Office Communicator 2007 R2 krasjer når du mottar en innkommende instant message varsling


Symptomer


Microsoft Office Communicator 2007 R2 krasjer når du mottar et innkommende øyeblikk postvarsel.

I tillegg får du følgende feilmelding i Communicator-UCCAPI-loggen:
10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 INFO:: funksjon: SIP_MESSAGE::GetHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 feil:: SIP_MESSAGE::GetHeader: HRESULT mislyktes: 80ee0005 = hr. GetHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 varsle:: pSipMessage -> GetHeader() mislyktes i ParsePCalledPartyIdHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 feil-funksjonen:: CUccServerEndpoint::ProcessIncomingCall - kan ikke analysere P-kalt-Pary-ID-topp

Årsak


Dette problemet oppstår når XML-filen for den innkommende samtalen er deserialiseres.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, bruker du følgende oppdatering:
  • 976135 beskrivelse av den kumulative oppdateringen for Communicator 2007 R2: januar 2010

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".