Exchange Server 2010 fjerner avsenderens e-postadresse fra listen over mottakere i en omadressert e-postmelding

Gjelder: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptomer


Tenk deg følgende:
  • Bruker A oppretter en regel hvis du vil omadressere e-postmeldinger til bruker B i et miljø med Microsoft Exchange Server 2010.
  • Bruker A sender en e-postmelding og inkluderer selv i mottakerlisten.
I dette scenariet Exchange Server 2010, fjerner du e-postadressen til brukeren A fra mottakerlisten i omadressert e-postmeldingen.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, kan du installere samleoppdateringen for følgende:
2425179 -beskrivelse av samleoppdatering 2 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil omgå dette problemet i Microsoft Exchange Server 2007 og Microsoft Exchange Server 2003, kan du videresende e-postmeldingen som et vedlegg. For å manuelt videresender en e-postmelding som et vedlegg i Microsoft Office Outlook 2007, klikker du e-postmeldingen, klikker du Handlinger, og klikk deretter Videresend som vedlegg. Hvis du vil videresende en e-postmelding som et vedlegg av regelen, klikker du Videresend den til mottakere eller distribusjonsliste som et vedlegg i trinn 1 , når du oppretter regelen.

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".