FRx GL indeksen er låst av bruker


Symptomer


"FRx GL indeksen er låst av brukeren siden 12:00:00" Denne feilen oppstår når du prøver å koble til et selskap for FRx. Når du har slettet GL indeksere filer (filer som slutter på en. G32 filtypen) som ligger i mappen FRx SysData, feilen vedvarer.

Årsak


Når FRx gjenoppbygging er en fin indeksfil, opprettes det en. LCK-filen i sysdata-mappen til å spore som bygger filen og det tidspunktet prosessen startet. Hvis FRx avsluttes på en unormal måte mens denne prosessen oppstår på grunn av en feilmelding eller en ikke-stilfull Avslutt den. LCK-filen vil bli værende i mappen sysdata hindrer videre forsøk på å gjenoppbygge indeksfilen.

Løsning


Hvis det er ingen andre brukere bygge den. G32 fil, slette den. LCK-filen, og prøv å koble til firmaet på nytt. Fremgangsmåte for hvordan du finner mappen sysdata, se knowledge base-artikkel fastslå plasseringen av mappen SysData. Hvis denne artikkelen ikke løser problemet, kan du kontakte kundestøtteleverandøren FRx. Klikk her for en liste over leverandører i Finans som gir støtte for FRx.

Referanser