Remote Desktop Connection (Terminal Services Client 6.0)

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler oppdatering av Remote Desktop Connection 6.0-klienten, som hjelper deg med bruk av de nye Terminal Services-funksjonene. Disse funksjonene hentes inn i operativsystemene Windows Vista og Microsoft Windows Server 2008 fra en datamaskin med ett av følgende operativsystemer:
 • Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2)
Remote Desktop Connection 6.0-klienten kan på samme måte som tidligere, brukes til tilkobling til eldre terminalservere eller eksterne skrivebord. De nye funksjonene som er nevnt i denne artikkelen, er imidlertid bare tilgjengelige hvis den eksterne datamaskinen kjører Windows Vista eller Windows Server 2008.

Oppdateringsopplysninger

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last ned Last ned oppdateringspakken for Terminal Services-klient 6.0 for Windows Server 2003 (KB925876) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Terminal Services-klient 6.0 for Windows Server 2003, x64-baserte versjoner (KB925876) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Terminal Services-klient 6.0 for Windows XP (KB925876) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Terminal Services-klient 6.0 for Windows XP, x64-baserte versjoner (KB925876) nå.

Utgivelsesdato: 28.11.06

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Mer informasjon

Oppdateringen til Remote Desktop Connection 6.0-klienten gir følgende nye funksjoner:

Servergodkjenning

I Tilkobling til eksternt skrivebord blir det kontrollert at du kobler deg til riktig ekstern datamaskin eller server. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer deg i å koble til en annen datamaskin eller server enn den du har til hensikt å koble til. Dette hindrer deg også i å vise konfidensiell informasjon ved en feiltakelse.

Som standard er servergodkjenning aktivert for tilkoblingen. Hvis du imidlertid vil endre innstillingene for servergodkjenning, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, og velg til slutt kategorien Avansert.
De tre tilgjengelige godkjenningsalternativene er følgende:
 • Koble til alltid, selv om godkjenning mislykkes
  Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du koble til selv om Tilkobling til eksternt skrivebord ikke kan bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen.
 • Varsle meg om godkjenning mislykkes
  Hvis du aktiverer dette alternativet, kan ikke Tilkobling til eksternt skrivebord bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen. Dette alternativet advarer deg slik at du kan bestemme om du vil fortsette med tilkoblingen.
 • Ikke koble til dersom godkjenning mislykkes
  Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du ikke koble til hvis Tilkobling til eksternt skrivebord ikke kan bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen.

Omdirigering av ressurs

Oppdatering for Remote Desktop Connection 6.0-klienten hjelper deg å omdirigere Plug and Play-enheter som støtter omdirigering.

Bruk følgende fremgangsmåte for å omdirigere en Plug and Play-enhet:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Lokale ressurser, klikk Mer og klikk deretter for å merke av for Støttede Plug and Play-enheter.

TS Gateway-servere

En TS Gateway-server er en type gateway som gjør det mulig for autoriserte brukere å koble til eksterne datamaskiner i et bedriftsnettverk. Disse autoriserte brukerne kan koble til fra en hvilken som helst datamaskin ved hjelp av en Internett-tilkobling. TS Gateway bruker Remote Desktop Protocol (RDP) sammen med HTTPS-protokollen for å opprette en sikrere, kryptert tilkobling.

Tidligere versjoner av Tilkobling til eksternt skrivebord kan imidlertid ikke koble til eksterne datamaskiner på tvers av brannmurer og nettverksadresseoversettere (NATer). Dette skjer fordi port 3389 vanligvis er blokkert for å forbedre nettverkssikkerheten. Port 3389 er porten som brukes til tilkoblinger til eksterne skrivebord. En TS Gateway-server bruker imidlertid port 443. Port 443 overfører data via en SSL-tunnel (Secure Sockets Layer).

Fordelene ved en TS Gateway-server er følgende:
 • Den gjør det mulig med tilkoblinger til eksternt skrivebord i et bedriftsnettverk på Internett uten å opprette en virtuell privat nettverkstilkobling (VPN).
 • Den gjør det mulig med tilkoblinger til eksterne datamaskiner på tvers av brannmurer.
 • Den hjelper deg med å dele en nettverkstilkobling med andre programmer som kjøres på datamaskinen. Dette gjør det mulig for deg å bruke tilkoblingen til Internett-leverandøren i stedet for bedriftsnettverket til å sende og motta data via den eksterne tilkoblingen.
Følg denne framgangsmåten for å angi en TS Gateway-server:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Avansert og klikk deretter Innstillinger.
 3. Klikk Bruk disse innstillingene for TS-gateway-server, skriv inn servernavnet i Servernavn-boksen, og velg deretter én av følgende påloggingsmetoder fra listen Påloggingsmetode:
  • La meg velge senere
   Ved hjelp av dette alternativet kan du velge en påloggingsmetode når du kobler til.
  • Be om passord
   Dette alternativet ber deg om et passord når du kobler til.
  • Smartkort
   Dette alternativet ber deg om et sette inn et smartkort når du kobler til.
 4. Klikk for åmerke av eller fjerne avmerkingen for Omgå TS-gateway-server for lokale adresser. Ved å merke av i denne avmerkingsboksen hindrer du at trafikken som går til og fra lokale nettverksadresser, rutes via TS Gateway-serveren. Dette gjør tilkoblingen raskere.

Terminal Services - Eksterne programmer

Eksterne programmer er en funksjon i Windows Server Terminal Services som gjør det mulig for klientdatamaskiner å koble seg til en ekstern datamaskin og bruke programmer som er installert på denne. En arbeidsplass kan for eksempel ha en ekstern datamaskin som ansatte kan koble seg til for å kjøre Microsoft Word. En administrator må først publisere programmene slik at sluttbrukere kan få tilgang til dem. Opplevelsen er den samme som når du kjører et program som er installert på den enkelte datamaskinen.

Eksterne programmer gjør systemadministrasjon enklere fordi det bare finnes én kopi av et program som skal oppgraderes eller vedlikeholdes i stedet for mange kopier som er installert på enkeltdatamaskiner.

Skjermspredning

Tilkobling til eksternt skrivebord støtter visninger med høy oppløsning som kan spres over flere skjermer. Den totale oppløsningen på alle skjermer må imidlertid være under 4096 x 2048 piksler. Skjermene må ha den samme oppløsningen. Skjermene må også stilles side ved side.

Hvis du vil at skrivebordet til den eksterne datamaskinen skal spres over flere skjermer, skriver du inn Mstsc /span ved en ledetekst.

Visuelle forbedringer

Tilkobling til eksternt skrivebord støtter nå 32-biters farge- og skriftutjevning.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere 32-biters farge:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Skjerm og klikk deretter Høyeste kvalitet (32-biters) i Farger-listen.
Følg disse trinnene for å aktivere skriftutjevning:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Opplevelse og klikk deretter for å merke av for Skriftutjevning.

Kjente problemer

Hvis du installerer en versjon av Remote Desktop Client 6.0 som er utgitt før 24. april 2007, på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 med Service Pack 1, og du deretter oppgraderer til Windows Server 2003 med Service Pack 2, kan du få følgende problemer:
 1. Remote Desktop Client 6.0 (KB925876) vises ikke under Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel på datamaskinen med Windows Server 2003 Service Pack 2. Det er derfor ikke mulig å avinstallere Remote Desktop Client 6.0 (KB925876).
 2. Filene tilknyttet Remote Desktop Client 6.0 er ikke lenger signert.
Hvis du ennå ikke har installert Windows Server 2003 Service Pack 2, kan du omgå dette problemet ved å avinstallere versjonen av Remote Desktop Client 6.0 som ble utgitt før 24. april 2007, installere versjonen av Remote Desktop Client 6.0 som ble gitt ut den 24. april 2007, og deretter installere Windows Server 2003 Service Pack 2 på nytt.

Hvis du har installert Windows Server 2003 Service Pack 2, installerer du Remote Desktop Client 6.0 på nytt.
Egenskaper

Artikkel-ID: 925876 – Forrige gjennomgang: 2. mai 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding