Samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Gjelder: Dynamics CRM 4.0

INTRODUKSJON


Samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig. Denne artikkelen beskriver hurtigreparasjonene og oppdateringene som er inkludert i denne samleoppdateringen. Denne samleoppdateringen er tilgjengelig for alle språk som støttes av Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Hvis du vil ha mer informasjon


Build-nummer og filnavn for denne samleoppdateringen

Build-nummeret for samleoppdateringspakkene for Microsoft Dynamics CRM 4.0-serveren for Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook og Microsoft Dynamics CRM 4.0-ruteren er 4.0.7333.1312.

Filnavnene for 32-biters versjoner av oppdateringspakkene for samleoppdatering er som følger:
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe
Filnavnene for 64-biters versjoner av samleoppdatering oppdateringspakkene for Microsoft Dynamics CRM 4.0-server og Microsoft Dynamics CRM 4.0-ruteren er som følger:
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informasjon om fjerning

Du kan avinstallere samleoppdatering 2. Du bør imidlertid ta sikkerhetskopi av databasene før du installerer Samleoppdatering 2.

De nyeste oppdateringene til hjelp for Microsoft Dynamics CRM 4.0

En separat oppdatering til hjelp for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er også tilgjengelig på alle språk som støttes i tillegg til funksjonelle forbedringer og feilrettinger i denne samleoppdateringen. Vi oppfordrer deg til å installere de nyeste oppdateringene til hjelp for Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Merknader om eksport og import av tilpassinger

Hvis du eksporterer tilpassinger fra en server som kjører Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, ikke import tilpassinger til Microsoft Dynamics CRM 4.0 server i følgende scenarier:
 • Du eksporterer tilpassinger fra serveren har ikke samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert. Serveren du importerer tilpassingene har imidlertid samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert.
 • Serveren du eksporterer tilpassinger som har samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert. Serveren du importerer tilpassingene har imidlertid ikke samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert.

Hurtigreparasjoner og oppdateringer du må aktivere eller konfigurere manuelt

Oppdatere samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 inneholder følgende hurtigreparasjoner og oppdateringer du må aktivere eller konfigurere manuelt. Hvis du vil aktivere eller konfigurere disse hurtigreparasjonene på serveren som kjører Microsoft CRM 4.0, følger du instruksjonene i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
 • 954322
  Feilmelding når du importerer enkelte tilpasninger for en oppgradert installasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Enten kan ikke laste opp filen, eller importen mislyktes"
 • 955452 linjeskift brukes ikke når du sender en e-postmelding som bruker en e-postmal for å gjengi data som har feeder i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955745 -feilmelding når du prøver å konfigurere Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Denne implementeringen er ikke en del av Windows Platform FIPS-validerte kryptografiske algoritmer"

 • 956527 for Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook bruker tre ganger så mye minne i versjon 4.0 som i versjon 3.0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 reduserer til uakseptable nivåer når du behandle e-postmeldinger ved hjelp av e-postruteren for Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 for arbeidsflytoppgave utvidelse poster føre til tabellen AsyncOperationBase i MSCRM-databasen til å vokse for stor i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 kan administratorer uventet vise Active Directory-brukere som ikke hører til organisasjonsenheten for administratorens i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948843

  Du opplever treg ytelse når du kjører eller redigere arbeidsflyter i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 du kan ikke bruke Outlook som forventet til alle Microsoft Dynamics CRM 4.0-tillegg lastes

 • 950542 synkron plugin-moduler ikke svarer på hendelser som er utløst i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 leveres ikke e-postmeldinger fra en CRM-bruker til en kø i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Manager for distribusjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0 tar lang tid å åpne på en Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

 • 954940 -feilmelding når du prøver å slette en post for egendefinert entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "det har oppstått en feil, kontakter du systemansvarlig"

Problemer som er løst i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Samleoppdatering 2 er en kumulativ løsning som inneholder alle hurtigreparasjonsfilene for problemene som er dokumentert i Samleoppdatering 1. For mer informasjon om Samleoppdatering 1 og problemer som det løser, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

952858 Samleoppdatering 1 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Denne samleoppdateringen løser følgende problemer:
 • 946745 du kan ikke importere tilpassing for en enhet til et nytt system i Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 en arbeidsflyt som er definert til å utløses på "Endre post-attributtet" betingelse kan utløses uventet selv om attributtet overvåkede ikke endres i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948987 -feilmelding når du importerer data til Microsoft Dynamics CRM 4.0 ved hjelp av veiviseren for Import av Data eller start en ny dataoverføring ved hjelp av dataoverføringsveiviseren: "Mismatched dataskilletegn: bare ett skilletegn ble funnet"

 • 949069 med flere oppslag attributter er deaktivert i enkelte skjemaer når du har importert noen tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 949202 -feilmelding når du klikker en del av et diagram til å vise enkelte datatabeller i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "behandling av FilterExpression for tabellen 'Table0' kan ikke utføre"

 • 949652 -feilmelding når du prøver å importere en CSV-fil til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "kildedataene er ikke i nødvendig format"

 • 949844 for asynkrone tjenesten stopper uventet, eller du kan ikke starte tjenesten Async når du importerer en organisasjon fra en annen Microsoft Dynamics CRM 4.0-distribusjon

 • 950207 -feilmelding når du prøver å åpne en kampanjeaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Unntak av typen 'System.Web.HttpUnhandledException' oppstod"

 • 950307 gå frakoblede prosessen laster ikke ned en brukeroppføring til lokal MSDE-databasen i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950372 blir du bedt om å angi brukernavn og passord flere ganger når du starter Outlook, eller når du klikker en Microsoft Dynamics CRM-mappe i Outlook på en Windows Vista-basert datamaskin

 • 951432 du kan ikke kobles til på nytt i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook med frakoblet tilgang Hvis du bytter til en annen nettverkstilkobling mens du er frakoblet

 • 951909 -feilmelding når du prøver å importere en tilpasning til en annen Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "ugyldig navn prefikset"

 • 952148 feilmelding vises første gang at du prøver å koble til Internett etter at du oppgraderer til Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook til Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook med frakoblet tilgang: "Det oppstod en ukjent feil"

 • 952322 en arbeidsflytregel fungerer ikke som forventet når du utfører arbeidsflytregelen i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 952658 du ikke finner en Knowledge Base-artikkel når du søker etter denne artikkelen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook

 • 952680 -feilmelding når du prøver å legge til en kontraktlinje i en kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "den forespurte oppføringen ble ikke funnet eller du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å vise det."

 • 952852 returnerte antallet er feil når du kjører en spørring i FetchXML fra Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit

 • 952855 en bruker som har klientadgangslisensen for administrasjonsmodus kan få tilgang til egendefinerte entiteter uventet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953033 -feilmelding når du prøver å importere data som involverer en nedtrekksmeny attributt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform behandle data"

 • 953489 ingen poster som vises når du utfører en utskriftsfletting, mot alternativet "Alle oppføringer på gjeldende side" eller mot "Alle oppføringer på alle sider"-alternativet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953586 -feilmelding når du prøver å starte tjenesten Async i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "unntak under oppstart async-tjenesten: MSCRMAsyncService"

 • 953764 "Overordnet nedlastet" filteret på en egendefinert enhet ikke fungerer som forventet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953887 -feilmelding når du prøver å redigere noen egenskaper for en importert arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Post er ikke tilgjengelig"

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ikke returnerer resultatene hvis du prøver å eksportere resultatene til et Excel-regneark når du bruker neste X dager betingelsen i Avansert søk-spørring

 • 954227 -feilmelding når du kjører funksjonen like oppdage på dataposter i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nødvendig objekt"

 • 954313 -feilmelding når du prøver å logge deg på webområdet for Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "Forespørsel om IP-adresse har forskjellige adresser familie fra nettverksadresse"

 • 954322 -feilmelding når du importerer enkelte tilpasninger for en oppgradert installasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Enten kan ikke laste opp filen, eller importen mislyktes"

 • 954433 du får en feilmelding, eller du kan ikke velge oppslagsverdien på siden Avansert søk i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954592 bruke alle tilordningene mellom oppslag-egenskapen for en egendefinert entitet og kunde-egenskapen for et tilbud en ugyldig Objekttypekode når du oppretter en relasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954640 vises en mappe som ikke har et navn i overordnet-feltet når du åpner skjemaet adresse i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954682 kategorien sekvensen er ikke i den forventede rekkefølgen hvis kategorier inneholder store deler som inneholder flere radfelt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954929 ytelsen er dårlig når du endrer en bruker fra én forretningsenhet til en annen i Distribusjonsbehandling i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955006 du kan ikke legge til en bruker fra et overordnet domene i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955051 ikke alle de nødvendige attributtene er merket og vises riktig når du definerer en ny datatilordning som dreier seg om enheten kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955055 -feilmelding når du åpner et dokument for utskriftsfletting i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_ [nummer] [1] er et hoveddokument for utskriftsfletting. Finner ikke datakilden"

 • 955058 fungerer ikke optimalt når du gjøre noen konfigurasjonsendringer i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955061 -feilmelding når du bruker en bildeforklaring i Presend-hendelsen til å hente angående-objekt i en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook: "Send() mislyktes, HR = 80045f00"

 • Du ikke kan vise 955064 opprettet aktiviteter i kampanjeaktivitet-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web-klienten

 • 955206 statisk utvalg av rapporten er ikke opprettet når du prøver å planlegge en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955233 du får en feilmelding når du lagrer en sikkerhetsrolle i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955253 -feilmelding når du prøver å legge til deltakere i en eksisterende avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å få tilgang til Microsoft Dynamics CRM-objektet eller utføre den forespurte operasjonen"

 • 955418 du kan ikke slette et notat ved hjelp av en bruker som en rolle ikke har utskriftstillatelse i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955422 -feilmelding når du prøver å åpne en lukket salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 på nytt: "1 er ikke en gyldig statuskode på salgsmuligheten"

 • 955423 -feilmelding når du fletter to kontoer som er lagt til en inaktiv markedsføringsliste i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "flettingen er avbrutt, kontakter du systemansvarlig og prøv på nytt"

 • 955469 du får en feilmelding når du prøver å tilordne en forekomst av en enhet til en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM-webklienten eller i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook

 • 955482 "actualstart"-attributtet og "actualend"-attributtet på enheten aktivitetspekeren uventet settes til "Bare dato" i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955487 linjeskiftene går tapt når du sender en e-postmelding ved hjelp av malen for utskriftsfletting i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955574 -feilmelding når du utfører en utskriftsfletting i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "feil 0x80041103"Kontakt"enheten inneholder ikke attributtet med navnet =" "

 • 955685 en bruker som har rettigheten tilordne rolle i en underordnet forretningsenhet kan uventet tilordne rollen Systemansvarlig i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955750 du kan uventet opprette en serviceavtale selv om du ikke har rettighetene til Service-enhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955833 -feilmelding når du prøver å endre en påloggingskonto for brukeren på siden Specify Security Account i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "konto for Microsoft CRM-tjenester er ikke gyldig"

 • 955977 du kan ikke åpne en egendefinert entitet-post mens du er frakoblet, selv om du har tillatelse til å åpne oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Microsoft Office Outlook

 • 955981 -feilmelding når du prøver å åpne en egendefinert visning i en servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery med Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e ikke finnes"

 • 956045 vises bare det korte datoformatet i feltene "Opprettet på" og "sist endret" i dialogboksen "Egenskaper for Web-side" for en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956079 bare postene som ble endret i løpet av de siste 30 dagene vises for den relaterte posten når du oppretter en rapport ved hjelp av rapportveiviseren i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956112 feilmeldinger i programmet logge på Microsoft Dynamics CRM-serveren når du har slettet en hurtigkampanje: "sletting-tjenesten kan ikke rydde opp i tabellen = [Table_Name]"

 • 956127 attributter for noen Outlook-synkronisering enhet mangler i en fil med eksporterte tilpassinger fra Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956151 -feilmelding i servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil i spørringsverktøy"

 • 956237 arbeidsflyten forblir i en ventetilstand når du har opprettet en arbeidsflytregel for å oppdatere statusen for en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956257 startdato for regnskapsåret er ikke korrekt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Hvis du er i en tidssone med GMT + 12 eller GMT + 13

 • 956282 -feilmelding når du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK til å utvikle en egendefinert arbeidsflytaktivitet samling: "The nøkkelen kan ikke være NULL"

 • 956283 -feilmelding når du prøver å redigere en ukentlig arbeidstidsplan for en bruker eller utstyr i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "det har oppstått en feil og bør du kontakte systemansvarlig."

 • 956370 datoen i feltet Startdato i en kontraktlinje er feil etter at du utfører handlingen fornye kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956445 en post blir værende i Microsoft Dynamics CRM-databasen etter at du sletter oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web-klienten

 • 956521 vises ikke endringene hvis du planlegge en tjenesteaktivitet på nytt ved hjelp av knappen "Tidsplanlegg på nytt" i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956537 vedlegg som er inkludert i en mal for utskriftsfletting går tapt under importen tilpasning i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956751 en arbeidsflyt er startet to ganger selv om du angir tilhørende arbeidsflytregelen bare skal kjøres når aktivitetsstatus er fullført i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956771 en mal for utskriftsfletting er uventet forbundet med en ugyldig egendefinert enhet når du eksporterer malen til et nytt miljø i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956852 feilmelding når du kjører en rapport som bruker Skriv inn "StoredProcedure" i Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Spørre kjøring av mislyktes for datasett 'Test_MSCRM'"

 • 956859 for Microsoft Dynamics CRM-verktøylinjen er deaktivert i Outlook etter at du mister nettverkstilkoblingen for mindre enn ett minutt

 • 957031 -feilmelding når du prøver å starte Microsoft Dynamics CRM 4.0 når du oppgraderer operativsystemet til Windows Server 2008: "den forespurte ytelsestelleren er ikke en egendefinert teller, den må startes som skrivebeskyttet"

 • 957057 du kan ikke angi Slett virkemåten til "Fjern kobling" eller "Begrens" for en egendefinert relasjon mellom to egendefinerte entitetene i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957086 -feilmelding når du prøver å endre en arrangør for en avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "du kan ikke oppheve delingen denne posten. Eieren av den valgte oppføringen er den eneste som er tillatt å flytte andre fra den delte ressursen"

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 uventet utløser en arbeidsflytregel når du sender en e-postaktivitet for hurtigkampanje

 • 957270 du kan uventet heve nivået for en avtale som har ikke noe bestemt emne selv om attributtet emne på avtale-enheten er satt til Business kreves i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957299 du får en feilmelding når du klikker Angi egenskaper på et trinn i Send e-post i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer

 • 957305 en uventet feilmelding oppstår når du legger til produkter på tilbud, ordrer eller fakturaer som er opprettet fra en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957318 i the servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 4.0, kan du vise postene for brukere og utstyr som at du ikke har tilgang til gjennom sikkerhetsrollen din

 • 957377 lokalisert visninger inneholder et ugyldig layoutXML-element etter at du har oppgradert den norske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 til den norske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957380 du kan ikke angi statuscode-attributt, ved å bruke CompoundCreate før du oppretter fakturaen i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957406 -feilmelding når du prøver å opprette en avtale ved hjelp av kontaktskjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "det har ikke en e-postadresse, eller minst én mottaker er merket som"Ikke Tillat"for e-post"

 • 957421 outlook kan krasje når du synkronisere Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook

 • 957589 -feilmelding når du prøver å redigere noen kolonner av visningene for entiteten arbeidsflyt ved hjelp av Avansert søk-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM oppdaget en feil"

 • 957704 ingen brukere blir funnet når du søker etter noen systembrukere ved hjelp av deres etternavn fra en relasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957788 -feilmelding når du prøver å åpne en aktivitet som er basert på en aktivitetspekeren enhet i en egendefinert rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 er ikke en anerkjent objekttype"

 • 957919 du mottar feilmeldingen feil når du oppretter den samme fakturaen på nytt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957920 ingen e-postmeldingen sendes når du har fullført den for opprettelse av hurtigkampanje i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 957960 du kan ikke koble til etter at du sender en e-postmelding til en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Microsoft Office Outlook

 • 957970 kategorier kan forsvinne når du klikker mellom kategoriene i enkelte enhetsskjemaer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 og skrivebordet

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 behandler en desimalverdi på feil måte når du starter en arbeidsflyt

 • 958003 -feilmelding når du publiserer en importert arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "automatisk arbeidsflyten kan ikke publiseres Hvis ingen Aktiveringsparametere er angitt"

 • 958031 -feilmelding når du kobler til i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook over et nettverk med lav båndbredde eller et nettverk med stor forsinkelse: "det har oppstått en ukjent feil"

 • 958072 du kan ikke bruke noen brukerspørringer som kjøres mot kontakter, kundeemner eller forretningsforbindelser etter at du oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 3.0 til Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958181 -feilmelding når du importerer en organisasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Type eller navneområde navnet 'InvokeDotNetAssembly' ikke finnes i navneområdet"Microsoft.Crm.Workflow""

 • 958256 for overordnet kunde ikke fylles på kontaktposten når du konverterer et kundeemne til en forretningsforbindelsesoppføring og en kontaktpersonoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958280 -feilmelding når du prøver å lagre en regelmessig Ukeplan i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Verdien var enten for stor eller for liten for en Int32"

 • 958287 -feilmelding når du viser et Aktivitetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Unntak av typen 'System.Web.HttpUnhandledException' oppstod"

 • 958363 du kan ikke oppgradere noen lagrede spørringer fra Microsoft Dynamics CRM 3.0 til Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958487 -feilmelding når mesteparten administrator tilordner poster fra én bruker til en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM 4.0 på nytt: "bare publisert arbeidsflyter og Arbeidsflytmaler kan oppheves"

 • 958563 innholdet i brødteksten i en e-postmelding vises ikke når du viser egenskapene for et trinn som refererer til en e-postmelding i en arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958791 -feilmelding når du prøver å legge til en bruker fra et klarert domene i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "det har oppstått en feil"

 • 958836 -feilmelding når du kjører en egendefinert rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "det har oppstått en feil"

 • 958902 kategoriene er avkuttet eller usynlig når du legger til merknader i en entitet-skjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959208 jobben for duplikatregistrering oppdager ikke alle like elementer i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959226 -feilmelding når du importerer en organisasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Endre rapporten parametere eller data kildene til verdiene du har angitt er ikke tillatt"

 • 959394 er en ugyldig post åpnes når du dobbeltklikker en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959572 -"Kildekampanje"-feltet i en salgsmulighet er ikke fylt ut når du konverterer et kampanjesvar i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 960249 -feilmelding når du prøver å kjøre funksjonen Importer Data for å importere data i den kinesiske (Tradisjonell) versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension Fant ikke CrmException"

 • 960286 en ny oppdatering er tilgjengelig for tidssone og sommertid i Microsoft Dynamics CRM 4.0 og Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook

Denne samleoppdateringen løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:
 • Hvis du legger til brukere fra et klarert domene for utgående skog, får du følgende feilmelding:
  AuthenticationException: Påloggingsfeil: ukjent brukernavn eller feil passord.
 • Hvis BulkDeleteIndependent_ tabellene har blitt opprettet og dbo brukerkontoen din ikke er eier av disse tabellene, øker størrelsen på databasen.
 • Hvis du angir egendefinerte attributter ved hjelp av utskriftsflettingen, kan aktiviteter som er opprettet av utskriftsflettingen miste verdiene for de egendefinerte attributtene.
 • Når du synkroniserer Microsoft Office Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0, brytes deltaker svar spore en Outlook-avtale. Dette problemet oppstår i Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2007.
 • Når du har installert oppdateringen 959209, kan du ikke publisere XAML arbeidsflyter. Hvis du vil ha mer informasjon om 959209, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  959209 en oppdatering for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 er tilgjengelig


 • Når du bruker representasjon i et miljø som Internett-vendte distribusjon (IFD), får du følgende feilmelding:
  0x80040204 ugyldig bruker godkjenningssertifikat
 • Når du prøver å importere en datatilordning av typen kunderelasjon, får du følgende feilmelding:
  Ikke tilordnet påkrevde kolonner: 1
 • Når du kjører en rapport som en bruker som er deaktivert i en annen organisasjon, får du følgende feilmelding:
  Feilnummer: 0x80040225

  Feilmelding: Den angitte brukeren er enten deaktivert eller er ikke medlem av en forretningsenhet.
 • Når du kobler fra i den tyske versjonen av Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook, får du følgende feilmelding:
  0x80044150

  Generisk SQL-feil
 • Varsel om tabeller har ikke nyttig indekser som kan forbedre ytelsen.
 • Relatert enhet dataene returneres ikke når du utfører en avansert søk-spørring for aktivitetsentiteter. Eksempler på aktivitetsentiteter er som følger:
  • Avtale-enhet
  • E-post-enhet
  • Faks-enhet
  • Telefonsamtale-enhet
 • Rapporter som bruker FilteredActivityPointer-visning, returnerer feil statuscode-verdier.
 • Serialiseres tilkoblinger tilbakestilles ikke til Isolasjonsnivået lese utført. Når en transaksjon er utført, kan du derfor få låser i Microsoft SQL Server.
 • Når du klikker Angi egenskaper i en arbeidsflyt på en egendefinert arbeidsflytaktivitet, slettes statisk tekst.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan ikke laste inn egendefinerte sider som refererer til samlinger. Dette problemet oppstår hvis samlingene er distribuert til følgende mappe:
  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin
 • Når du redigerer en Hvis-betingelse i en arbeidsflyt i den brasilianske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0, endres datoformat fra mm/dd/åååå dd/mm/åååå. Dette problemet oppstår hvis du åpner en Hvis-betingelse.
 • Når du kjører en lagret spørring fra et rutenett, og klikk deretter utskriftsfletting, er ikke dataene som er inkludert i datakilden filtrert basert på filtrene for den lagrede spørringen.
 • Du kan ikke registrere en plugin-modul på Opprett melding for entiteten salgsmulighetrollen for kunden.
 • Servicekalenderen oppdateres ikke umiddelbart når du endrer datoen eller klokkeslettet for en avtale eller en tjenesteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • "Registrere attributtet endre" type arbeidsflyter registreres hver gang en konto er lagret etter at en duplikatregistreringsregel er kjørt.

Kjent problem når du har installert Samleoppdatering 2

Når du publiserer en arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 når du har installert Samleoppdatering 2, kan du få følgende feilmelding:
Den valgte arbeidsflyten har feil og kan ikke publiseres. Åpne arbeidsflyten, feilene, og prøv på nytt.
Hvis plattform sporing er aktivert, kan det hende at følgende feilmelding vises:
Type System.Globalization.CultureInfo er ikke merket som authorized i application konfigurasjonen fil., feilkode:-2147201023
Hvis du vil løse dette problemet, åpner du Web.config-filen for Microsoft CRM Web-område i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, og deretter legge til følgende linjer i delen authorizedTypes :

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

Informasjon om samleoppdatering

Følgende fil er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Download Center:

Download Last ned pakken 959419 nå.

Utgivelsesdato: 15. januar 2009

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 hvordan du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig datoen filen ble gjort. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som bidrar til å hindre uautoriserte endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Installer denne hurtigreparasjonen på datamaskiner som kjører Microsoft Dynamics CRM 4.0-serverkomponenter eller Microsoft Dynamics CRM-klienten for Microsoft Office Outlook-komponenter.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du slette de midlertidige filene i Windows Internet Explorer. Følg disse trinnene:
 1. Start Windows Internet Explorer.
 2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Alternativer for Internett.
 3. Bruk en av følgende metoder, avhengig av hvilken versjon av Internet Explorer du bruker:
  • Klikk Slett i området Leserlogg i Windows Internet Explorer 7, klikker du Slett filer i området for Midlertidige Internett-filer , og klikk deretter Ja.
  • I Microsoft Internet Explorer 6, klikker du Slett filer i området for midlertidige Internett-filer , og klikk deretter OK.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert for å kunne installere denne samleoppdateringen. Samleoppdatering 1 er ikke en forutsetning.

Krav om omstart

Hvis du blir bedt om datamaskinen på nytt etter at du installerer denne samleoppdateringen.

Informasjon om fjerning

Hvis du vil fjerne denne hurtigreparasjonen fra en datamaskin som kjører Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000, kan du bruke Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne samleoppdateringen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidHash-koderPlattform
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:49MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.131211248013-Jan-200906:49MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26F
SHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1:

8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:49MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1:

8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1:

FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1:

FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2
SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8
i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2
SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:

E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:

E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3
SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3
SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.131210428813-Jan-200906:49MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1F
SHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
FetchBuilder.js04.00.7333.13121058413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693D
SHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96
i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.131213705613-Jan-200906:49MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BE
SHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533
i386
Slugsupport.js04.00.7333.13125628213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Entityform.aspx04.00.7333.1312755313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Edit.aspx04.00.7333.13124415013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Web.config04.00.7333.13122041113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Detail.rdl for distribusjon av konto04.00.7333.131211429813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Konto oversikt Sub-Report.rdl04.00.7333.131217524013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kontoen Overview.rdl04.00.7333.13121235113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Summarisk konto Sub-Report.rdl04.00.7333.13129009313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kontoen Summary.rdl04.00.7333.13124068113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.131216241013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanje-Comparison.rdl04.00.7333.13128127313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen ytelse Sub-Report.rdl04.00.7333.131214627213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen aktiviteten Detail.rdl04.00.7333.13122522413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Tabell-Detail.rdl04.00.7333.13125973513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Case sammendrag Table.rdl04.00.7333.13129370013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Faktura Status Detail.rdl04.00.7333.13127281613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte kontoer Detail.rdl04.00.7333.13128928813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte saker Detail.rdl04.00.7333.131210532713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte Cases.rdl04.00.7333.13129245313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Produkter etter Account.rdl04.00.7333.13125383513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Produkter etter kontakt Detail.rdl04.00.7333.131223901113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Produkter etter Contact.rdl04.00.7333.13125402213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Salgsforløp-Detail.rdl04.00.7333.131212758713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Salg Pipeline.rdl04.00.7333.131210848513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Tjenesten aktivitet volum Detail.rdl04.00.7333.131210079213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kontoen DisTribution.rdl04.00.7333.13126537613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Activities.rdl04.00.7333.13126021113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen aktiviteten Status Detail.rdl04.00.7333.13122536113-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen aktiviteten Status Sub-Report.rdl04.00.7333.13125689813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen aktiviteten Status.rdl04.00.7333.13121281513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Beregnet Detail.rdl omsetning for salgsmulighet for kampanje04.00.7333.13122141813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Realisert Detail.rdl omsetning for salgsmulighet for kampanje04.00.7333.13122054813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen ytelse detaljert Report.rdl04.00.7333.13121145013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanje-Performance.rdl04.00.7333.13121284413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen plassert ordre Detail.rdl04.00.7333.13121878613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kampanjen svar Detail.rdl04.00.7333.13122419013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Konkurrent vinning eller tap Details.rdl04.00.7333.13127811513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Konkurrent Win-Loss.rdl04.00.7333.13124813213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Faktura Status.rdl04.00.7333.13123058613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Faktura Sub-Report.rdl04.00.7333.131210147313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Invoice.rdl04.00.7333.13121096913-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Kilde til salgsmulighet-Effectiveness.rdl04.00.7333.131211207313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte Accounts.rdl04.00.7333.13123429713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte kundeemner Detail.rdl04.00.7333.13126871713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Forsømte Leads.rdl04.00.7333.13124300013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Rekkefølgen Sub-Report.rdl04.00.7333.131210435013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Order.rdl04.00.7333.13121097613-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Produkter etter forretningsforbindelse-Detail.rdl04.00.7333.131224146513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Tilbud Sub-Report.rdl04.00.7333.131210804513-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Quote.rdl04.00.7333.13121095013-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Salgshistorikk-Detail.rdl04.00.7333.131211770713-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Salg History.rdl04.00.7333.13123096813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Tjenesten Volume.rdl for aktivitet04.00.7333.13126393413-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Mest leste artiklene Detail.rdl04.00.7333.13128780313-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Topp Articles.rdl for Knowledge Base04.00.7333.13125863813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Bruker Summary.rdl04.00.7333.13122895813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.131223536013-Jan-200906:49MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71
SHA1:

6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.131215753613-Jan-200906:49MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44
SHA1:

21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7
i386
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:49Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Workflowstep.js04.00.7333.13122778413-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Fiscalsettings.aspx04.00.7333.1312825813-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:50MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
AtTributemappings.aspx04.00.7333.13123692313-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Customactivityform.aspx04.00.7333.1312368313-Jan-200906:50Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig

Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidHash-koderPlattform
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
CRMABP32.dll04.00.7333.131226096013-Jan-200906:44MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEA
SHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73
i386
Crmaddin.dll04.00.7333.1312103255213-Jan-200906:44MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1
SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:44MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1A
SHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:44MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:44MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:44MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:44MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:44MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:44MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:44MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.131212887213-Jan-200906:44MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690
SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE
i386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.131210429613-Jan-200906:44MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537
SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:44MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789
SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089
i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:44MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:44MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:44MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693D
SHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96
i386
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
AppGrid_DefaulTdata.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:44MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1A
SHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA
i386
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:44MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7E
SHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6
i386
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:44Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig

Microsoft Dynamics CRM 4.0-Exchange-ruteren

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidHash-koderPlattform
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0
SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0
SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.13125104013-Jan-200906:48MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478
SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA
i386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.131218621613-Jan-200906:48MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117
SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386

Microsoft Dynamics CRM Data Migration-klient

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidHash-koderPlattform
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:47MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789
SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.131218211213-Jan-200906:47MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113
SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7E
SHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:47MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:

E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:47MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386

SRS Data Connector

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidHash-koderPlattform
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.131210428813-Jan-200907:06MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7
SHA1:

D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4
i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.13123875213-Jan-200907:06MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76
SHA1:

06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:

C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Dynamics CRM hurtigreparasjon, oppdatering og pakke terminologi, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

887283 oppdatering for hurtigreparasjonen for Microsoft Business Solutions CRM-programvare og Navngivningsstandarder