Du får feilmeldingen "Kan ikke importere denne webdelen" når du prøver å importere en webdel for eksporterte TagCloud i SharePoint 2010


Symptomer


Når du prøver å importere en webdel for eksporterte TagCloud til en side i Microsoft SharePoint Server 2010, webdelen vises ikke på siden, og du får feilmeldingen:

Kan ikke importere denne webdelen.

Hvis du prøver å laste opp den eksporterte TagCloud webdel til webdel-galleriet, får du en kjøretidsfeil unntak. Hendelsesliste viser et WebPartPageUserException-unntak.

Løsningen


Hvis du vil omgå dette problemet, kan du lagre webdelen TagCloud som en *.dwp fil fra webdel-galleriet.