SQL Server-tjenesten starter ikke etter at du har installert


Kilde: Microsoft Kundestøtte

RASK PUBLISERING


RASK PUBLISERING ARTIKLER GI INFORMASJONEN DIREKTE I ORGANISASJONEN MICROSOFT KUNDESTØTTE. INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET ER OPPRETTET SOM SVAR PÅ NYE ELLER UNIKE EMNER, ELLER ER MENT SOM TILLEGG ANDRE KNOWLEDGE BASE-INFORMASJON.

Symptom
Du kan få en melding om at SQL Server-tjenesten kan ikke startes.  SQL-serveren kan ikke starte på nytt når installasjonsprogrammet for oppdateringen installerer en oppdatering, og forsøker å starte systemet. Feilmeldingen vises på skjermen, eller vises i Summary.txt-loggen.

Årsak
Dette kan være forårsaket av en SQL-tjenesten kjører, men passordet er utløpt. Når installasjonsprogrammet for oppdateringen prøver å starte SQL-tjenesten mislykkes på omstart.

Oppløsning
Fremgangsmåte for feilsøking:

Hvis du får en melding som en SQL Server-tjenesten ikke kunne starte, til å feilsøke problemet av følgende:


·         Fastsettelse av feil.  En melding vil enten vises i Brukergrensesnittet eller i summary.txt-Logg på:


%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log


·         Kontrollere om oppstart tjenestetypen er automatisk eller manuell.


·         Kontroller at kontoen og passordet er gyldig, og at det ikke er utløpt. En tjeneste kan ha kjørt tidligere med en ugyldig konto eller passord.


·         Hvis Database engine-tjenesten ikke starter, etter at tjenesten legitimasjon og oppstart, må du kontrollere at ERRORLOG. ERRORLOG kan være plassert på C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ < forekomst-ID for > \MSSQL\LOG

ANSVARSFRASKRIVELSE


MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER GIR INGEN UTTALELSER ELLER GARANTIER OM EGNETHET, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN SOM FINNES I DOKUMENTENE OG RELATERT GRAFIKK PUBLISERT PÅ DETTE WEBOMRÅDET ("MATERIELL") TIL NOE FORMÅL. MATERIALENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL, OG DEN KUNNE BLI REVIDERT NÅR SOM HELST UTEN VARSEL.


I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING, MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVE SEG OG UTELATE ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER OM UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TITTEL, IKKE KRENKELSE, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, NÅR DET GJELDER MATERIALET.