MS07-033: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer


Oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, har blitt erstattet med en nyere oppdatering. Du kan løse dette problemet ved å installere den seneste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. Hvis du vil installere den seneste oppdateringen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Du finner mer teknisk informasjon om de nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringene for Internet Explorer, på følgende Microsoft-webområde:

INNLEDNING


Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-033. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder:

Kjente problemer med denne sikkerhetsoppdateringen

 • ActiveX-kontroller som spør før de lastes inn

  Obs!  Dette problemet oppstår på webområder som ikke bruker de anbefalte teknikkene. Dette problemet kan løses ved hjelp av metodene som er beskrevet på følgende Microsoft-webområde:Når enkelte kontroller er lastet på en webside, blir ikke kontrollene riktig maskert av funksjonaliteten til denne oppdateringen. Dette omfatter kontroller som brukes i Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player og Virtools Web Player. Når Windows avgjør at kontrollen er inaktiv, blir brukeren spurt før kontrollen lastes inn.
 • Bruken av kallenavn støttes ikke lenger i Internet Explorer. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Bruken av monikere støttes ikke lenger i Internet Explorer når du har installert sikkerhetsoppdateringene fra den kumulative sikkerhetsoppdateringen 896727 (MS05-038).
 • De binære versjonene i den hebraiske, russiske, koreanske og arabiske oppdateringen for Internet Explorer 6 i Windows XP SP2 er definert som nyere versjoner enn versjonene som er oppført i sikkerhetsbulletin MS07-033. Det er ingen funksjonell forskjell på de binære versjonene. De binære versjonene for disse språkene er følgende:
  6.0.2900.3132
 • Du kan få en feilmelding som ligner på følgende, når du forsøker å åpne en webside i Windows Internet Explorer 7:
  Websiden kan ikke vises.
  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  942818 Feilmelding når du har installert en oppdatering for Windows Internet Explorer 7 fra Windows Update eller Microsoft Update: Websiden kan ikke vises. (denne artikkelen kan være på engelsk)

Løsninger som ikke er relatert til sikkerhet, som inngår i denne sikkerhetsoppdateringen

GDR-hurtigreparasjoner (General Distribution Release)

Hvorvidt de enkelte oppdateringene blir installert, avhenger av Windows-versjon og versjon av det berørte programmet. Se de enkelte artiklene for å fastslå oppdateringsstatus for din maskin.
 • 935786 Du får ikke lagt til en side i sonen Klarerte områder når Internet Explorer 7 er installert, selv om brukerkontoen hører til en administratorgruppe (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 935903 Windows Internet Explorer 7 slutter å svare hvis en sperrende dialogboks er åpen når du prøver tegne et vindu i Windows Internet Explorer 7 på nytt
 • 933256 Feilmelding når du prøver å skrive ut et Office-dokument som vises i en ramme i Internet Explorer 7: Dokumentet i denne rammen kan ikke skrives ut slik det vises
 • 928387 Internet Explorer 6 slutter å svare når du har klikket en kobling i et webområde

 • 933006 En webside er tom i Internet Explorer 7 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 931278 Det kan hende at Internet Explorer 7 slutter å svare når du prøver å endre størrelsen på en ramme (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 931195 HURTIGREPARASJON: Du får denne eller en lignende feilmelding når et program prøver å hente en proxy-konfigurasjon ved hjelp av Internet Explorer 7: 1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 931278 Det kan hende at Internet Explorer 7 slutter å svare når du prøver å endre størrelsen på en ramme (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 928540 Dialogboksen Nedlasting av filer i Internet Explorer 6 lukkes uventet selv etter at du har kjørt hurtigreparasjon 896017 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 929874 Det oppstår en minnelekkasje i Internet Explorer 6 når du viser en webside der det er brukt JScript-skripting på en Windows XP-basert datamaskin
 • 934282 Advarsel når du oppgraderer Adobe Flash Player i Internet Explorer 7 på en datamaskin med Windows Vista: Dette programmet vil åpnes utenfor beskyttet modus
 • 934275 Du får ikke sett direkteavspilling av video eller laste ned en fil etter at du har installert Windows Internet Explorer 7 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • En oppdatert leapfltr.dat-fil for Microsoft phishing-filteret er inkludert i denne sikkerhetsoppdateringen.

  Microsoft arbeider for å gjøre bruk av datamaskiner så sikkert som mulig for våre kunder Som en del av dette vil Microsoft med jevne mellomrom gi ut oppdateringer for å revidere datafilen som brukes av Microsoft phishing-filteret i Windows Internet Explorer 7 (Ieapfltr.dat). Disse oppdateringene inneholder viktige konfigurasjonsendringer som trengs for å gi bedre støtte til bruken av Microsoft phishing-filteret