Ordtelling på statuslinjen kan nedtones midlertidig eller er kanskje ikke tilgjengelige i Office Word 2007 og Word 2010

Gjelder: Microsoft Word 2010

Symptomer


Som du skriver inn tekst i et Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Word 2010-dokument, kan nedtones midlertidig Ordtelling på statuslinjen, eller kanskje ikke være tilgjengelige.

Årsak


Dette problemet kan oppstå fordi Word 2007 og Word 2010 mørkere Ordtelling på statuslinjen for å indikere at den gjeldende ordtellingen er unøyaktig.

Løsningen


Hvis du vil omgå dette problemet, deaktiverer du Ordtelling på statuslinjen. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikk på statuslinjen, og klikk deretter for å fjerne merket for Ordtelling .

Hvis du vil aktivere Ordtelling på statuslinjen, Høyreklikk statuslinjen, og klikk deretter for å merke av for Ordtelling .

Hvis du vil bruke ordtellingsfunksjonen Ordtelling på statuslinjen er slått av, velg word count-ikonet i korrektur -gruppen i kategorien Se gjennom . Dialogboksen Ordtelling vises.

Hvis du vil vise dialogboksen Ordtelling når Ordtelling på statuslinjen er slått på, klikker du Ordtelling på statuslinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om antall-funksjonen i word, klikker du Hjelp for Microsoft Office Word. Alternativt kan du trykker F1-tasten, Skriv inn Antall ord i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter , og klikk deretter Søk.