Du får feilen "Den forsøkte operasjonen mislyktes" i Outlook 2010 når du forsøker å hente egenskapen DisplayType for en e-postmottaker


Symptomer


Tenk deg følgende:
  • Du har tilgang til Outlook Object Model (OOM). Hvis du vil gjøre dette, bruke du en egendefinert Microsoft Outlook 2010-tillegget, et egendefinert skript eller andre programmeringsspråk for å lese egenskapen DisplayType for et objekt for mottakeren av en e-postmelding som er som har svart på.
  • Bruker følgende objektegenskaper til å få tilgang til mottakerens DisplayTypetillegget:
    Outlook.Recipient.DisplayType
I dette scenariet får du følgende feilmelding:

Kjøretidsfeil '-1040973553 (c1f4010f)
Den forsøkte operasjonen mislyktes. Finner ikke et objekt.

Årsak


Dette problemet oppstår fordi egenskapen PR_RECIPIENT_TYPE ikke er angitt når en e-postmelding er svarte. Tidligere versjoner av Outlook ignorerer faktumet at egenskapen ikke er angitt når egenskapen er skrivebeskyttet. Outlook 2010 ignorerer ikke denne egenskapen. Du får derfor feilmeldingen som er nevnt i delen "Symptomer".

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, har du tilgang til følgende DisplayType -egenskapen for AddressEntry -objektet:
Outlook.Recipient.AddressEntries(index).DisplayType
I dette eksemplet refererer plassholderen for indeksen til en bestemt AddressEntry eller mottakerobjektet i samlingen AddressEntries .