Kjøretidsfeil '35600': indeks utenfor område


Symptomer


De får du følgende feilmelding når du prøver å legge til én mer mappe gjennom Web-ansvarlig i sine eksisterende repository.xml.
---------------------------
WebAdministrator
---------------------------
Kjøretidsfeil '35600':
Indeks utenfor området
---------------------------
ok
---------------------------

Dette skyldes at størrelsesbegrensningen.

Status


Dette er et kjent problem (SMR 18617) og skal løses i service pack R10670. Service pack-tildelinger er ikke en garanti, og kan endres når som helst. Hvis du ønsker å bli varslet om endringer i denne artikkelen, inkludert service pack-tildelinger, kan du abonnere på denne artikkelen.

Løsning


Repository.XML-filen må reduseres manuelt med Microsoft FRx Support.

Referanser