Social Connector-funksjonen virker ikke i Outlook 2010 eller Outlook 2013

Symptomer

Kontaktinformasjon, for eksempel aktiviteter, møter, oppdateringer, e-postmeldinger eller møter, vises ikke i ruten personer i Microsoft Outlook 2010 eller senere versjoner. Microsoft Social Connector-funksjonen viser i stedet følgende meldinger:
Søket kan ikke returnere resultater for denne visningen. Klikk her for mer informasjon.

Det finnes ingen elementer i denne visningen.
The screen shot shows that the Social Connector feature does not display information about contacts


Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet

Oppløsning

Hvis du vil bruke Outlook Social Connector i Outlook, må Windows Search installert og aktivert. I tillegg bør du ikke starte Outlook ved å bruke kommandoen Kjør som administrator . Derfor, Følg disse trinnene for å løse dette problemet.

Trinn 1: Installere Windows Search

Kontroller at Windows Search-tjenesten kjøres i Windows
Installere Windows-søk i Windows 8 og Windows 7
Installere Windows-søk i Windows Vista og Windows XP

Trinn 2: Starte Outlook uten å bruke kommandoen Kjør som administrator-kommandoen

Klikk Outlook fra oppstartsskjermbildet i Windows 10 8.1 for Windows og Windows 8.

Eller i en tidligere versjon av Windows, klikk Start, klikk Alle programmer, klikk Microsoft Office, og deretter Microsoft Outlook.

Obs! Kontroller at du ikke bruke kommandoen Kjør som Administrator .
Egenskaper

Artikkel-ID: 976786 – Forrige gjennomgang: 8. jan. 2017 – Revisjon: 1

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

Tilbakemelding