Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Deaktivere delsystemet POSIX

Sammendrag
Det er lite å tjene på å deaktivere delsystemet POSIX i Windows NT, siden POSIX startes bare når et POSIX-basert program starter. Verken minnet eller ytelsen øker.
Mer informasjon
Hvis du vil deaktivere delsystemet POSIX, gjør du det ved å gå til følgende undernøkkel og slette POSIX-verdien:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
Obs! Det sammet gjelder for delsystemet OS/2: Delsystemserveren OS/2 lastes ikke før et OS/2-basert program starter.
prodnt
Egenskaper

Artikkel-ID: 101270 – Forrige gjennomgang: 07/12/2004 15:03:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kb3rdparty KB101270
Tilbakemelding