Beskrivelse av Forefront Security for Exchange Server Service Pack 1

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du foretar endringer i det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003

Sammendrag

Microsoft har gitt ut Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 1 (SP1). Denne artikkelen beskriver følgende aspekter av oppdateringspakken:
 • Krav til installasjon av oppdateringspakken
 • Det nye alternativet Deliver from Quarantine Security (lever fra karantene)
 • Viktige hensyn å ta før installasjon av oppdateringspakken
 • Nye funksjoner i oppdateringspakken
 • Programvarereparasjoner i oppdateringspakken

Mer informasjon

Krav til installasjon av oppdateringspakken

Alle minstekrav til systemminne og hardiskplass for Microsoft Exchange Server 2007 må oppfylles før du kan installere Microsoft Forefront Security for Exchange Server. Utilstrekkelig minne eller diskplass kan påvirke Forefront Securitys evne til å skanne store filer.

Minstekrav til serveren

 • Du må kjøre et av følgende operativsystemer:

  • Microsoft Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller en senere versjon av Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2008
 • Exchange Server 2007 må være installert.
 • Datamaskinen må ha 1 GB (gigabyte) ledig minne i tillegg til de minst 2 GB ledig minne som er anbefalt for å kjøre Exchange Server 2007.

  Obs!  For hvert ekstra antivirusprogram du bruker, legges det beslag på mer minne under skanneprosessen.
 • Datamaskinen må minst ha 2 GB ledig plass på harddisken.
 • Datamaskinen må ha en Intel-prosessor på 1 GHz eller en raskere prosessor.
Hvis du vil ha mer informasjon om systemkrav for Exchange Server 2007, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Minstekrav til arbeidsstasjoner

 • Windows 2000 Professional eller Windows Server 2003
 • 6 MB ledig minne
 • 10 MB ledig plass på harddisken
 • Intel-prosessor

Det nye alternativet Deliver from Quarantine Security

Det nye alternativet Deliver from Quarantine Security (lever fra karantene) gir systemansvarlig større fleksibilitet i forbindelse med håndtering av meldinger og vedlegg som videresendes fra karantenen. Du kan velge mellom følgende alternativer for denne innstillingen:

 • Secure Mode (sikker modus) er standardinnstillingen. I denne modusen blir alle meldinger og vedlegg som leveres fra karantene, skannet for virus og filtrert på nytt.
 • Compatibility Mode (kompatibilitetsmodus) gjør det mulig å levere meldinger og vedlegg fra karantenen uten å filtrere dem på nytt. (Meldinger og vedlegg skannes alltid for virus.)

  Forefront Security for Exchange Server identifiserer disse meldingene ved å legge til en spesiell tekststreng i emnelinjen til alle meldinger som leveres fra karantenen.
Under installasjonen blir du spurt om du vil kjøre i sikker modus eller i kompatibilitetsmodus.

Hvis du fortsatt vil ha muligheten til å levere meldinger og vedlegg fra karantenen uten å filtrere dem på nytt, velger du Compatibility Mode. Hvis du derimot vil at meldingene og vedleggene skal skannes på nytt, velger du Secure Mode.

Denne innstillingen gjelder for funksjonene Realtime Scan Job (sanntidsskanning) og Transport Scan Job (transportskanning). Hvis du vil vite mer om Realtime Scan Job og Transport Scan Job, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Du kan tilpasse tekststrengen som legges til i emnelinjen når meldinger blir levert fra karantenen. Dette gjør du ved hjelp av registeroppføringen ForwardedAttachmentSubject. Tekststrengen i emnelinjen kan endres slik at samme steng brukes i hele organisasjonen, eller den kan oversettes til det lokale språket.Obs! 
 • Hvis du har valgt Secure mode for alternativet Deliver from Quarantine Security, kan gamle meldinger som har blitt levert fra karantenen, bli gjenkjent og satt i karantene på nytt hvis de skannes om igjen ved hjelp av sanntidsskanneren.
 • Hvis meldinger som allerede er distribuert i organisasjonen, blir merket med en "gammel" tekststreng i emnelinjen, blir de filtrert. Dette skjer hvis følgende betingelser er oppfylt:

  • Alternativet Compatibility Mode er valgt for Deliver from Quarantine Security.
  • Tekststrengen i emnelinjen blir endret.
  • Meldingene blir skannet på nytt.
Uansett hvilken modus som er valgt, blir alle innkommende meldinger skannet og filtrert ved hjelp av Forefront Security for Exchange Servers funksjon for transportskanning.

Funksjonen Manual Scan Job (manuell skanning) vil som standard ikke kjøre filfiltrering på meldinger som blir videresendt fra karantenen. Hvis du vil kjøre Manual Scan Job og videresendte vedlegg blir oppdaget på nytt, må du opprette registeroppføringen ManuallyScanForwardedAttachments og deretter angi verdien 1 for denne. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Viktige hensyn å ta før installasjon av oppdateringspakken

 • Oppgraderinger av versjoner som er eldre enn Forefront Security for Exchange Server 10.0, støttes ikke.
 • Standardlisensen for Forefront Security for Exchange Server inneholder følgende antivirusprogrammer:
  • Microsoft
  • Norman
  • Sophos:
  • Command
  • Kaspersky
  • VBuster
  • AhnLab
  • Computer Associates
  Etter en ny installasjon velges fem tilfeldige antivirusprogrammer, som så brukes til skanning. Straks produktet er installert, kan du endre dette utvalget ved hjelp av Forefront Server Security Administrator. Du kan velge opptil fem antivirusprogrammer for hver skannejobb.
 • Etter en ny installasjon må nye signaturfiler lastes ned for å sikre at den mest oppdaterte beskyttelsen blir brukt. De lisensierte antivirusprogrammene oppdateres hver time. Oppdateringene starter fem minutter etter oppstart av Forefront Security for Exchange Server-tjenestene.

  Hvis en proxy brukes til oppdatering av antivirusprogrammer, vil imidlertid de planlagte oppdateringene ikke kunne gjennomføres før alle opplysninger om proxyen er angitt. Proxy-opplysningene angis ved hjelp av Forefront Server Security Administrator. Fremgangsmåte:

  1. Klikk Scanner Updates (oppdatering av antivirusprogram) i panelet General Options (generelle alternativer).
  2. Skriv inn de aktuelle opplysningene i boksene Proxy Username (brukernavn for proxy) og Proxy Password (passord for proxy).
  3. I panelet Scanner Updates klikker du Update Now (oppdater nå) for å oppdatere alle antivirusprogrammene med én gang.
  Obs! 
  • Du bør minst ha oppdatert ett av antivirusprogrammene før du betrakter installasjonen som fullført.
  • Helt til alle de lisensierte antivirusprogrammene er lastet ned, kan det oppstå feil i ProgramLog.txt-filen. Du kan for eksempel få en feilmelding som ser omtrent slik ut:

   ERROR: Could not create mapper object
 • Hvis du vil kontrollere at Forefront Security Exchange Server er installert på riktig måte, og at standardbeskyttelsen er aktivert, kan du klikke Operate (bruk) i Shuttle Navigator og deretter klikke Run Job (kjør jobb). Du skal nå se følgende elementer:

  • På en server som har en postboksrolle, skal Realtime Scan Job være aktivert, og Manual Scan Job skal også vises.
  • På servere som har en transportrolle (for eksempel en hubtransportserver, kantserver eller en postboks-/hubtransportserver), skal alternativet Transport Scan Job være aktivert.
 • I Forefront Security for Exchange Server angis en optimaliseringskode på postboksservere for at disse skal la være å skanne lageret i tilfeller der e-post skal sendes til en hubtransportserver. Når du bruker denne konfigurasjonen, må dessuten Forefront Security for Exchange Server være installert på hubtransportservere. Ellers vil ikke utgående e-post bli skannet.
 • Fremgangsmåte for aktivering av planlagt bakgrunnsskanning:

  1. Klikk OPERATE i Shuttle Navigator, og velg deretter Schedule Job (planlegg jobb).

   Schedule Job-panelet skal nå vises på høyre side. Øverst i Schedule Job-panelet vises bakgrunnsskannejobben, og her kan du også se om Scheduler er aktivert eller deaktivert.
  2. Velger du bakgrunnsskannejobben, viser nederste del av Schedule Job-panelet opplysninger om konfigurasjon og planlegging.
  3. Hvis du vil planlegge en bakgrunnsskanning, velger du dato, tid og hyppighet, og klikker deretter Lagre. Klikk Enable (aktiver) hvis Scheduler ikke er aktivert fra før.
  4. Bakgrunnsskanning støtter nå flere alternativer for omfang, som avgjør hvilke meldinger som skal skannes når bakgrunnsskanningen startes. Fremgangsmåte for å endre disse alternativene:
   1. Klikk SETTINGS (innstillinger) i Shuttle Navigator, og velg deretter General Options. Innstillingene for General Options vises i panelet til høyre.
   2. Velg de ønskede alternativene for skanneomfang under Background Scanning.
  5. Meldingsteksten blir som standard ikke skannet under sanntidsskanning på postboksservere. Slik legger du inn skanning av meldingstekst:
   1. Klikk SETTINGS i Shuttle Navigator, og velg deretter General Options.
   2. Merk av for Body Scanning - Realtime (skanning av meldingstekst – sanntid under Scanning.
   3. Kontroller at Realtime Scan Job er aktivert i OPERATE/Run Job-panelet.
 • Forefront Server Security Administrator kan ikke brukes til administrasjon av servere som kjører Forefront Security-versjoner som er eldre enn versjon 10.0.
 • Forefront Security for Exchange Server støttes ikke på to-nodes aktiv/aktiv Exchange Server-klyngekonfigurasjoner.
 • Hvis SharePoint Portal Alert-tjenesten kjøres på serveren, kan det hende du må starte datamaskinen på nytt etter oppgradering eller avinstallering av Forefront Security for Exchange Server.
 • Hvis du vil aktivere Forefront Server Security Administrator og koble til en ekstern Forefront Server-server, må du tillate ekstern pålogging for gruppen Anonym pålogging.

  Fremgangsmåte:
  1. Skriv inn dcomcnfg ved ledeteksten.
  2. Utvid Komponenttjenester, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.
  3. Klikk kategorien COM-sikkerhet.
  4. Klikk Rediger begrensninger, og gi brukeren med Anonym pålogging tilgang til ekstern pålogging.   Obs!  Hvis du vil aktivere programmet Forefront Server Security Administrator på en datamaskin med Windows XP Service Pack 2 (SP2), må du i tillegg gjøre følgende:

  5. Klikk Sikkerhetssenter i Kontrollpanel.
  6. Klikk Windows-brannmur, og klikk deretter kategorien Unntak.
  7. Klikk Legg til program.
  8. Velg Forefront Server Security Administrator fra listen, og klikk deretter OK for å gå tilbake til kategorien Unntak.
  9. Merk av i boksen for Forefront Server Security Administrator, og klikk deretter Legg til port.
  10. Skriv inn et navn på porten, skriv inn 135 i Portnummer-boksen, og velg TCP som protokoll. Klikk OK to ganger.

   Obs!  Hvis du ikke vil åpne port 135 for alle datamaskiner, er det mulig å åpne den utelukkende for Forefront Server-servere. Fremgangsmåte:
   1. Når du legger til port 135, klikker du først Endre område og deretter Egendefinert liste.
   2. Skriv inn IP-adressene til alle Forefront Server-serverne du vil koble deg til.
 • Når du installerer en antivirusløsning ved hjelp av VSAPI2, opprettes registernøkkelen VirusScan for lagring av opplysninger om VSAPI-biblioteket.

  Installasjonen mislykkes hvis denne nøkkelen er til stede når du forsøker å installere Forefront Security for Exchange Server. Du må slette nøkkelen før du forsøker å installere Forefront Security for Exchange Server på nytt. Fremgangsmåte:

  Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte, enten ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endring av registret skjer på eget ansvar.
  1. Klikk Start, Kjør, skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
  2. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\VirusScan
  3. Trykk DELETE, og klikk deretter Ja.
  4. Avslutt Registerredigering.
 • Du kan ikke kjøre flere antivirusprogrammer samtidig når du bruker VSAPI.
 • For filer som er komprimert i RAR-arkiver med flere deler, gjelder størrelsesbegrensningen for ukomprimerte filer. Denne spesifisert i registerundernøkkelen MaxUncompressedFileSize.

  Denne begrensningen er som standard 100 MB. Hvis en fil overstiger denne begrensningen, slettes eventuelle RAR-arkiver i flere deler som inneholder hele eller deler av filen.  Hvis du vil vite mer om innstillingen MaxUncompressedFileSize, kan du se følgende emner i brukerveiledningen til Forefront Security for Exchange Server:
  • Registry Keys
  • Treat Multipart RAR Archives as Corrupted Compressed i avsnittet Forefront Server Security Administrator
 • Du kan forhindre at Forefront Security for Exchange Server krever omstart under oppgradering eller avinstallasjon. Fremgangsmåte:
  1. Stopp MOM-agenten eller annen overvåkingsprogramvare.
  2. Påse at installasjonsmappen for Forefront Security eller undermapper til denne ikke er åpne i ledetekster eller Windows Utforsker-vinduer.
  3. Når oppgraderingen eller avinstallasjonen er fullført, starter du MOM-agenten på nytt.
 • Forefront Security for Exchange Server støtter ikke kunder som bruker sine egne metoder for nedlasting av antivirusoppdateringer fra Microsofts webområder. Forefront Security gjør det mulig å bruke en server som redistribusjonsserver. Forutsetningen for å skaffe oppdateringene fra Microsoft, er imidlertid at Forefront Security brukes på denne serveren.
 • Databasebanene for Forefront Security for Exchange Server kan bestå av opptil 216 tegn. Databasebanene konfigureres i registeroppføringen DatabasePath.
 • Hvis du endrer installasjonsbanen, må den nye banen bestå av mindre enn 170 tegn.
 • UNC-baner som spesifiseres for antivirusoppdateringer, må ikke ha en omvendt skråstrek (\) til slutt.
 • Når Forefront Security for Exchange Server blir installert på en kanttransportserver som ikke er medlem av et domene, er innstillingen InternalAddress tom.
 • Hvis serveren er en domenekontroller og Forefront Security for Exchange Server er installert med en ren postboksrolle, vil ikke meldinger og funksjonen for levering fra karantene fungere.
 • Import av filterlister fra filer i UTF-8-format støttes ikke.
 • Vi anbefaler å bruke funksjonen Transport Scan Job (transportskanning) til filtrering av filer. Dette er fordi transportfunksjonen kan hente e-post fra lageret før den er skannet ved hjelp av funksjonen Realtime Scan Job (sanntidsskanning). Siden all e-post må bruke hubtransport-rollen, brukes de samme filtrene på alle meldinger.
 • Du kan bare installere og kjøre Forefront Security med standardinnstillingen Remote Signed som Exchange Server legger til i PowerShell-policyen for kjøring. Forefront Security støtter ikke endring av standardinnstillingen til en mer restriktiv policy som Restricted eller AllSigned.
 • Vi har laget lister over nøkkelord på flere språk som gjør det mulig å filtrere etter upassende språk. Disse listene er en tilleggskomponent i Forefront Security for Exchange Server og må installeres separat.
 • Enkeltnodeadministrasjon av Forefront Security for Exchange Server er tilgjengelig via Forefront Server Security Administrator. Flerserveradministrasjon av Forefront Security for Exchange Server er tilgjengelig via Forefront Server Management Console.
 • Serverne bør konfigureres med de samme nasjonale innstillingene, slik at brukeropplevelsen i Forefront Server Security Administrator Clint blir mest mulig helhetlig.

  Mer konkret betyr dette at de nasjonale innstillingene på datamaskinen der serverprogramvaren kjøres, bør samsvare med de nasjonale innstillingene for bruker på maskinen der klientprogramvaren kjøres. Hvis de nasjonale innstillingene på disse maskinene ikke samsvarer, kan det heller ikke opprettes noen forbindelse mellom dem.
 • Hvis du installerer Forefront Security for Exchange Server på en CCR-klynge (Cluster Continuous Replication), må installasjonsbanen være den samme for begge nodene.
 • Innstillingen Internal address i General Options-panelet er begrenset til 64 KB (kilobyte).
 • Når du kjører Forefront Security for Exchange Server på en CCR-klynge, velges alternativet Redistribution Server i General Options-panelet som standard etter installasjon. Dette alternativet må være valgt for at antivirusprogrammet skal kunne repliseres på riktig måte.
 • Når du avinstallerer Forefront Security for Exchange Server, må Active Directory-tjenesten være tilgjengelig for at avinstalleringsprosessen skal fungere.
 • Når du installerer Forefront Security for Exchange Server på en datamaskin med Windows Server 2008, kan du få en feilmelding som ligner på følgende, i hendelsesloggen:

  Feil i program setup.exe_InstallShield
  Du kan trygt ignorere denne meldingen. Dette er en InstallShield-feil som ikke påvirker systemet.
 • Antivirusprogrammet CA InoculateIT er ikke lenger tilgjengelig som et eget program. Dette programmet er slått sammen med CA Vet-programmet.

Nye funksjoner i oppdateringspakken

 • Det er lagt inn støtte for Windows Server 2008.
 • Det er lagt inn støtte for Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1).
 • Det er lagt inn støtte for IPv6.
 • Det nye alternativet Treat multipart RAR archives as corrupted compressed (behandle RAR-arkiver i flere deler som skadede komprimerte filer) er lagt til i panelet General Options.

  Dette alternativet er aktivert som standard. Når dette alternativet er aktivert, blir filer som Forefront Security gjenkjenner som RAR-arkiver i flere deler, behandlet som skadede komprimerte filer. Disse filene blir deretter behandlet i henhold til innstillingen for Delete Corrupted Compressed Files (slett skadede komprimerte filer).

  Når dette alternativet er deaktivert, vil Forefront Security for Exchange Server sende hver enkelt fil i RAR-arkivet til antivirusprogrammene.  Obs!  Hvis en fil er delt opp i flere RAR-arkiver, sender Forefront Security for Exchange Server bare den oppdelte filen til antivirusprogrammene. Det er derfor ikke sikkert at filtypefiltreringen vil fungere.
 • Det nye alternativet Treat high compression ZIP files as corrupted compressed (behandle høykomprimerte ZIP-filer som skadede komprimerte filer) er lagt til i panelet General Options.

  Dette alternativet er aktivert som standard. Når dette alternativet er aktivert, behandles ZIP-arkivet som skadede komprimerte filer hvis det blir oppdaget én eller flere høykomprimerte filer i et ZIP-arkiv. ZIP-arkivet blir deretter behandlet i henhold til innstillingen for Delete Corrupted Compressed Files (slett skadede komprimerte filer).

  Når dette alternativet er deaktivert, videresendes hver enkelt fil i det høykomprimerte ZIP-arkivet til antivirusprogrammene i komprimert form. I Forefront Security for Exchange Server skjer dette ved hjelp av algoritmene Deflated64, Bzip2 eller PPMD. I dette tilfellet blir ikke hele ZIP-arkivet behandlet som skadede komprimerte filer, så sant ingen andre filer er komprimert ved hjelp av andre høykomprimeringsalgoritmer.
 • Hvis Microsoft Updates ikke er aktivert for serveren fra før, får du muligheten til å aktivere Microsoft Updates-programmet under installasjonen.
 • Planlagte Forefront Security-oppgaver blir nå håndtert ved hjelp av Task Scheduler. Hver gjentatte oppgave vil vises som én planlagt oppgave i brukergrensesnittet for planlagte oppgaver.
 • En Installasjonspakke med nøkkelord for upassende språk inngår nå i Forefront Security for Exchange Server-installasjonen. Når du kjører denne pakken, pakkes lokaliserte lister over upassende språk ut. Disse kan så importeres inn i Forefront Server Security Administrator og brukes til filtrering av nøkkelord.
 • Nye oppføringer er lagt til i hendelsesloggen for tilstandsovervåking for å gi systemansvarlige bedre oversikt over systemet og gjøre dem bedre i stand til å overvåke det på en proaktiv måte. MOM-pakken for Forefront Security er forbedret slik at disse loggoppføringene kan brukes til generering av MOM-varsler.
 • Den nye dialogboksen Product Licensing Agreement and Expiration (lisensavtaler og utløp av produkter) er lagt til. Når du har aktivert produktet, oppgir du lisensopplysningene du har fått fra Microsoft Sales.

  Hvis du lisensierer produktet, kan du samkjøre produktets utløpsdato med lisensavtalen. Ellers løper produktet ut tre år etter installasjonsdatoen. Det er dessuten lett å fornye lisensen ved å skrive inn en ny utløpsdato.

  Fremgangsmåte for lisensiering av Forefront Security Exchange Server:
  1. Klikk Register Forefront ServerHelp-menyen. Hvis du ikke har aktivert produktet, vises dialogboksen Product Activation.
  2. Angi produktaktiveringsopplysningene. Når du gjør dette, vises dialogboksen Product Licensing Agreement and Expiration (lisensavtale og utløp for produktet).

   Obs!  Hvis du allerede har aktivert Forefront Security for Exchange Server, vises bare dialogboksen Product License Agreement and Expiration.
  3. Skriv inn det sjusifrede lisensavtalenummeret og en utløpsdato. Datoen skal svare til utløpet av lisensavtalen. Når du gjør dette, samkjøres utløpsdatoene for lisensavtalen og produktet.
  Når produktets utløpsdato nærmer seg, må du fornye lisensavtalen og deretter skrive inn de nye lisensopplysningene i dialogboksen Product Licensing Agreement and Expiration.

Programvarereparasjoner som inngår i oppdateringspakken

 • Oppdateringspakken løser problemet med at Forefront Security for Exchange Server hindrer Exchange Server i å starte på riktig måte hvis Windows SharePoint Services 3.0 er installert på samme server.
 • Oppdateringspakken løser problemet med at det oppstår feil på Forefront Security for Exchange Server i miljøer med enkeltkopiklynger. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  939365 Det oppstår feil på Forefront Security for Exchange Server i et miljø med enkeltkopiklynge. (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Oppdateringspakken omfatter samlehurtigoppdatering 1 for Microsoft Forefront Security for Exchange Server. Samleoppdateringen inneholder følgende reparasjoner:

  • Samleoppdateringen løser problemet med at Exchange Server-tjenester ikke starter når du har installert Windows Server 2003 Service Pack 2.Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   936541 Exchange-tjenester starter ikke når du har installert Windows Server 2003 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
  • Samleoppdateringen løser problemet med at varsling fra Forefront Security for Exchange Server slutter å fungere når du endrer banen til Exchange Pickup-mappen.
   Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   937542 Varsling fra Forefront Security for Exchange Server slutter å fungere hvis du endrer banen til Exchange Pickup-mappen (denne artikkelen kan være på engelsk)
  • Samleoppdateringen løser problemet med at Forefront Security for Exchange Server feilaktig identifiserer en melding som et CorruptedCompressedFile-virus og deretter sperrer meldingen.

   Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   937543 En melding som inneholder ugyldig UUENCODE-meldingshodeinformasjon, blir behandlet som CorruptedCompressedFile-virus av Forefront Security for Exchange Server. (denne artikkelen kan være på engelsk)
  Hvis du vil ha mer informasjon samleoppdatering 1 for Microsoft Forefront Security for Exchange Server, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  936831 Beskrivelse av samleoppdatering 1 for Microsoft Forefront Security for Exchange Server (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 945572 – Forrige gjennomgang: 9. nov. 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding