Det oppstod en feil under flytting Data prosess-115


Symptomer


"Det oppstod en feil under prosessen med flytting av data:-115" Denne feilen oppstår når installasjonen når 96% fullført når du installerer en fat-klient på en arbeidsstasjon.

Årsak


FrxDemo.f32-spesifikasjonen Sett var i bruk og FrxDemo.ldb-filen er åpen i mappen SysData. Installasjonsprogrammet overskriver Demo spesifikasjon angitt under installasjonen, og etter at filen er i bruk, kan ikke programmet erstatte den.

Løsning


Alle brukere må være tom for FRx under installasjonen av fat-klient på en arbeidsstasjon. Når du er borte fra databasen FrxDemo.f32, LDB-filen lukkes, og fortsetter installasjonen lykkes.

Referanser