Feilmelding når du installerer en MSU-oppdateringspakke på en datamaskin som kjører Windows: "Windows Modules Installer må oppdateres før du kan installere denne pakken"

Gjelder: Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1Windows 8.1 Pro

Symptomer


Når du installerer en MSU-oppdateringspakke på en datamaskin som kjører Windows, kan du få følgende feilmelding:
Windows Modules Installer må oppdateres før du kan installere denne pakken. Du må oppdatere Windows Modules Installer på datamaskinen, og deretter installasjonen på nytt.
Når du bruker et skript til å installere MSU-oppdateringspakke, mislykkes installeringen. Når dette problemet oppstår, vil prosessen Wusa.exe returnerer feilkoden 0x800f0823.

Årsak


Dette problemet oppstår fordi installasjonen krever en ny versjon av Windows Modules Installer eller vedlikehold stakken.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet ved å bruke Windows Update til å oppdatere Windows Modules Installer eller vedlikehold stakken. Eller laste ned oppdateringer som er oppført i følgende tabell fra Microsoft Download Center.
OperativsystemetKB-nummer
Windows Vista og Windows Server 2008955430
Windows 7 og Windows Server 2008 R22533552
Windows 8 og Windows Server 20122871777
8.1 for Windows og Windows Server 2012 R22919442

Hvis du vil ha mer informasjon


Når du bruker Windows Update, Windows Modules Installer eller vedlikehold stakk oppdateringen kreves. Når du installerer en MSU-oppdateringspakke, kobles imidlertid ikke installasjonsprogrammet til Windows Update for å oppdatere Windows Modules Installer eller vedlikehold stakken.