Feilmelding når du kjøre konfiguratoren for Business Analytics (BA) for Microsoft SQL Server 2005 med en egendefinert kube på en datamaskin som kjører Microsoft Dynamics NAV 5.0-klienten

Gjelder: Microsoft Dynamics NAV 5.0

RASK PUBLISERING ARTIKLER GI INFORMASJONEN DIREKTE I ORGANISASJONEN MICROSOFT KUNDESTØTTE. INFORMASJONEN SOM FINNES HER, ER OPPRETTET SOM SVAR PÅ NYE ELLER UNIKE EMNER, ELLER ER MENT Å SUPPLERE ANNEN INFORMASJON I KNOWLEDGE BASE.
Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics NAV for alle land og alle språkinnstillingene.

Symptomer


Når du kjøre konfiguratoren for Business Analytics (BA) for Microsoft SQL Server 2005 med en egendefinert kube på en datamaskin som kjører Microsoft Dynamics NAV 5.0-klienten, noen ganger krasjer Microsoft Dynamics NAV 5.0, og du får følgende feilmeldinger, avhengig av versjoner.

Microsoft Dynamics NAV 5.0 med BA-konfigurator som leveres på CD-Romen
Hendelsestype: clr20r3P1: configurator.exeP2: 3.0.0.0P3: 45b0900dP4: microsoft.sqlserver.smoP5: 9.0.242.0P6: 47d0dbadP7: 283 P 8: 62P 9: kalv5z2yueq4btx4vbfvfh31njlka0uu
Microsoft Dynamics NAV 5.0 med den nyeste BA-konfigurator som sendte i august 2008:
Hendelsestype: clr20r3P1: configurator.exeP2: 3.0.0.208P3: 4857bef3P4: microsoft.sqlserver.smoP5: 9.0.242.0P6: 47d0dbadP7: 283 P 8: 62P 9: kalv5z2yueq4btx4vbfvfh31njlka0uu
Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1) med BA-konfigurator som leveres på CD-Romen:
Hendelsestype: clr20r3P1: configurator.exeP2: 3.0.0.0P3: 47170b7bP4: microsoft.sqlserver.smoP5: 9.0.242.0P6: 47d0dbadP7: 283 P 8: 62P 9: kalv5z2yueq4btx4vbfvfh31njlka0uu
Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 med den nyeste BA-konfigurator som sendte i august 2008:
Hendelsestype: clr20r3P1: configurator.exeP2: 3.0.0.208P3: 4857bef3P4: microsoft.sqlserver.smoP5: 9.0.242.0P6: 47d0dbadP7: 283 P 8: 62P 9: kalv5z2yueq4btx4vbfvfh31njlka0uu

Oppløsning


Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Du kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

PartnereKunderI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.Hvordan du får tak i hurtigreparasjonen for Microsoft Dynamics NAV eller oppdatere filer

Når du ber om en hurtigreparasjon fra Microsoft Dynamics NAV, sendes en hyperkobling for deg i en e-postmelding.


E-postmeldingen inneholder en hyperkobling og et passord. Du kan bruke hyperkoblingen til å laste ned Microsoft Dynamics NAV-hurtigreparasjonen eller oppdateringsfiler. Når du klikker hyperkoblingen, åpnes dialogboksen Nedlasting av filer – Sikkerhetsadvarsel . Du blir deretter bedt om å kjøre, lagre eller avbryte nedlastingen.


Hvis du klikker Kjør, vil filene starte nedlastingen og utpakkingen. Du må angi en mappe for de nye filene, og angi passordet.


Hvis du velger Lagre, må du angi en bane for å lagre den komprimerte filen. Når du åpner filen som du lagret, blir du bedt om å angi en bane til filene. Deretter må du oppgi passordet som er oppgitt i e-postmeldingen.


Hvis du velger Avbryt, stopper nedlastingen.


Hvordan du installerer en hurtigreparasjon fra Microsoft Dynamics NAV eller en oppdateringsfil

Microsoft Dynamics NAV plattform hurtigreparasjonene og oppdateringene gjøres tilgjengelig som enkelt filer. Hvis du vil installere en Microsoft Dynamics NAV-hurtigreparasjon eller oppdatering, må du erstatte de eksisterende Microsoft Dynamics NAV-installasjonsfilene med hurtigreparasjonen eller oppdateringsfiler. Hvis du vil bruke denne hurtigreparasjonen Erstatt følgende filer i Microsoft Dynamics NAV-klienten installasjonen av hurtigreparasjonen eller oppdateringsfiler.
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Configurator.exe3.0.0.265238,22426-Oct-200823:30x86
Hvis du vil erstatte de eksisterende filene, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Lukk Microsoft Dynamics NAV-klienten.
  2. Finn installasjonsmappen for Microsoft Dynamics NAV-klienten. Microsoft Dynamics NAV-klienten installeres vanligvis i følgende mappe.
    C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE-klient
  3. Kopier filene som du lastet ned.
  4. Lime inn filer som du lastet ned i installasjonsmappen for Microsoft Dynamics NAV-klienten.
  5. Når du blir bedt om det, klikker du Ja for å overskrive filene i installasjonsmappen.

Status


Microsoft har bekreftet at dette er en feil i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare

MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER GJØR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER OM EGNETHETEN, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN SOM FINNES I DOKUMENTENE OG RELATERT GRAFIKK PUBLISERT PÅ DETTE WEBOMRÅDET ("MATERIELL") TIL NOE FORMÅL.

MATERIALENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL, OG DEN KUNNE BLI REVIDERT NÅR SOM HELST UTEN VARSEL. MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVE SEG GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, OG UTELATE ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER OM UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TITTEL, OVERHOLDELSE, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, NÅR DET GJELDER MATERIALET.