MS06-071: Sikkerhetsoppdatering for Microsoft XML Core Services 6.0


INNLEDNING


Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS06-071. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder:

Kjent problem med denne sikkerhetsoppdateringen

 • Det kan hende at sikkerhetsoppdateringspakke 927977 oppretter en loggfil. Loggfilen får navnet KB927977.log. Pakken lagrer loggfilen i en mappe. Navnet på mappen genereres av systemet. Mappen ligger i roten på systemstasjonen. Banen ligner på denne:
  C:\systemgenerert navn\KB927977.log.
  Obs!  I dette eksemplet er C en systemstasjon.

  Det er mulig å fjerne loggfilen og mappen.

Tilleggsinformasjon om denne sikkerhetsoppdateringen

 • Hvis du har installert flere versjoner av Microsoft XML Core Services (MSXML), kan det hende at du må installere flere pakker for denne sikkerhetsoppdateringen. Hvis du i tillegg installerer en versjon av MSXML etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, kan det hende at du må installere en tilleggspakke for denne sikkerhetsoppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike MSXML-versjonene som er tilgjengelige eller inkludert med ulike Microsoft-produkter eller programvareoppdateringer, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  269238 Liste over versjoner av Microsofts XML-parser (MSXML)
 • Sikkerhetsoppdateringspakke 927977 for MSXML 6.0 er en fullstendig installasjonspakke. Du kan bruke denne pakken til å installere MSXML 6.0 på en datamaskin som ikke har noen tidligere versjoner av MSXML 6.0 installert. Du kan også bruke denne pakken til å oppdatere en eksisterende installasjon av MSXML 6.0.
 • Windows Update, Microsoft Update og SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft-oppdateringer tilbyr bare sikkerhetsoppdateringspakken 927977 hvis en tidligere versjon av MSXML 6.0 allerde er installert på datamaskinen.
 • Denne sikkerhetsoppdateringen installeres i mappen %systemrot%\SYSTEM32.
 • Når du fjerner sikkerhetsoppdatering 927977 for MSXML 6.0, fjernes MSXML 6.0 fullstendig fra datamaskinen.
 • Hvis du vil installere denne sikkerhetsoppdateringen i stille modus med utførlig logging og uten å måtte starte datamaskinen på nytt, bruker du en kommandolinjekommando som ligner på denne:

  For x86-baserte datamaskiner:
  msxml6-KB927977-enu-x86.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  For IA-64-baserte datamaskiner:
  msxml6-KB927977-enu-ia64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  For AMD64-baserte datamaskiner:
  msxml6-KB927977-enu-amd64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  Du vil finne en detaljert logg over installasjonen i filen som angis i kommandoen. I dette eksemplet er filen c:\KB927977.log.
 • Filen som sikkerhetsoppdateringspakke 927977 for MSXML 6.0 installerer, er oppført i følgende tabell.
FilnavnVersjonDatoKlokkeslettStørrelse
Msxml6.dll6.0.3890.011/4/20068:251,25 MB