Windows Vista SP1 registrerer 4 GB systemminne (RAM) på systemer der 4 GB minne er installert

Gjelder: Windows Vista BusinessWindows Vista EnterpriseWindows Vista Home Premium

INNLEDNING


Etter at du har installert Windows Vista Service Pack 1 (SP1), kan det hende at minneverdien som registreres av Windows Vista, øker hvis følgende betingelser er oppfylt:
 • System-BIOS har reservert fysisk minne for skjermkort eller andre eksterne enheter.
 • Datamaskinen har mer enn 3 GB systemminne installert.
Endringen forekommer fordi Windows Vista med SP1 registrerer hvor mye fysisk minne som er installert på datamaskinen. Alle versjoner av Windows NT-baserte operativsystemer før Windows Vista SP1 registrerer hvor mye minne som er tilgjengelig for operativsystemet. Denne endringen i Windows Vista SP1 gjelder bare selve registreringen.

Registreringsendringen vises følgende steder:
 • RAM-verdien i velkomstsenteret
 • Minne-verdien nederst i vinduet Min datamaskin.
 • Verdien Minne (RAM) i vinduet Systemegenskaper.
 • Verdien Totalt systemminne på siden Vis og skriv ut informasjon i elementet Ytelsesinformasjon og verktøy i Kontrollpanel.
I tillegg viser verktøyet Systeminformasjon (Msinfo32.exe) nå følgende oppføringer på siden Systemsammendrag:
 • Installert fysisk minne (RAM)
 • Totalt fysisk minne
 • Tilgjengelig fysisk minne
Installasjonen av Windows Vista SP1 endrer ikke registreringen i disse diagnoseverktøyene:
 • Kategorien Ytelse i Oppgavebehandling
 • WinVer
 • DirectX-diagnoseverktøy (DXDiag.exe)

Mer informasjon


Før installasjonen av Windows Vista SP1 viste Windows Vista hvor mye systemminne som var tilgjengelig for operativsystemet. For datamaskiner med 3 GB eller mindre fysisk minne installert kan den registrerte minneverdien enkelte ganger være noe mindre enn det fysiske minnet som er installert. Disse forskjellene skyldes BIOS-reservasjoner og mulige driverreservasjoner for fysisk minne. Noen BIOS-implementasjoner reserverer for eksempel noe fysisk minne for skjermkortet. Vanlige størrelser er fra 8 MB til 128 MB for grafikk. Det er også mulig med andre størrelser. BIOS og enkelte drivere kan reservere fysisk minne for andre eksterne enheter eller andre formål. Dette er rimelige reservasjoner som er en del av den generelle databehandlingen. De reduserer imidlertid mengden fysisk minne som er tilgjengelig for operativsystemet og programmene. Disse reservasjonene gjelder både 32-biters og 64-biters datamaskiner.

På datamaskiner med et 32-biters operativsystem, mer enn 3 GB systemminne og en versjon av Windows tidligere enn Windows Vista SP1, vil brukerne se en større forskjell mellom hvor mye minne som registreres som tilgjengelig for operativsystemet, og hvor mye fysisk minne som er installert. Dette skyldes at noen områder for fysisk adresse må være reservert som I/U-områder for minnetilordnede eksterne enheter. Disse I/U-områdene tilordnes mellom den fysiske adressen på 3 GB og den øvre grensen på 4 GB.

Adresser for fysisk minne som er tilordnet disse I/U-områdene, kan ikke brukes til å adressere fysisk systemminne. Disse adressene kan heller ikke brukes til å forhindre at operativsystemet bruker noe fysisk minne som det vanligvis ville hatt tilgang til mellom den fysiske adressen på 3 GB og den øvre grensen på 4 GB. Størrelsen på disse I/U-områdene varierer fra system til system fordi de bestemmer typen og konfigurasjonen for systemets eksterne enheter.

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan systemminne registreres i Windows Vista, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

929605 Systemminnet som er registrert i dialogboksen Systeminformasjon i Windows Vista, er mindre enn du forventet hvis 4 GB RAM er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor ulike komponenter i brukergrensesnittet registrerer noe ulike verdier for installert systemminne i Windows Vista, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

935268 Komponenter i brukergrensesnittet i Windows Vista registrerer noe ulike verdier for det totale fysiske minnet som er tilgjengelig på datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)