Hva er forskjellen mellom en systempartisjon og en oppstartspartisjon i Windows NT?

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO100525
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hva er forskjellen mellom en systempartisjon og en oppstartspartisjon i Windows NT?


Løsning
Systempartisjon og oppstartspartisjon er benevnelsene på partisjonene som inneholder henholdsvis oppstartsfiler og operativsystemfiler for Windows NT. Benevnelsene kan synes ulogiske, men de er faktisk korrekte.

Systempartisjon
Systempartisjonen inneholder de maskinvarespesifikke filene som kreves for å starte Windows NT (NTLDR, BOOT.INI etc.). På Intels x86-maskiner må dette være en aktiv primærpartisjon. På x86-maskiner er dette alltid disk 0, det vil si disken der systemets BIOS leter etter oppstartsfiler.

Oppstartspartisjon
Oppstartspartisjonen inneholder operativsystemfiler (vanligvis \WINNT) og støttefiler (vanligvis \winnt\system32) for Windows NT. Dette kan være samme partisjon som systempartisjonen.

Mer informasjon:
Denne artikkelen er basert på Microsoft Knowledge Base-artikkel Q100525 på adressen
(Obs! Texten er på engelsk).


Egenskaper

Artikkel-ID: 100525 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 09:31:00 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB100525
Tilbakemelding