Feilmelding når du kobler deg til en navngitt forekomst av SQL Server på en klientdatamaskin som kjører Windows Vista eller Windows Server 2008: Finner ikke angitt SQL Server eller Feil under søk etter angitt server/forekomst


Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan svekke sikkerhetsinnstillingene eller deaktivere sikkerhetsfunksjonene på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å løse et bestemt problem. Før du gjør endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du velger å implementere denne midlertidige løsningen, må du i tillegg ta nødvendige forholdsregler for å beskytte datamaskinen.

Symptom


Vi tar et eksempel: På en klientdatamaskin som kjører Windows Vista eller Windows Server 2008, kobler du til en navngitt forekomst av Microsoft SQL Server. Den navngitte forekomsten er plassert på en ekstern server. I dette tilfellet mislykkes tilkoblingen.

Obs!  Dette problemet oppstår når du kobler til en av følgende versjoner av SQL Server:
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
Hvis du bruker Windows Data Access Components (Windows DAC) 6.0 for å koble til den navngitte forekomsten, mottar du følgende feilmelding:
[DBNETLIB]Specified SQL server not found.
[DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
Hvis du bruker SQL Native Client for å koble til den navngitte forekomsten, mottar du følgende feilmelding:
[SQL Native Client]SQL Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF].
[SQL Native Client]Login timeout expired.
Dette problemet oppstår når den navngitte forekomsten er en forekomst med failover-klynge. I tillegg kan problemet oppstå hvis den eksterne serveren har flere IP-adresser.

Årsak


Når du kobler til den navngitte forekomsten, sender klientnettverksbiblioteket en UDP-forespørselspakke (User Datagram Protocol) til IP-adressen for den navngitte forekomsten. Deretter returnerer SQL Server Browser en UDP-svarpakke som inneholder informasjonen om tilkoblingens endepunkt.

I UDP-svarpakken kan det imidlertid hende at kildens IP-adresse ikke er IP-adressen som UDP-forespørselspakken ble sendt til. Hvis den navngitte forekomsten er en forekomst med failover-klynge, er kildens IP-adresse IP-adressen for den fysiske datamaskinen i stedet for den virtuelle IP-adressen for den eksterne serveren. Hvis den eksterne serveren har flere IP-adresser, kan kildens IP-adresse være hvilken som helst av IP-adressene som er tildelt den eksterne serveren.

I Windows Vista tillater ikke Windows-brannmur løs kildetilordning. Derfor dropper Windows-brannmuren UDP-svarpakken.

Hvis du vil ha mer informasjon om løs kildetilordning, kan du se delen UDP connections på følgende Microsoft-webområde:

Workaround


Hvis du vil løse dette problemet, kan du bruke en av følgende metoder.

Metode 1

I tilkoblingsstrengen spesifiserer du TCP-portnummeret eller navnet for datakanelen for å koble til den navngitte forekomsten.

Hvis du vil ha mer informasjon om syntaksen for tilkoblingsstrengen, kan du se delen Creating a valid connection string på følgende Microsoft-webområde:

Metode 2

Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskiner eller nettverk mer utsatt for angrep fra brukere og skadelig programvare som virus. Denne løsningen anbefales ikke, men informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

I Windows-brannmur med avansert sikkerhet i Kontrolpanel oppretter du en utgående regel for programmet som kobles til SQL Server. Slik gjør du:
 1. Dobbeltklikk Administrative verktøy i Kontrollpanel.
 2. I Administrative verktøy dobbeltklikker du Windows-brannmur med avansert sikkerhet.
 3. I Windows-brannmur med avansert sikkerhet klikker du Utgående regler og deretter Ny regel.
 4. Klikk Program og deretter Neste.
 5. Klikk Denne programbanen, spesifiser banen for programmet, og klikk Neste.
 6. Klikk Tillat tilkoblingen, og klikk deretter Neste.
 7. Fullfør trinnene i veiviseren for ny utgående regel.

Metode 3

Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskiner eller nettverk mer utsatt for angrep fra brukere og skadelig programvare som virus. Denne løsningen anbefales ikke, men informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

I Windows-brannmur med avansert sikkerhet i Kontrollpanel oppretter du en innkommende regel som tillater trafikk fra alle mulige IP-adresser for den eksterne serveren, eller fra alle mulige IP-adresser som er konfigurert for forekomsten med failover-klynge. Slik gjør du:
 1. Dobbeltklikk Administrative verktøy i Kontrollpanel.
 2. I Administrative verktøy dobbeltklikker du Windows-brannmur med avansert sikkerhet.
 3. I Windows-brannmur med avansert sikkerhet klikker du Innkommende regler og deretter Ny regel.
 4. Klikk Egendefinert og deretter Neste.
 5. Klikk Alle programmer, og klikk deretter Neste.
 6. I listen Protokolltype klikker du Hvilken som helst, og deretter klikker du Neste.
 7. Under Hvilke eksterne IP-adresser stemmer denne regelen for klikker du Disse IP-adressene og deretter Legg til.
 8. I dialogboksen IP-adresse skriver du inn en av IP-adressene under Denne IP-adressen eller dette delnettet, og deretter klikker du OK.
 9. Hvis du vil legge til flere IP-adresser, kan du gjenta trinn 7 og 8 og deretter klikke Neste.
 10. Klikk Tillat tilkoblingen, og klikk deretter Neste.
 11. Fullfør trinnene i veiviseren for ny innkommende regel.

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.

Mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmur med avansert sikkerhet, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: