Feilmelding i Office når en fil er blokkert av policyinnstillingene for registret

En fil er blokkert når du åpner eller lagrer filen i et Microsoft Office-program. I dette tilfellet kan du få en feilmelding som ligner på en av følgende:
  • Du prøver å åpne en fil som er blokkert av en policyinnstilling for registret.
  • Du prøver å åpne en filtype < filtype > som er blokkert av innstillingene for filblokkering i Klareringssenter.
  • Du prøver å åpne en fil som ble opprettet i en tidligere versjon av Microsoft Office. Denne filtypen er blokkert fra å åpnes i denne versjonen av en policyinnstilling for registret.
  • Du prøver å lagre en fil som er blokkert av en policyinnstilling for registret.
  • Du prøver å lagre en filtype < filtype > som er blokkert av innstillingene for filblokkering i Klareringssenter.

Oppløsning

Hvis du vil løse dette problemet, kan du prøve følgende generelle løsninger til å endre innstillinger for filblokkering basert på hvilken versjon av Office som du har installert:

For 2013 Office eller Office 2010
For Office 2007 eller Office 2003

Hvis du vil ha mer informasjon

For mer programspesifikke oppløsning metoder som du kan prøve, kan du se følgende artikler.

Ord: Jeg får en feilmelding når jeg prøver å åpne eller lagre en fil i Word
Excel: Jeg får en feilmelding når jeg prøver å åpne eller lagre en fil i Excel
PowerPoint: Jeg får en feilmelding når jeg prøver å åpne eller lagre en fil i PowerPoint
Visio: Jeg får en feilmelding når jeg prøver å åpne eller lagre en fil i Visio

Problemet kan også oppstå når du åpner en innebygd eller koblet en Office-fil i et Office-program. Du har for eksempel en Visio-objekt som er innebygd i et Word-dokument. Når du prøver å åpne Visio-objekt, får du en feilmelding i Word. Hvis du vil løse dette problemet, må du endre innstillingene for filblokkering i programmet som eier den blokkert filtypen. I dette eksemplet må du endre innstillingene for filblokkering i Visio i stedet for i Word. Hvis feilmeldingen nevner Excel-filtype, går du til Excel for å endre innstillinger for filblokkering.
Tabellene nedenfor inneholder alle DWORD-verdier som du kan legge til undernøkkelen FileOpenBlock og de tilsvarende filtypene.

Word
DWORD-verdienFiltyper som påvirkes
OpenXmlFilesDOCX, dotx, docm-, dotm, XML (Word flate åpne XML)
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFilesXML (Word 2003)
RtfFilesRTF, doc (Word 95), .doc (Word 97-versjonen)
KonverteringsprogrammerAlle filformater som er tilgjengelige via et konverteringsprogram for tekst (inkludert Compatibility Pack for Office)
TextFiles.txt
WllFiles.wll
InternalFilesAlle Word-filtyper som har en ikke-RTM-nFib-verdi
FilesBeforeVersionAlle Word-filer med en nFib-verdi som er lavere enn minimum nFib-verdi som er angitt av systemansvarlig

Excel
DWORD-verdienFiltyper som påvirkes
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
Binary12Files.xlsb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
KonverteringsprogrammerAlle filformater som er tilgjengelige via et konverteringsprogram for tekst (inkludert Compatibility Pack for Office)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFilesWK1, WK4, *.WJ3, wk1, FMT, WKS, WK3 wk3, FM3 for WJ2-, .wq1-, .fm3-, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagram (.xlc)-filer (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (DBF)-filer (Office 2003 SP3)

PowerPoint
DWORD-verdienFiltyper som påvirkes
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Disposisjoner.rtf, .txt, .doc, .wpd, .docx, .docm, .wps
KonverteringsprogrammerDenne policyen hindrer at PowerPoint-presentasjoner som åpnes ved hjelp av konverteringsprogrammer fra tredjepartsleverandører eller Compatibility Pack for Office.
FilesBeforePowerPoint97Denne policyen hindrer at filer fra eldre enn PowerPoint 97 som har filtyper som PPT, POT, PPS og PPA.
Egenskaper

Artikkel-ID: 922850 – Forrige gjennomgang: 13. feb. 2017 – Revisjon: 1

Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

Tilbakemelding