MS07-028: Et sikkerhetsproblem i CAPICOM kan tillate ekstern kjøring av kode


INNLEDNING


Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-028. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder: CAPICOM er en Windows-komponent som gir tjenester til programmer som aktiverer sikkerhet basert på kryptografi. Dette inkluderer funksjonalitet for godkjenning som bruker digitale signaturer, for å legge meldinger i konvolutter og for kryptering og dekryptering av data.

Obs! Denne oppdateringen krever Microsoft Windows Installer version 3.0 eller en senere versjon av Windows Installer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

292539 Skaffe Windows Installer-motoren