Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0

Oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0 gir forbedret kompatibilitet når du bruker dokumenter som ble opprettet i Office 2008 for Mac og i Office 2007 for Windows. Hvis du har installert konverteringsprogrammet for åpent XML-filformat for Mac, gjør denne oppdateringen at Office 2004 for Mac kan lese og skrive Office-dokumenter som er i det åpne XML-formatet. Denne oppdateringen gir også forbedret stabilitet.

Forbedringer som er inkludert i oppdateringen

Office 2004 for Mac 11.5.0, omfatter forbedringene som er beskrevet nedenfor.

Forbedringer for alle Office 2004 for Mac-programmer

 • Forbedret kompatibilitet for dokumenter som er i åpent XML-format.

  Hvis du har installert konverteringsprogrammet for åpent XML-filformat for Mac, gjør denne oppdateringen at Office 2004 for Mac kan lese og skrive Office-dokumenter som er i det åpne XML-formatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  953823 Informasjon om hvordan du skal arbeide med filer i åpent XML-format i Microsoft Office 2004 for Mac (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Installeringsprogrammet for oppdatering ignorerer nå sikkerhetskopier av Office som ble opprettet av sikkerhetskopieringsverktøyet Time Machine.

  Hvis du bruker Mac OS X 10.5 (Leopard), løser denne oppdateringen et problem som gjør at installeringsprogrammet for oppdatering søker etter Office-kopier i sikkerhetskopimapper som ble opprettet av Time Machine. Mapper som opprettes av Time Machine, bruker mappeetternavnet ".backupdb".

Forbedringer for Microsoft Word 2004 for Mac

 • Forbedret stabilitet.

  Denne oppdateringen løser flere problemer som fører til at Word 2004 lukkes.
  • For brukere av Mac OS X 10.5 (Leopard) løser denne oppdateringen problemer som fører til at Word 2004 lukkes under en vanlig operasjon. For eksempel kan Word 2004 bli lukket når du bruker det til å opprette et nytt dokument, til å skrive ut et dokument eller til å bruke Forhåndsvisning-funksjonen.
  • Hvis du bruker Office 2008 for Mac, løser denne oppdateringen et problem som gjør at Word 2004 lukkes utventet når du limer innhold fra et dokument som er opprettet i et Office 2008-program, inn i et Word 2004-dokument.
  • Hvis du bruker AppleScript, løser denne oppdateringen et problem som gjør at Word 2004 lukkes utventet når du kjører et skript som inneholder følgende syntaks.
   get properties of hyperlink of shape 1 of active document
 • Forbedret tekstvisning når du endrer størrelsen på tabellkolonner.

  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at deler av teksten i en tabellcelle vises delvis når du endrer størrelsen på kolonnen som inneholder tabellcellen.
 • Dialogboksen "Utskriftsformat" vises nå korrekt.

  Hvis du bruker Mac OS X 10.5, løser denne oppdateringen et problem som gjør at dialogboksen Utskriftsformat vises feil. Dette problemet fører til at enkelte alternativer i dialogboksen blir skjult.

Forbedringer for Microsoft Excel 2004 for Mac

 • Papirstørrelse lagres på riktig måte.

  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte innstillinger for papirstørrelse, for eksempel A3, går tapt når brukere av Excel 2004 og Excel 2008 åpner og lagrer samme arbeidsbok.

 • Forbedret pålitelighet når du limer innhold fra Excel 2008 inn i Excel 2004.

  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Excel 2004 viser følgende feilmelding når du limer innhold fra en arbeidsbok som er åpen i Excel 2008, inn i en arbeidsbok som er åpen i Excel 2004:

  Kan ikke lime inn dataene.
 • Forbedret stabilitet når du åpner en arbeidsbok som inneholder en figur, SmartArt-grafikk eller en tekstboks.

  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Excel 2004 lukkes når du åpner en arbeidsbok som inneholder en figur, SmartArt-grafikk eller en tekstboks. Dette problemet oppstår hvis du opprettet eller lagret figuren, SmartArt-grafikken eller tekstboksen i Excel 2007 for Windows eller i Excel 2008 for Mac.

 • Du kan nå bruke dialogboksen Åpne i Excel 2004 til å velge arbeidsbøker som ble opprettet i Excel 2007 for Windows.

  Denne oppdateringen løser et problem med at du ikke kunne bruke dialogboksen Åpne i Excel 2004 til å velge arbeidsbøker som var opprettet i Excel 2007 for Windows.

Forbedringer for Microsoft PowerPoint 2004 for Mac

 • Forbedret pålitelighet og stabilitet når du limer innhold fra et Office 2008-program inn i PowerPoint 2004.

  For brukere av Intel-baserte Macintosh-datamaskiner løser denne oppdateringen et problem som forårsaker at PowerPoint 2004 lukkes eller mister formatering når du limer innhold fra et dokument som er åpnet i et Office 2008-program, inn i en PowerPoint 2004-presentasjon.

 • Forbedret stabilitet når du åpner en svært stor PowerPoint-presentasjon.

  Denne oppdateringen løser flere problemer som forårsaker at PowerPoint lukkes når du åpner en presentasjon som inneholder mange lysbilder.

Tidligere utgitte forbedringer som er inkludert i denne oppdateringen

Denne oppdateringen inneholder alle forbedringene som ble utgitt i tidligere Office 2004-oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

883951 Beskrivelse av Microsoft Office 2004 for Mac Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
915054 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
915055 Beskrivelse av Microsoft Office 2004 for Mac Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
915056 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
915057 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.3 (denne artikkelen kan være på engelsk)
918963 Beskrivelse av oppdatering for Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.4 (denne artikkelen kan være på engelsk)
921213 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.5 (denne artikkelen kan være på engelsk)
923151 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.6 (denne artikkelen kan være på engelsk)
924999 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
927738 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
930402 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.3

932185 Beskrivelse av oppdatering for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.4 (denne artikkelen kan være på engelsk)
936749 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.5 (denne artikkelen kan være på engelsk)
939699 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.6 (denne artikkelen kan være på engelsk)
940763 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.7 (denne artikkelen kan være på engelsk)
941809 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.8 (denne artikkelen kan være på engelsk)
948056 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
949357 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.1

952332 Beskrivelse av oppdateringen for Office 2004 for Mac 11.4.2

Forutsetninger

Før du installerer oppdateringen for Office 2004 for Mac 11.5.0, må du kontrollere at datamaskinen kjører Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senere versjon av operativsystemet Mac OS X.Hvis du vil kontrollere om datamaskinen oppfyller dette kravet, klikker du Om denne maskinenApple-menyen.

Hvordan du får tak i oppdateringen

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last ned Last ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0 nå.

Utgivelsesdato: 24. juni 2008

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.


Obs! 
 • Oppdateringen for Office 2004 for Mac 11.5.0 er også tilgjengelig fra Microsofts automatiske oppdateringer. Automatiske oppdateringer er et program som automatisk holder Microsoft-programvare oppdatert. Hvis du vil bruke Automatiske oppdateringer, starter du et Office-program og klikker deretter Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om ressurser for Office 2004 for Mac, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Oppdaterte filer

Denne oppdateringen legger til eller endrer Office-programfilene som vises på listen nedenfor. Når du har installert oppdateringen, kan du kontrollere versjonsnumrene til disse filene for å kontrollere at de er installert eller oppdatert. For å få se versjonsnummeret til en fil, kan du velge den i Finder og deretter klikke Vis infoArkiv-menyen. Du kan finne den fullstendige installasjonsbanen for hver oppdaterte fil ved å se i oppdateringsloggfilen i mappen "Updater Logs". Denne mappen ligger i mappen "Microsoft Office 2004" på harddisken.
FilVersjon
Advzip.dic112.00.00.1
Innholdsveiviser11.2.0
Brosjyreveiviser11.2.0
Camera & Scanner Plug-in11.2.0
Katalogveiviser11.2.0
Veiviser for betinget summering11.2.0
Databaseverktøy11.3.3
Utforske Microsoft Office11.2.0
Entourage.html11.2.0
Hjelp for Entourage11.2.3
Stikkordregistret i Hjelp for Entourage11.2.3
Entourage Read Me.html11.2.3
Excel 11 Type Library11.2.0
Excel Read Me.html11.2.0
FileFormatsInExcel.html11.5.0
FileFormatsInPowerPoint.html11.5.0
FileFormatsInWord.html11.5.0
FontCacheTool1.0.0 (040511)
Genko-veiviser (japansk versjon)11.2.0
German Dictionary (post-reform)11.0.1
German Dictionary (pre-reform)11.0.1
German Hyph Dict (post-reform)11.0.1
German Hyph Dict (pre-reform)11.0.1
German Hyphenation11.3.0
German Spelling11.0.1
Hilsningsveiviser (japansk versjon)11.2.0
Hagakiveiviser (japansk versjon)11.2.0
Installasjon av håndholdt synkronisering1.5
Helligdager11.2.0
Helligdager (japansk versjon)11.2.3
Ikondata11.2.0
Installation Read Me.html11.2.0
Italian Grammar11.0.2
Beskyttelse mot søppelpost11.3.4
Menyveiviser11.2.0
Microsoft Cert Manager1.0.1
Microsoft Clip Gallery11.2.0
Microsoft Component Plugin11.5.0
Microsoft Database Daemon11.3.5
Microsoft Entourage11.4.0
Microsoft Entourage.mdimporter 11.2.3
Microsoft Feilrapportering1.0.2
Microsoft Excel11.5.0
Microsoft Excel 2.x-1111.5.0
Microsoft Framework11.4.0
Microsoft Graph11.5.0
Microsoft Messaging Library.bundle1.0.0
Microsoft Messaging Services11.2.0
Microsoft Office11.5.0
Microsoft Office Notifications11.2.3
Microsoft OLE11.3.5
Microsoft OLE Automation11.4.0
Microsoft PowerPoint11.5.0
Microsoft Synkroniseringstjenester 11.2.3
Microsoft Synchronization11.3.3
Microsoft Word11.5.0
MicrosoftCertUI.bundle1.0.1
Nyhetsbrevveiviser11.2.0
Office 11 Type Library11.2.0
PowerPoint 11 Type Library11.2.0
PowerPoint Read Me.html11.2.0
Project Gallery Launcher11.2.0
PSS Hjelp11.2.0
Fjern Office11.2.0
SAU.tar.gz1.1.2
SaveAsMovie Wizard11.2.0
SetupAssistant.bundle11.2.3
ShMem.bundle11.2.4
Spanish Dictionary11.0.0
Spanish Hyphen Dictionary11.0.0
Spanish Hyphenation11.0.2
Spanish Spelling311.0.2
Swedish Grammar11.0.1
Swedish Grammar Dictionary11.0.1
Timezones11.3.3
Timezones (japansk versjon)11.3.4
timezones.xml11.3.3
Visual Basic for Applications11.5.0
Word 11 Type Library11.2.0
Word Open XML11.5.0
Word Read Me.html11.2.0
WordPDE.plugin11.3.9
Egenskaper

Artikkel-ID: 953824 – Forrige gjennomgang: 14. mai 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding