Enkelte datamaskiner mottar ikke oppdateringer fra WSUS-serveren

Teknisk oppdatering: 1. august 2008

Microsoft har gitt ut en sikkerhetsveiledning for IT-teknikere om dette problemet. Sikkerhetsveiledningen inneholder flere sikkerhetsrelaterte opplysninger. Hvis du vil vise sikkerhetsveiledningen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Symptom

Du bruker Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 til å distribuere programvareoppdateringer og hurtigreparasjoner til datamaskiner i organisasjonen. Enkelte datamaskiner mottar imidlertid ikke oppdateringer fra WSUS-serveren Dette problemet oppstår hvis Microsoft Office 2003 eller komponenter av Office 2003 er installert på datamaskinene.


Obs! Dette problemet berører Microsoft Windows Server Update Services 3.0 og Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). I noen tilfeller kan også følgende produkter bli berørt:

 • Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) som hadde WSUS-komponenten oppgradert fra WSUS 2.0 til WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i veiledningen.

Når dette problemet oppstår, logges en melding lik følgende melding i loggfilen for Automatiske oppdateringer (%windir%\WindowsUpdate.log) på den berørte datamaskinen:

Dato Klokkeslett 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://WSUS-server/ClientWebService/client.asmx
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Dato Klokkeslett 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c

Denne meldingen logges under gjenkjenningsfasen.

En melding lik den følgende meldingen logges også i WSUS-loggfilen (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) på WSUS-datamaskinen:

Dato Klokkeslett UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
linjer fjernet
Dato Klokkeslett UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?

Du finner denne meldingen ved å søke i WSUS-serveren for å finne IDen som er hentet fra klientloggen.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi en nylig revidering av en Microsoft Office 2003 Service Pack 1-oppdatering (SP1) gjør at enkelte WSUS 3.0-servere feilaktig synkroniserer den reviderte oppdateringen med oppdateringens godkjenninger. Når de berørte klientdatamaskinene kommuniserer med en slik server, kan ikke webtjenesten behandle godkjenningene. Derfor mislykkes gjenkjenningen.

Løsning

Løse problemet på en server som kjører WSUS 3.0 SP1

 1. Kontroller at den gjeldende innstillingen for region og språk på WSUS-serveren er den samme som da WSUS ble installert. Hvis for eksempel WSUS-serveren var angitt som Engelsk (USA) da WSUS ble installert og den gjeldende innstillingen er Tysk (Sveits), må språket endres til Engelsk (USA) før denne oppdateringen installeres.
 2. Installer oppdatering 954960. Klikk riktig kobling for Microsoft Download Center for serveren:  Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 (KB954960) nå.

  Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 for x64-baserte systemer nå.

  Utgivelsesdato: 1. august 2008

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
  Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
 3. Endre eventuelt WSUS-serverspråket til ønsket innstilling.

Løse problemet på en server som kjører WSUS 3.0 RTM

Gjør ett av følgende:
 • Oppgrader fra WSUS 3.0 RTM til WSUS 3.0 SP1 og motta oppdatering 954960 automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Hvis du ikke vil oppgradere til WSUS 3.0 SP1 nå, følger du instruksjonene i avsnittet "Midlertidig løsning".


Workaround

Vi anbefaler at du oppgraderer til WSUS 3.0 SP1 for å få oppdatering 954960. Hvis du ikke vil oppgradere til WSUS 3.0 SP1 nå, følger du fremgangsmåten i dette avsnittet for å tilbakestille godkjenninger til en konsekvent tilstand på WSUS-serveren manuelt.

 1. Finn Office 2003 Service Pack 1-oppdateringen i listen over oppdateringer på WSUS-administrasjonskonsollen.
  • Obs!  Det kan finnes flere publiserte Office 2003 Service Pack 1-oppdateringer. Det er viktig at du finner den riktige versjonen av oppdateringen for denne fremgangsmåten. Kontroller at følgende UpdateID vises nederst i detaljruten:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • Du må kanskje endre filtrene i oppdateringsnoden for å se denne oppdateringen. Du gjør dette ved å angi Status til Any, og angi Approval til Declined. Hvis du fremdeles ikke ser oppdateringen, angir du Approval til Any Except Declined.
 2. Kontroller at oppdateringen er Declined. Hvis ikke oppdateringen er avslått, høyreklikker du oppdateringen, og deretter klikker du Decline.
 3. Godkjenn oppdateringen. Dette gjør du ved å høyreklikke oppdateringen, klikke Approve og deretter klikke OK. Ikke foreta endringer i godkjenningsinnstillingene i dialogboksen Approve Updates.
 4. Avslå oppdateringen. Dette gjør du ved å høyreklikke oppdateringen og deretter klikke Decline.
 5. Datamaskiner skal nå fullføre gjenkjenning mot WSUS-serveren og motta alle gjeldende oppdateringer. Slik kontrollerer du at en datamaskin kan synkronisere:
  1. Åpne en ledetekst.
  2. Skriv inn følgende kommando:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Trykk ENTER.
 6. Se gjennom WindowsUpdate.log-filen for å bekrefte at synkroniseringen var vellykket. Det kan hende at du må kjøre kommandoen detectnow to ganger. Enkelte kunder har rapportert at den første synkroniseringen mislykkes, men at etterfølgende synkroniseringer har blitt utført.
 7. Hvis du har et hierarki med WSUS-servere, må du følge denne fremgangsmåten på hver server. Start med serveren på øverste nivå. Hvis en av serverne er en replika underordnet server, må den først endres til autonom ved å bruke dialogboksen Options/Update Source and Proxy Server. Følg fremgangsmåten, og endre deretter den autonome serveren tilbake til en replika underordnet server.


Mer informasjon

Kjente problemer med denne oppdateringen

 • Når du installerer denne oppdateringen på en datamaskin som kjører WSUS, og når datamaskinen også er vert for andre Internett-tjenester som HTTP, FTP, NNTP eller SMTP, kan disse tjenestene bli stoppet og startet på nytt under installasjonen av oppdateringen.
 • Denne oppdateringen støtter ikke avinstallering. Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, må du avinstallere WSUS og installere det på nytt.

  Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, anbefaler vi at du velger standardalternativet når du avinstallerer WSUS. Standardalternativet beholder databasen og innholdet på systemet, slik at egendefinerte innstillinger beholdes når WSUS installeres på nytt.
 • Når du har installert denne oppdateringen, finnes det ingen oppføring for oppdateringen under funksjonen Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. Bruk følgende fremgangsmåte for å bekrefte at oppdateringen ble installert på riktig måte:
  1. Åpne følgende mappe:

   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Høyreklikk filen Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll, og klikk deretter Egenskaper.
  3. Velg kategorien Versjon.
   • Filversjonen er 3.1.6001.66 hvis oppdateringen ble installert på riktig måte.
   • Filversjonen er 3.1.6001.65 hvis oppdateringen ikke ble installert på riktig måte.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Egenskaper

Artikkel-ID: 954960 – Forrige gjennomgang: 11. jun. 2009 – Revisjon: 1

Tilbakemelding