Tilpasse standard lokal brukerprofil når du klargjør en Windows-avbildning

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du tilpasser innstillingene for standard lokal brukerprofil når du oppretter en avbildning på en datamaskin som kjører ett av operativsystemene nedenfor:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Når du har distribuert avbildningen, gjelder disse standard, lokale brukerprofilinnstillingene for alle nye brukere som logger på datamaskinen.

Hvis du vil tilpasse en standard brukerprofil eller en obligatorisk brukerprofil, må du først tilpasse standard brukerprofil. Deretter kan standard brukerprofil kopieres til egnet delt nettverksressurs for å gjøre den brukerprofilen enten til standard brukerprofil eller en obligatorisk brukerprofil.

Når standard brukerprofil tilpasses som beskrevet i denne artikkelen, rekonstruerer den kildeprofilen i et format som er egnet til bruk av flere brukere. Dette er den eneste metoden som støttes for å tilpasse standard brukerprofil i operativsystemet Windows. Hvis du forsøker å bruke andre metoder for å tilpasse standard brukerprofil, kan det føre til at unødvendig informasjon inkluderes i den nye standard brukerprofilen. Slik unødvendig informasjon kan føre til alvorlige problemer med programmer og systemstabilitet.

Obs! Informasjonen i denne artikkelen erstatter alle tidligere publiserte fremgangsmåter for tilpasning av standard lokale brukerprofiler når du klargjør avbildninger.

Slik tilpasser du en standard brukerprofil i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2

Den eneste støttede fremgangsmåten for å tilpasse standard brukerprofil, er ved å bruke parameteren Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile i svarfilen Unattend.xml. Svarfilen Unattend.xml sendes til Systemforberedelsesverktøy (Sysprep.exe).

Trinn 1: Konfigurer standard brukerprofil

 1. Logg deg på Windows ved hjelp av den innebygde, lokale administratorkontoen.
  Obs! Du kan ikke bruke en domenekonto i denne prosessen.
 2. Åpne kontrollpanelet Brukerkontoer, og fjern alle brukerkontoer som er lagt til, unntatt brukerkontoen med administratorrettigheter som du brukte til å logge på Windows.
 3. Konfigurer innstillingene du vil kopiere til standard brukerprofil. Dette inkluderer skrivebordsinnstillinger, favoritter og alternativer for Start-menyen.
  Obs! Tilpassing av Start-menyen og Oppgavelinje er begrenset i Windows 7. Du finner mer informasjon på følgende Microsoft-webområde: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Trinn 2: Opprett en Unattend.xml-fil som inneholder parameteren Copy Profile

Opprett en Unattend.xml-fil som inneholder parameteren Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Ved å bruke parameteren Copy Profile, vil innstillingene for pålogget bruker bli kopiert til standard brukerprofil. Denne parameteren må settes til "true" i spesialiser-trinnet.
Windows System Image Manager (Windows SIM) oppretter og behandler uovervåkede Windows Setup-svarfiler i et grafisk brukergrensesnitt (GUI).

Svarfiler er XML-baserte filer som brukes under installasjonsprogrammet for Windows, til å konfigurere og tilpasse standard Windows-installasjon.

Bruk verktøyet Windows System Image Manager til å opprette filen Unattend.xml. Verktøyet Windows SIM er inkludert i Windows AIK (Automated Installation Kit). Få AIK for operativsystemet fra ett av følgende webområder:
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows AIK, kan du se Windows Automated Installation Kit (AIK) (en-US). Veiledning om hvordan du oppretter en svarfil finner du i Hjelp-informasjonen som følger med Windows AIK. For mer informasjon om hvordan du oppretter en svarfil, kan du se Arbeid med svarfiler i Windows SIM.
Trinn 3: Tilpasse standard brukerprofil i Unattend.xml-filen

 1. Åpne en hevet ledetekst. Dette gjør du ved å klikke Start, skrive cmd i Søk-boksen, høyreklikke cmd i programlisten, og deretter klikke Kjør som administrator.
  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse
 2. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Merknad: Sysprep.exe er plassert i %systemdrive%\Windows\System32\sysprep-katalogen.
 3. Åpne følgende fil for å bekrefte at kommandoen CopyProfile er utført: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Søk etter linjer som ligner på følgende (i spesialiseringsfasen):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory fra c:\Users\Administrator er utført.
  [shell unattend] CopyProfile er utført.

  Legg merke til at denne linjen bekrefter at kommandoen CopyProfile er utført og hvilken brukerprofil som ble kopiert til standard brukerprofil.
 5. Kopier avbildningen.
 6. Distribuer avbildningen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Sysprep til å ta og distribuere et bilde, kan du se Teknisk referansedokumentasjon for Sysprep.
Obs! 
 • Du må bruke /generaliseringsbryteren med sysprep.exe slik at Copy Profile-parameteren kan brukes. Alternativet /unattend brukes for å peke til den ønskede Unattend.xml-filen. I dette eksempelet ligger derfor filen Unattend.xml i mappen c:\answerfile.
 • Den innebygde profilen for administratorkonto slettes når du utfører en ren Windows-installasjon eller når du kjører verktøyet Sysprep. Innstillingen CopyProfile utføres før den innebygde administratorkontoen slettes. Alle tilpassinger vises derfor på den nye brukerkontoprofilen. Dette omfatter innstillingene for den innebygde profilen for administratorkonto.
 • Hvis det er flere brukerprofiler, kan sysprep i Windows velge en uventet profil ved kopiering til standard brukerprofil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel 2101557: Alle tilpassinger til standard brukerprofil er gått tapt (Dette kan være på engelsk)
 • Ikke alle tilpassinger vil bli overført til nye profiler. Enkelte innstillinger tilbakestilles under påloggingsprosessen for ny bruker. Vil du konfigurere disse innstillingene, kan du bruke innstillingene for gruppepolicy eller skripting.Hva du bør vurdere hvis du bruker automatisert avbildnings- og distribusjonssystemer

 • Når du bruker verktøy som Microsoft Deployment Toolkit eller System Center Configuration Manager, trenger du ikke innstillingen CopyProfile når du kjører kommandoen Sysprep. Disse verktøyene erstatter eller endrer vanligvis filen Unattend.xml etter at avbildningen er distribuert til harddisken, men før operativsystemet startes første gangen etter at du har kjørt kommandoen Sysprep. Filen Unattend.xml som brukes ved distribusjon av Microsoft Deployment Toolkit eller System Center Configuration Manager, må derfor inneholde innstillingen CopyProfile.
 • Hvis du angir innstillingen CopyProfile til sann når du kjører installasjonsprogrammet fra installasjonsmediet med Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 under byggeprosessen av avbildningen, kan det hende at innstillingene for administratorprofil ved et uhell kopieres til standard brukerprofil. Innstillingene for administratorprofil finnes vanligvis i filen Install.wim på installasjonsmediet.

Slik gjør du standard brukerprofil til standard nettverksbrukerprofil i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2

Hvis du vil gjøre standardbrukerprofilen til en standard nettverksbrukerprofil, kan du gjøre følgende:
 1. Bruk en konto som har administratorrettigheter for å logge på datamaskinen som har den tilpassede standard brukerprofilen.
 2. Bruk kommandoen Run for å koble deg til den delte NETLOGON-mappen på en domenekontroller. Stien kan for eksempel se slik ut:
  \\<Server_name>\NETLOGON
 3. Lag en ny mappe i den delte NETLOGON-mappen med navnet Default User.v2.
 4. Klikk Start, høyreklikk Datamaskin, klikk Egenskaper, og klikk deretter Avanserte systeminnstillinger.
 5. Gå til Brukerprofiler og klikk Innstillinger. Dialogboksen Brukerprofiler viser en liste over profiler som er lagret på datamaskinen.
 6. Velg Standardprofil, og klikk Kopier til.
 7. I tekstboksen Kopier profil til skriver du inn nettverksbanen til Windows-mappen med standard brukerprofil som du opprettet i trinn 3. Skriv inn for eksempel følgende bane:
  \\<Server_name>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Under Tillates brukt av klikker du Endre. Skriv inn navnet Alle, og klikk deretter OK.
 9. Klikk OK for å begynne kopieringen av profilen.
 10. Logg av datamaskinen når kopieringen er fullført.

Slik gjør du en standard brukerprofil til obligatorisk en brukerprofil i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2

Du kan konfigurere standard lokal brukerprofil til å bli en obligatorisk profil. Ved å gjøre dette kan du ha en sentral profil som brukes av alle brukerne. For å gjøre dette må du forberede plasseringen til den obligatoriske profilen, kopiere den lokale standardbrukerprofilen til plasseringen for den obligatoriske profilen og deretter konfigurere brukerens profilplassering slik at den peker til den obligatoriske profilen.


Trinn 1: Forberede plasseringen for den obligatoriske profilen

 1. Opprett en ny mappe, eller bruk en eksisterende mappe som du bruker for vandrende brukerprofiler, på en sentral filserver. Du kan for eksempel bruke følgende mappenavn "Profiles":
  \Profiler
 2. Hvis du oppretter en ny mappe, må du dele mappen ved å bruke et navn som er egnet for organisasjonen din.
  Obs!Delingstillatelsene for delte mapper som inneholder roaming-brukerprofiler må aktivere rettigheter for Full Control for gruppen Authenticated Users. Delingstillatelsene for mapper som er dedikert til å lagre obligatoriske brukerprofiler bør aktivere rettigheter Read for gruppen Authenticated Users og aktivere rettigheter Full Control for gruppen Administrators.
 3. Opprett en ny mappe i mappen som ble opprettet eller funnet i trinn 1a. Navnet på den nye mappen bør begynne med påloggingsnavnet til brukerkontoen hvis den obligatoriske brukerprofilen gjelder for en bestemt bruker. Hvis den obligatoriske brukerprofilen gjelder for mer enn en bruker, må den få navn tilsvarende. Hvis for eksempel det følgende domenet har en obligatorisk profil, og mappenavnet begynner med ordet "mandatory":
  \Profiles\mandatory
 4. Fullfør mappenavnet ved å legge til .v2 etter navnet. Eksempelet som ble brukt i trinn 1c har mappenavnet "mandatory." Det endelige navnet til mappen for denne brukeren må derfor være "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2
Trinn 2: Kopiere standard brukerprofil til plasseringen for den obligatoriske profilen

 1. Logg på datamaskinen som har den tilpassede lokale standard brukerprofilen ved hjelp av en konto med administratorrettigheter.
 2. Klikk Start, høyreklikk Datamaskin, klikk Egenskaper, og klikk deretter Avanserte systeminnstillinger.
 3. Gå til Brukerprofiler og klikk Innstillinger. Dialogboksen Brukerprofiler viser en liste over egenskaper som er lagret på datamaskinen.
 4. Velg Standardprofil, og klikk deretter Kopier til.
 5. I tekstboksen Kopier profil til skriver du inn nettverksbanen til Windows-mappen med standard brukerprofil som du opprettet i "trinn 1: Forbered plasseringen for den obligatoriske profilen". Stien kan for eksempel se slik ut:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory.v2
 6. Under Tillates brukt av klikker du Endre. Skriv inn navnet Alle, og klikk deretter OK.
 7. Klikk OK for å begynne kopieringen av profilen.
 8. Logg av datamaskinen når kopieringen er fullført.
 9. På den sentrale filserveren finner du mappen du opprettet i "trinn 1: Forbered plasseringen for den obligatoriske profilen."
 10. Klikk Organiser, og klikk deretter Mappealternativer.
 11. Klikk fanen Vis, velg Vis skjulte filer og mapper, fjern valget Skjul filendelser for kjente filtyper, fjern valget Skjul beskyttede operativsystemfiler, klikk Ja for å fjerne varselet, og klikk OK for å bruke endringene og lukke dialogboksen.
 12. Finn og høyreklikk filen NTUSER.DAT. Klikk Gi nytt navn, endre navnet til NTUSER.MAN og trykk deretter ENTER:
Obs! Tidligere kunne man kopiere profiler ved hjelp av elementet System i Kontrollpanel. Denne kopieringsmuligheten for standardprofil er nå deaktivert fordi den kunne legge til data som gjorde at profilen ikke kunne brukes.

Trinn 3: Forberede en brukerkonto

 1. Som domeneadministrator åpner du administrasjonskonsollen Active Directory Brukere og Datamaskiner fra en datamaskin som kjører Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008.
 2. Høyreklikk brukerkontoen som du vil bruke den obligatoriske brukerprofilen med. Klikk deretter Egenskaper.
 3. Klikk fanen Profil, skriv inn nettverksbanen som du opprettet i "trinn 1: Forbered plasseringen for den obligatoriske profilen" i tekstboksen for profilbanen. Ikke legg til ".v2" på slutten. I dette eksempelet vil stien se slik ut:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory
 4. Klikk OK, og avslutt deretter administrasjonskonsollen Active Directory Brukere og Datamaskiner.
Brukeren vil nå bruke den tilpassede obligatoriske brukerprofilen. 

TRENGER DU FORTSATT HJELP?

Hvis artikkelen ikke besvarte spørsmålet ditt, kan du klikke denne knappen for å stille spørsmålet ditt til andre gruppemedlemmer hos Microsoft Community:

Flere ressurser

Hvis du har problemer med å logge på en brukerprofil, klikker du koblingene nedenfor for å vise artikkelen på Microsofts webområde:
Reparer en skadet brukerprofil
Opprett en brukerkonto

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser standard lokal brukerprofil når du klargjør en avbildning for Windows XP og Windows Server 2003, kan du se artikkelen 959753 i Microsoft Knowledge Base : Slik tilpasser du deg standard, lokal brukerprofil når du forbereder et bilde av Windows XP eller Windows Server 2003 (Dette kan være på engelsk)


Egenskaper

Artikkel-ID: 973289 – Forrige gjennomgang: 29. mai 2014 – Revisjon: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Tilbakemelding