Korriger: Feil versjon vises på siden forekomst når du bruker installasjonsprogrammet for SQL Server 2008 til å oppgradere en forekomst av SQL Server 2008

Gjelder: SQL Server 2008 StandardSQL Server 2008 EnterpriseSQL Server 2008 Developer

Symptomer


Du kjører Microsoft SQL Server 2008-installasjonsprogrammet for å oppgradere en forekomst av SQL Server 2008. Imidlertid på siden Valg av forekomst av oppgraderingsveiviseren versjon av forekomsten som skal oppgraderes er forskjellig fra den faktiske versjonen.

Obs! Hvis du vil vise den faktiske versjonen av forekomsten av SQL Server 2008, kan du kjøre følgende spørring i SQL Server Management Studio.
select @@version

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet ved å få tak i den nyeste oppdateringspakken for SQL Server 2008. For mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

968382 hvordan du får tak i den nyeste oppdateringspakken for SQL Server 2008

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for". Dette problemet ble først løst i SQL Server 2008 Service Pack 1.

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare