamaskin der både Windows XP og Windows Vista er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om BCD (Boot Configuration Data), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om EFI (Extensible Firmware Interface) i Windows Vista, kan du gå til følgende MSDN-webområde (Microsoft Developer Network):
Egenskaper

Artikkel-ID: 919529 – Forrige gjennomgang: 25. sep. 2011 – Revisjon: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

Tilbakemelding