Bruke brukerkontokontroll (UAC) i Windows Vista

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker funksjonen brukerkontokontroll (UAC) i Windows Vista. Den beskriver også hvordan du kjører et program som administrator i Windows Vista.

Mer informasjon

Brukerkontokontroll (UAC) er en ny funksjon som er med på å forhindre at skadelig programvare, det vil si programmer som har til hensikt å forårsake skade, skal skade systemet. UAC stanser den automatiske installasjonen av uautoriserte programmer. UAC forhindrer også utilsiktede endringer i systeminnstillingene.

Du får en UAC-melding når du gjør følgende:
 • Installerer eller avinstallerer et program.
 • Installerer en driver for en enhet. (Du installerer for eksempel driveren for et digitalkamera.)
 • Bruker Windows Update-konsollen til å installere oppdateringer.
 • Konfigurerer sperrefunksjonen.
 • Installerer en ActiveX-kontroll. (ActiveX-kontroller brukes til å vise enkelte websider.)
 • Åpner eller endrer Windows Firewall-kontrollinnstillingene.
 • Endrer en brukerkontotype.
 • Endrer innstillingene med snapin-modulen for redigeringsprogrammet for sikkerhetspolicy (Secpol.msc).
 • Blar gjennom en annen brukers katalog.
 • Konfigurerer Automatiske oppdateringer.
 • Gjenoppretter systemfiler som ble sikkerhetskopiert.
 • Planlegger automatiserte oppgaver.
 • Kopierer eller flytter filer til Programfiler- eller Windows-kategorien.
 • Legger til eller fjerner en brukerkonto.
 • Konfigrurerer tilgang til eksternt skrivebord.

Slik kjører du et program som administrator

Når du kjører et program som admnistrator, kan det hende at du mottar en UAC-melding. De fleste av disse programmene er gamle. UAC aktiveres ikke når du kjører nyere versjoner av disse programmene. Du kan ikke konfigurere UAC til å angi at et program skal automatisk kjøres som administrator uten at brukeren blir spurt om dette.

I Windows Vista er det enkelte programmer som bare kjøres som de skal hvis de kjøres av en administrator Det kan hende at du kan kjøre nyere versjoner av programmet uten å være logget på som administrator.

Obs!  Det kan oppstå en sikkerhetsrisiko hvis administrator-IDer brukes til å kjøre et ukjent program. Kjør bare programmer som du stoler på som administrator.

Viktig!  Denne fremgangsmåten kan utgjøre en økt sikkerhetsrisiko. Denne fremgangsmåten gjør også datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra ondsinnede brukere eller skadelig programvare, som virus. Vi anbefaler at du følger prosedyrene som er beskrevet i denne artikkelen, for å gjøre programmer i stand til å fungere slik de skal, eller for å implementere bestemte programfunksjoner. Før du foretar disse endringene, anbefaler vi at du vurderer risikoene som er forbundet med å implementere denne prosessen i ditt miljø. Hvis du bestemmer deg for å implementere denne prosessen, bør du ta eventuelle nødvendige forholdsregler for å beskytte systemet. Vi anbefaler at denne prosessen bare brukes hvis det er påkrevet.

Hvis du vil kjøre et program som administrator, gjør du følgende:
 1. Høyreklikk ikonet som du bruker til å kjøre programmet, og klikk deretter Kjør som administrator.
 2. Når du bes om å oppgi administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn administratorpassordet eller klikker Fortsett.

For enkelte programikoner er ikke alternativet Kjør som administrator tilgjengelig fra snarveismenyen. For disse programikonene følger du disse trinnene:
 1. Høyreklikk ikonet som du bruker til å kjøre programmet, og klikk deretter Egenskaper. I kategorien Snarvei finner du boksen Mål, som inneholder navnet på og banen til programfilen.
 2. Åpne mappen som inneholder programfilen.
 3. Høyreklikk programfilen, og klikk deretter Kjør som Administrator. Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
Hvis du må kjøre programmet som administrator, kan det hende at du vil konfigurere programmet slik at du automatisk kjører det som administrator. Slik gjør du dette:
 1. Høyreklikk ikonet som du bruker til å kjøre programmet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Kompatibilitet, merk av for Kjør dette programmet som administrator, og klikk deretter OK.
Kategorien Kompatibilitet er ikke tilgjengelig for enkelte programikoner. For disse programikonene følger du disse trinnene:
 1. Høyreklikk ikonet som du bruker til å kjøre programmet, og klikk deretter Egenskaper. I kategorien Snarvei finner du boksen Mål, som inneholder navnet på og banen til programfilen.
 2. Åpne mappen som inneholder programfilen.
 3. Høyreklikk programfilen, og klikk deretter Egenskaper.
 4. Klikk kategorien Kompatibilitet, merk av for Kjør dette programmet som administrator, og klikk deretter OK.
Egenskaper

Artikkel-ID: 922708 – Forrige gjennomgang: 25. sep. 2011 – Revisjon: 1

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Tilbakemelding