Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hurtigtaster i Windows

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en oversikt over hurtigtaster du kan bruke i Windows.
Mer informasjon

Systemtastkombinasjoner i Windows

 • F1: Hjelp
 • CTRL+ESC: Vis Start-menyen
 • ALT+TAB: Bytt mellom åpne programmer
 • ALT+F4: Avslutt program
 • SKIFT+DEL: Slett elementet permanent
 • Windows-tasten+L: Låse datamaskinen (uten å bruke CTRL + ALT + DEL)

Programtastkombinasjoner i Windows

 • CTRL+C: Kopier
 • CTRL+X: Klipp ut
 • CTRL+V: Lim inn
 • CTRL+Z: Angre
 • CTRL+F: Fet
 • CTRL+U: Understreking
 • CTRL+K: Kursiv

Museklikk/tastaturendringskombinasjoner for grensesnittobjekter

 • SKIFT+høyreklikk: Viser en hurtigmeny med alternative kommandoer
 • SKIFT+dobbeltklikk: Kjører den alternative standardkommandoen (det andre elementet på menyen)
 • ALT+dobbeltklikk: Viser egenskaper
 • SKIFT+DEL: Sletter et element umiddelbart uten å legge det i papirkurven først

Generelle tastaturkommandoer

 • F1: Starter Hjelp for Windows
 • F10: Aktiverer menylinjealternativer
 • SKIFT+F10 Åpner en hurtigmeny for det merkede elementet (dette er det samme som å høyreklikke et objekt)
 • CTRL+ESC: Viser Start-menyen (bruk piltastene til å merke et element)
 • CTRL+ESC eller ESC: Velger startknappen (trykk TAB for å velge oppgavelinjen, eller trykk SKIFT+F10 for å vise en hurtigmeny)
 • CTRL + SKIFT + ESC: Åpner Windows Oppgavebehandling
 • ALT+PIL NED: Åpner en rullegardinliste
 • ALT+TAB: Bytter til et annet program som kjører (hold ned ALT-tasten, og trykk deretter TAB-tasten for å vise vinduet for oppgavebytting)
 • SKIFT: Trykk og hold nede SKIFT-tasten mens du setter inn en CD-ROM for å hindre at CD-ROMen kjøres automatisk
 • ALT+ MELLOMROM: Viser hovedvinduets System-meny (fra System-menyen kan du gjenopprette, endre størrelsen på, minimere, maksimere eller lukke vinduer)
 • ALT+- (ALT+bindestrek): Viser System-menyen for underordnet MDI-vindu (fra System-menyen kan du gjenopprette, endre størrelsen på, minimere, maksimere eller lukke det underordnede vinduet)
 • CTRL+TAB: Bytter til det neste underordnede vinduet i et MDI-program.
 • ALT + understreket bokstav på meny: Åpner menyen
 • ALT+F4: Lukker gjeldende vindu
 • CTRL+F4: Lukker gjeldende MDI-vindu
 • ALT+F6: Bytter mellom flere vinduer i samme program (når for eksempel dialogboksen Søk etter i Notisblokk vises, bytter ALT+F6 mellom dialogboksen Søk etter og hovedvinduet i Notisblokk)

Grensesnittobjekter og generelle hurtigtaster for mapper/Windows Utforsker

Når et objekt er merket:
 • F2: Gi nytt navn til objekt
 • F3: Søk etter alle filer
 • CTRL+X: Klipp ut
 • CTRL+C: Kopier
 • CTRL+V: Lim inn
 • SKIFT+DEL: Slett merket element umiddelbart uten å flytte det til papirkurven
 • ALT+ENTER: Vis egenskapene for merket objekt

Kopiere en fil

Trykk og hold nede CTRL-tasten mens du drar filen til en annenmappe.

Slik oppretter du en snarvei

Trykk og hold nede CTRL + SKIFT mens du drar filen til skrivebordet elleren mappe.

Generell mappe-/snarveikontroll

 • F4: Merker boksen Gå til en annen mappe, og går nedover i oppføringene i boksen (hvis verktøylinjen er aktiv i Windows Utforsker)
 • F5: Oppdaterer gjeldende vindu.
 • F6: Veksler mellom ruter i Windows Utforsker
 • CTRL+G: Åpner verktøyet Gå til mappe (bare i Windows Utforsker i Windows 95)
 • CTRL+Z: Angrer den siste kommandoen
 • CTRL+A: Merker alle elementer i gjeldende vindu
 • TILBAKE: Bytter til overordnet mappe
 • SKIFT+klikk+lukkeknappen: For mapper, lukk gjeldende mappe og alle overordnede mapper

Trekontroll i Windows Utforsker

 • Numerisk tastatur *: Viser alt under gjeldende utvalg
 • Numerisk tastatur +: Utvider gjeldende utvalg
 • Numerisk tastatur -: Skjuler gjeldende utvalg
 • PIL HØYRE: Viser gjeldende utvalg hvis det er skjult, eller går til den første undermappen
 • PIL VENSTRE: Skjuler gjeldende utvalg hvis det vises, eller går til den overordnede mappen

Egenskapskontroll

 • CTRL+TAB/CTRL+SKIFT+TAB: Går gjennom egenskapskategoriene

Hurtigtaster for tilgjengelighet

 • Trykk SKIFT fem ganger: Aktiverer eller deaktiverer Trege taster
 • Trykk og hold nede høyre SKIFT-tast i åtte sekunder: Aktiverer eller deaktiverer Filtertaster
 • Trykk og hold nede NUM LOCK-tasten i fem sekunder: Aktiverer eller deaktiverer Veksletaster
 • Venstre ALT+venstre SKIFT+NUM LOCK: Aktiverer eller deaktiverer Musetaster
 • Venstre ALT+venstre SKIFT+PRINTSCR: Aktiverer og deaktiverer Høykontrast

Taster for Microsoft Natural Keyboard

 • Windows-tasten: Start-menyen
 • Windows-tasten+R: Dialogboksen Kjør
 • Windows-tasten+M: Minimer alle
 • SKIFT+Windows-tasten+M: Angre minimer alle
 • Windows-tasten+F1: Hjelp
 • Windows-tasten+E: Windows Utforsker
 • Windows-tasten+F1: Søk etter filer eller mapper
 • Windows-tasten+D: Minimerer alle åpne vinduer og viser skrivebordet
 • CTRL+Windows-tasten+F: Søk etter datamaskin
 • CTRL+Windows-tasten+TAB: Flytter fokuset fra startknappen til hurtigstartlinjen, til systemstatusfeltet (bruk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å flytte fokus til elementer på hurtigstartlinjen eller systemstatusfeltet)
 • Windows-tasten+TAB: Gå gjennom knappene på oppgavelinjen
 • Windows-tasten+Break: Dialogboksen Systemegenskaper
 • Programtasten: Viser en hurtigmeny for elementet som er valgt

Microsoft Natural Keyboard med IntelliType-programvaren installert

 • Windows-tasten+L: Logg av Windows
 • Windows-tasten+P: Starter Utskriftsbehandling
 • Windows-tasten+C: Åpner Kontrollpanel
 • Windows-tasten+V: Åpner Utklippstavle
 • Windows-tasten+K: Åpner dialogboksen Egenskaper for tastatur
 • Windows-tasten+I: Åpner dialogboksen Egenskaper for mus
 • Windows-tasten+A: Starter Tilgjengelighetsalternativer (hvis de er installert)
 • Windows-tasten+MELLOMROM: Viser en liste over hurtigtaster for Microsoft IntelliType
 • Windows-tasten+S: Aktiverer eller deaktiverer CAPS LOCK

Tastaturkommandoer i dialogbokser

 • TAB: Går til neste kontroll i dialogboksen
 • SKIFT+TAB: Går til forrige kontroll i dialogboksen
 • MELLOMROM: Hvis gjeldende kontroll er en knapp, klikkes knappen. Hvis gjeldende kontroll er en avmerkingsboks, merkes det av eller fjernes merket i boksen. Hvis gjeldende kontroll er et alternativ, velges alternativet.
 • ENTER: Tilsvarer å klikke merket knapp (knappen med omriss)
 • ESC: Tilsvarer å klikke Avbryt-knappen
 • ALT + understreket bokstav i dialogbokselement: Går til det tilhørende elementet
Egenskaper

Artikkel-ID: 126449 – Forrige gjennomgang: 12/29/2014 13:26:00 – Revisjon: 3.0

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Tilbakemelding