Feil 37000: [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQLServer] linje 1 Uriktig syntaks nær "="


Symptomer


"Feil 37000 [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] SQL server linje 1 feil syntaks nær"=""Denne feilen oppstår når du genererer en rapport for et Epicor SQL-selskap.

Årsak


OFSI er ikke registrert.

Løsning


Finn fspsql32.dll som er plassert i rotmappen for FRx. Dobbeltklikk på filen. Det vises en dialogboks åpen med. Klikk andre. Bla til den lokale C:\Winnt eller Windows\System32\regsrv32.exe, og dobbeltklikk regsvr32.exe-filen. Klikk på OK. Du får en melding om at operasjonen var vellykket. Klikk på OK. Generere rapporten.

Referanser