Exchange Server 2010-brukere får ikke tilgang til felles-mappen

Gjelder: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptomer


Når Microsoft Exchange Server 2010-brukere prøver å få tilgang til en fellesmappe, kan de kan du oppleve ett eller flere av følgende symptomer:
  • Brukere får ikke tilgang til fellesmappen. Også få disse brukerne en feilmelding i Microsoft Office Outlook-klientene. Feilmeldingen angir at felles-mappen ikke er tilgjengelig.
  • Outlook-klientene svarer ikke.

Årsak


Dette problemet skyldes en vranglås i Store.exe prosessen oppstår når to eller flere brukere som prøver å få tilgang til den samme fellesmappen.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, kan du installere samleoppdateringen for følgende:
2425179 -beskrivelse av samleoppdatering 2 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".