Beskytte seg mot oppstartsproblemer ved hjelp av en oppstartsdiskett for Windows NT

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO101668
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Jeg har installert Windows NT på en Intel x86-basert datamaskin. Når oppstartssektoren med filene som kreves for å starte Windows NT (og alle andre operativsystemer) ødelegges, er det ikke mulig å starte maskinen eller noe annet operativsystem på maskinen. Hva skal jeg gjøre?


Du kan unngå dette problemet ved å lage en oppstartsdiskett for Windows NT når du installerer Windows NT på datamaskinen. Oppstartsdisketten er ikke det samme som en MS-DOS-diskett - hele Windows NT får ikke plass på én diskett, slik MS-DOS gjør, og en Windows NT-oppstartsdiskett inneholder derfor bare de filene som kreves for at maskinen skal kunne startes så langt at resten av operativsystemet kan leses inn fra harddisken.
Løsning
Slik lager du en oppstartsdiskett for Windows NT:
1. Sett inn en tom diskett i diskettstasjonen, og velg Formater diskett på Fil-menyen i Filbehandling (Utforsker).
2. Gå til rotkatalogen på oppstartspartisjonen, og bruk ATTRIB-kommandoen for å fjerne egenskapene Skjult, System og Skrivebeskyttet fra filene BOOT.INI, NTLDR, BOOTSECT.DOS og NTDETECT.COM.
3. Kopier disse fire filene til disketten.
4. Bruk ATTRIB-kommandoen igjen for å gjenopprette egenskapene Skjult, System og Skrivebeskyttet for filene på harddisken.
5. Hvis Windows NT er installert på en SCSI-enhet, utfører du også trinn 2 til og med 4 for filen NTBOOTDD.SYS.

Hvis du formaterer disketten i Filbehandling (Utforsker), peker oppstartsposten på filen NTLDR. Når NTLDR startes, leser den inn valgene for de ulike operativsystemene i filen BOOT.INI. Hvis brukeren velger Windows NT, kjører NTLDR NTDETECT.COM og overlater kontrollen til OSLOADER.EXE. Hvis brukeren velger MS-DOS eller OS/2, leser NTLDR inn filen BOOTSECT.DOS.

Mer informasjon:
Denne artikkelen er basert på følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel (Obs! Teksten er på engelsk):
Egenskaper

Artikkel-ID: 101668 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 09:34:13 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB101668
Tilbakemelding