Feilsøke nettverkstilkoblingsproblemer i Internet Explorer

Innledning

Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker nettverkstilkoblingsproblemer i Internet Explorer.

Mer informasjon

Trinn 1. Bruk verktøyene for Microsofts automatiske feilsøkingstjeneste

Du vil kanskje prøve Microsofts automatiske feilsøkingstjeneste, som et første skritt på veien til å diagnostisere og reparere vanlige tilkoblingsproblemer for nettverk i Internet Explorer. Du bør kjøre begge feilsøkerne for å avgjøre om problemene dine er løst.
Diagnostiser og reparer tjenesteproblemer med Windows Firewall automatisk.Forbedre ytelsen, tryggheten og sikkerheten i Internet Explorer
Hvis disse automatiske feilsøkerne reparerer problemene dine, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis feilsøkerne ikke løser tilkoblingsproblemene dine, kan du fortsette til Trinn 2.

Trinn 2. Bruke diagnostiseringsverktøy for nettverk

Diagnostiseringsverktøyet for nettverk som er en del av Windows Vista, er utformet for å teste nettverkstilkoblingen for feil. Verktøyet Nettverksdiagnose kan også brukes til å finne ut om nettverksrelaterte programmer fungerer som de skal. Hvis du vil bruke dette verktøyet til å feilsøke nettverkstilkoblingsproblemer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Åpne Internet Explorer, og prøv å åpne webområdet som forårsaker nettverkstilkoblingsproblemene.
 2. Klikk koblingen Diagnostiser tilkoblingsproblemer på siden som viser feilmeldingen for Internet Explorer.
Verktøyet Nettverksdiagnose vil starte. Når verktøyet er ferdig, gir det ett av følgende resultater:
 • Det fant ikke et problem.
 • Det fant et problem. I tillegg gir verktøyet veiledning om de neste trinnene for å feilsøke problemet.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av verktøyet Nettverksdiagnose, må du feilsøke problemet manuelt. For å gjøre dette kan du gå til delen "Feilsøk problemet manuelt".

Trinn 3. Feilsøk problemet manuelt

Fremgangsmåte 1: Test med andre områder

Start Internet Explorer, og skriv deretter inn en av følgende adresser på adresselinjen øverst i webleservinduet:Hvis det ikke oppstår problemer med nettverkstilkobling når du skriver inn en av disse adressene på adresselinjen, anbefaler vi at du kontakter eieren av webområdet der du har problemer. Området kan være midlertidig nede eller ha andre problemer.

Hvis nettverkstilkoblingsproblemene fortsetter når du skriver inn en av disse adressene i adresselinjen, kan det imidlertid være en konflikt med et annet program som er installert på systemet. Hvis dette er tilfellet, går du til metode 2.

Metode 2: Kontroller nettverkstilkoblingen

Kontroller at kablene som kobler datamaskinen til Internett eller hjemmenettverket, er ordentlig tilkoblet. I tillegg må du passe på at nettverksenhetene som datamaskinen bruker, er slått på og fungerer. Deretter følger du disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen, avhengig av situasjonen.
Trinn 1: Kontroller tilkoblingen via eksternt DSL-modem, kabelmodem eller eksternt modem

Hvis du bruker et eksternt modem, kontrollerer du følgende:
 1. Kontroller at kabelen som kobler modemet til veggen, er ordentlig tilkoblet. Kabelen er sannsynligvis koblet til enten en telefonkontakt eller et kabeluttak.
 2. Kontroller at kabelen som kobler datamaskinen til modemet, er koblet til ordentlig i begge ender, og at kontakten i hver ende av kabelen er klikket på plass hvis det er en nettverkskabel. En nettverkskabel ligner på en telefonkabel, men den kan være tykkere, og kontakten i hver ende er større.
 3. Hvis kabelen som kobler det eksterne modemet til datamaskinen, er en USB-kabel, må du kontrollere noen ting til. På en USB-kabel er kontaktene i hver ende ulike. Den ene enden er flat og rektangulær, og i den andre enden er det en firkantet kontakt med vinkler på to av hjørnene. Hvis du vil kontrollere en USB-tilkobling, kan du prøve følgende:
  1. Hvis modemet er tilkoblet datamaskinen via en USB-hub, kan du prøve å omgå USB-huben. Du kan omgå USB-huben ved å koble kabelen fra enheten direkte til en av USB-portene på datamaskinen.
  2. Hvis modemet er koblet til en av portene foran på den stasjonære datamaskinen, kan du i stedet prøve å koble USB-kabelen til en av portene på baksiden av datamaskinen. På enkelte datamaskiner får ikke USB-portene foran nok strøm. Dette kan forårsake problemer med tilkoblingen til modemet.
Trinn 2: Kontroller enhetstilkoblingene til internt modem
Hvis modemet som brukes til Internett-tilkobling, er inne i datamaskinen, skal det bare være én kabel som kommer ut av modemenheten. Kontroller at kabelen som kobler modemet til uttaket i veggen, er ordentlig tilkoblet i begge ender. Kabelen er sannsynligvis koblet til enten en telefonkontakt eller et kabeluttak.
Trinn 3: Kontroller tilkoblingen i hjemmenettverket
Hvis datamaskinen er koblet til Internett via et hjemmenettverk, anbefaler vi at du kontrollerer punktene nedenfor, avhengig av situasjonen.

Metode 4: Andre tilkoblingsproblemer eller nettverksrelaterte problemer

Én potensiell årsak til nettverkstilkoblingsproblemer er at det er problemer med nettverks- eller Internett-tilkoblingen som du bruker til å koble deg til Internett. Du kan teste dette ved å følge denne fremgangsmåten for feilsøking:
Trinn 1.Start modemet eller ruteren på nytt
Det hender at IP-innstillingene eller nettverkskonfigurasjonen som du mottar fra Internett-leverandøren, er feil eller må oppdateres. Noen ganger er det problemer med tilkoblingen mellom modemet og Internett-leverandøren. Hvis du vil oppdatere innstillingene på modemet eller ruteren, må du starte enheten på nytt. Når du starter enheten på nytt, kobler du deg også til Internett-leverandøren på nytt. Bruk en av metodene nedenfor til å starte modemet på nytt, avhengig av hvilken type modem du har.

Eksternt modem

Slik starter du et eksternt modem på nytt:
 1. Koble fra kabelen som kobler datamaskinen eller ruteren til modemet. Dette kan være enten en USB-kabel eller en nettverkskabel.
 2. Slå av modemet. Hvis modemet ikke har en strømbryter, kobler du strømledningen fra baksiden av modemet eller fra uttaket i veggen.
 3. Vent noen minutter, slå på modemet, koble kabelen fra datamaskinen eller ruteren til modemet igjen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 4. Test tilkoblingen på nytt og se om du får tilgang til Internett.
Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, går du til trinn 2.

Internt modem

Hvis du vil starte et internt modem på nytt, må du starte datamaskinen på nytt. Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen etter å ha startet datamaskinen på nytt, går du til trinn 2.
Trinn 2. Kontroller brannmur- eller ruterinnstillinger
Hvis du kobler deg til Internett via en ruter, kan det være problemer med konfigurasjonsinnstillingene, og de må oppdateres. Hvis du vil finne ut om et nettverkstilkoblingsproblem er forårsaket av en feil konfigurasjon eller et ruterproblem, kan du omgå ruteren og koble datamaskinen direkte til modemet.

Advarsel!  Å koble datamaskinen direkte til Internett kan gjøre den sårbar overfor angrep. Hvis du vil beskytte datamaskinen mot angrep, må du sørge for at det er installert en brannmur, og at brannmuren er aktivert på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om Windows-brannmuren som er inkludert i Windows Vista, kan du se avsnittet "Windows-brannmur".

Windows-brannmur

Windows Vista inneholder en brannmur som kalles Windows-brannmur. Windows-brannmuren er aktivert som standard. Du må imidlertid likevel kontrollere at Windows-brannmuren er aktivert, før du kobler datamaskinen til Internett. Bruk følgende fremgangsmåte for å bekrefte at Windows-brannmuren er aktivert:
 1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.
 2. Skriv inn følgende i søkeboksen øverst i høyre hjørne av Kontrollpanel: sikkerhet.
 3. Blant søkeresultatene som vises, klikker du ikonet eller koblingen for Sikkerhetssenter. I vinduet som vises, ser du fire linjer som heter Brannmur, Automatisk oppdatering, Beskyttelse mot skadelig programvare og Andre sikkerhetsinnstillinger.
 4. Klikk høyre pilknapp på Brannmur for å utvide linjen. Den utvidede linjen viser ett av følgende tre alternativer:
  1. Hvis Brannmur-linjen er grønn, betyr det at brannmuren er aktivert.
  2. Hvis Brannmur-linjen er rød, kan det hende det vises en melding om at Windows-brannmuren er slått av. Hvis du vil slå på Windows-brannmuren og få Brannmur-linjen i sikkerhetssenteret til å bli grønn, klikker du Slå på nå.
  3. Hvis Brannmur-linjen er rød og meldingen beskriver et problem med et brannmurprogram fra tredjepart, anbefaler vi at du kobler datamaskinen fra nettverket og kontakter leverandøren av brannmurprogrammet for å få mer informasjon om hvordan du slår på dette brannmurprogrammet.
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmuren i Windows Vista, kan du gå til følgende artikler på webområdet "Windows Hjelp og fremgangsmåter": Når du har koblet datamaskinen direkte til modemet, kan du teste Internet Explorer. Hvis du nå får tilgang til webområder som du ikke fikk tilgang til tidligere, kontakter du produsenten av ruteren for å få hjelp til å konfigurere enheten. Hvis du fortsatt ikke får tilgang til noen webområder, går du til trinn 3.
Trinn 3. Kontroller enhetskompatibilitet
For at et modem eller et nettverkskort skal fungere riktig i Windows Vista, må det være kompatibelt med Windows Vista. I tillegg må det ha enhetsdrivere som Windows Vista kan bruke til å kommunisere med enheten. Hvis du vil finne ut om modemet eller nettverkskortet du bruker, er kompatibelt med Windows Vista, må du først finne ut hvilken kortmodell du har i datamaskinen. Fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, skriv inn enhetsbehandling i Start søk-boksen, og trykk ENTER.
 2. Klikk oppføringen for Enhetsbehandling som vises blant søkeresultatene.
 3. Utvid oppføringen for ønsket enhetstype. Utvid for eksempel Nettverkskort.

  Obs!  Hvilken type enhet du skal se etter, avhenger av hvordan du kobler denne datamaskinen til Internett. Hvis du for eksempel kobler den til Internett via en trådløs nettverkstilkobling, må du se etter informasjon om et trådløst nettverkskort og utvide Nettverkskort.
 4. Noter deg oppføringene som vises under Nettverkskort.
 5. Start Internet Explorer på en annen datamaskin.
 6. Skriv inn følgende adresse og trykk ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Søk etter nettverkskortet som du noterte i trinn 4. Informasjonen på dette webområdet vil fortelle deg om nettverkskortet er kompatibelt med Windows Vista.
Hvis du ikke finner ut hvilken type modem eller nettverkskort du har i datamaskinen, eller om denne enheten angir at den har et problem, anbefaler vi at du kontakter den opprinnelige utstyrsfabrikanten (OEMen) eller maskinvareleverandøren du kjøpte enheten fra.

Hvis du vil ha informasjon om maskinvareprodusenten, kan du gå til følgende webområde:Hvis ønsket enhet er et internt DSL-modem eller et internt kabelmodem, anbefaler vi at du kontakter Internett-leverandøren som du fikk modemet fra. Her er noen eksempler på problemer som kan oppstå:
 • Modemet eller nettverkskortet mangler i Enhetsbehandling.
 • Modemet eller nettverkskortet står oppført som Ukjent enhet eller med et generelt navn, for eksempel Ethernet-kort eller Enkel kommunikasjonskontroller for PCI.
 • Modemet eller nettverkskortet er merket med enten en rød X eller et gult utropstegn.
Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen etter å ha kontrollert om modemet eller nettverkskortet er kompatibelt med Windows Vista, og om de nyeste enhetsdriverne er installert, går du til trinn 4.
Trinn 4. Opprett et systemgjenopprettingspunkt før du tilbakestiller Winsock-protokollen
Viktig!  Før du følger trinnene som er beskrevet under "Tilbakestille Winsock-protokollen", anbefaler vi at du bruker verktøyet Systemgjenoppretting i Windows Vista til å opprette et gjenopprettingspunkt på datamaskinen. På denne måten kan du tilbakestille datamaskinen til slik den var før du gjorde endringene, i tilfelle disse endringene skaper nye problemer.

Opprette et gjenopprettingspunkt

Hvis du vil opprette et systemopprettingspunkt ved hjelp av Systemgjenoppretting, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, høyreklikk Datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk Systembeskyttelse-koblingen i oppgaveruten. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. Klikk Opprett nederst i høyre hjørne av dialogboksen Systemegenskaper.
 4. Skriv inn et passende navn i boksen i dialogboksen Systembeskyttelse. Skriv for eksempel Datamaskin før nettverksendringer, og klikk deretter Opprett.
 5. Når gjenopprettingspunktet er opprettet, vises følgende melding:
  Gjenopprettingspunktet er opprettet.
 6. Klikk OK to ganger.
Tilbakestile Winsock-protokollen

En annen mulig årsak til nettverkstilkoblingsproblemer er feil konfigurasjon av eller skade på Winsock-protokollen i datamaskinen. Denne protokollen brukes av Windows til å kommunisere med andre datamaskiner og til å få tilgang til ressurser på Internett, for eksempel e-post og webområder. Hvis det er problemer med Winsock, har ikke Windows Vista lenger tilgang til Internett.

Advarsel!  Programmer som bruker eller overvåker Internett, for eksempel antivirusprogrammer, brannmurprogrammer og proxy-klienter, kan påvirkes negativt når du tilbakestiller konfigurasjonen av Winsock-protokollen. Hvis du har et program som ikke lenger fungerer riktig etter at du har fulgt denne fremgangsmåten, kan det hende du må avinstallere programmet og deretter installere det på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten, eller det kan hende du må reparere programmet ved hjelp av det tilhørende installasjonsprogrammet.

Når gjenopprettingspunktet er opprettet, tilbakestiller du konfigurasjonen av Winsock-protokollen til standardinnstillingene. Hvis du vil la oss tilbakestille konfigurasjonen av Winsock-protokollen for deg, går du til delen Løs det for meg. Hvis du vil gjøre det selv, går du til delen La meg løse det selv.

Fremgangsmåte 5: Automatisk feilsøking på Windows 7

Bruke feilsøkingsprogrammene for Windows 7
Windows 7 inneholder som standard følgende feilsøkingsprogrammer for Internet Explorer på en ny installasjon:
 • Internet Explorer-ytelse
 • Sikkerhet i Internet Explorer
Kjøre feilsøkingsprogrammer for Internet Explorer
 1. Avslutt alle programmer.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Under System og sikkerhet klikker du Finn og løs problemer.
 4. I Oppgaver-ruten klikker du Vis alle.
 5. Klikk Internet Explorer-ytelse.
 6. Klikk Neste i det nye vinduet.
  Obs!  Feilsøkingsprogrammet kjører og løser alle identifiserte problemer automatisk.
 7. Klikk Lukk.

Løs det for meg

Vil du tilbakestille konfigurasjonen av Winsock-protokollen automatisk, klikker du koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Obs! 
 • Denne automatiske reparasjonen fungerer ikke i Windows 7. Hvis du bruker en datamaskin som kjører en versjon av Windows 7, følger du metode 4 i forrige del.
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.


Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

La meg løse det selv

Fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og skriv inn cmd i Start søk-boksen.
 2. Høyreklikk oppføringen cmd som vises blant søkeresultatene, og klikk deretter Kjør som Administrator. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. Ved ledeteksten skriver du inn følgende og trykker deretter ENTER:
  netsh winsock reset
  Deretter vises følgende melding:
  Winsock-katalogen er tilbakestilt. Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre tilbakestillingen.
 4. Start datamaskinen på nytt.
Obs!  Hvis du får feilmeldingen "Ingen tilgang" i stedet for meldingen som nevnes i trinn 3, var ikke ledeteksten riktig opphøyd. Hvis dette er tilfellet, lukker du ledetekstvinduet og gjentar trinn 1 til 3. Pass på at du utfører trinn 2 riktig.


Løste dette problemet?

Test Internet Explorer igjen for å se om det fremdeles er nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, kontrollerer du innholdet i vertsfilen.

Kontroller innholdet i vertsfilen
En vertsfil er en metode som brukes av TCP/IP for å tilordne en bestemt Internett-adresse til en IP-adresse. Selv om denne filen har mange legitime bruksområder, kan enkelte typer skadelig programvare, for eksempel spionprogrammer, bruke denne filen til tvilsomme formål. Hensikten med oppføringene som skadelig programvare legger inn i vertsfilen, er å hindre deg i å få tilgang til bestemte webområder. Du kan for eksempel hindres i å få tilgang til et webområdet der du kan oppdatere antivirussignaturene dine eller laste ned oppdateringer. Dette kan sette datamaskinen i en utsatt situasjon. Dessuten får du ikke tilgang til noen av verktøyene du kan bruke til å reparere den.

Obs!  I enkelte tilfeller kan legitime oppføringer legges til av systemansvarlige, eller du kan legge til oppføringer selv. Hvis du endrer navn på en vertsfil, vil ikke tilordningene i den lenger fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du den system- eller nettverksansvarlige.

For å finne ut om nettverkstilkoblingsproblemene du har, skyldes oppføringer i vertsfilen, må du finne og deretter endre navn på denne filen, slik at oppføringene i den ikke lenger brukes.
Hvis du vil la oss tilbakestille vertsfilen til standardverdiene for deg, kan du gå til avsnittet Løs det for meg. Hvis du vil tilbakestille vertsfilen til standardverdiene selv, kan du gå til avsnittet La meg løse det selv.
Løs det for meg
Hvis du vil tilbakestille vertsfilen til standardverdiene automatisk, kan du klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.

Obs!  Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske reparasjonen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til slutten av delen Løste dette problemet? nedenfor.

La meg løse det selv

Hvis du vil tilbakestille vertsfilen til standardverdiene selv, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, skriv inn drivere i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk oppføringen for drivere som vises blant søkeresultatene. Ikonet ved siden av drivere forestiller en mappe.
 3. Det vises et vindu der det står Windows > system32 >-drivere i adresselinjen øverst. Dobbeltklikk osv.-mappen.
 4. Finn frem til og høyreklikk hosts (vertsfilen), og klikk deretter Gi nytt navn.
 5. Skriv inn oldhosts, og trykk deretter ENTER. Hvis du mottar følgende feilmelding, klikker du Fortsett:
  Du må bekrefte denne operasjonen.
  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 6. Start datamaskinen på nytt for å sikre at endringen trer i kraft.
 7. Test Internet Explorer.
Kontroller om konfigurasjonen av Winsock-protokollen og vertsfilen er tilbakestilt. Hvis den er det, er du ferdig med denne delen. Hvis Winsock-protokollen eller vertsfilen ikke er tilbakestilt, kan du kontakte Kundestøtte.
Egenskaper

Artikkel-ID: 936211 – Forrige gjennomgang: 28. sep. 2011 – Revisjon: 1

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

Tilbakemelding