Du får feilmeldingen "endringene kunne ikke lagres til 'Filnavn' på grunn av brudd på delingstillatelse" når du lagrer en fil i Office Excel 2007


Symptomer


Når du prøver å lagre en fil i Microsoft Office Excel 2007, får du følgende feilmelding:

Endringene ble ikke lagret ' filnavn ' på grunn av brudd på delingstillatelse. Prøv å lagre til en annen fil.


Vær oppmerksom på dette problemet kan oppstå hvis du lagrer arbeidsboken i korte intervaller for gjentatte ganger.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, installerer du følgende hurtigreparasjonspakke:
982125 -beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for 2007 Office system (Msoshext-x-none.msp): 27 April 2010

Hurtigreparasjonen som er beskrevet i denne artikkelen løser et bestemt problem forårsaket av skallutvidelsen for Office-fil (Msoshext.dll). Det kan imidlertid være andre komponenter som fører til at den samme typen symptomer.