Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Windows-støtte for store IDE-harddisker

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO126855
Hvis denne artikkelen ikke beskriver de maskinvarerelaterte problemene du opplever, kan du gå til følgende webområde for å vise flere artikler om maskinvare:
Sammendrag
Windows 95 og Windows 98 støtter bruk av IDE-harddisker (IDE = Integrated Drive Electronics) som er større enn 504 MB (1 024 sylindere), ved å bruke en av følgende metoder:
 • ROM BIOS-støtte for INT13h-utvidelser (for eksempel: Logical Block Addressing, eller LBA).
 • Busskort-støtte for harddisk (harddiskkontroller) for INT13h-utvidelser (for eksempel: LBA)
 • Bruker bare de første 1 024 sylinderne i stasjonen
 • Støtte for realmodusdriver for geometrioversettelse
I tillegg brukes IDE-diskstasjonen med beskyttet Windows 95- og Windows 98-modus (Esdi_506.pdr) til å gi 32-biters disktilgang når du bruker en av de tre første metodene som er oppført ovenfor. Når du bruker en realmodusdriver til å levere geometrioversettelse, gis 32-biters disktilgang av Esdi_506.pdr bare hvis du bruker versjon 6.03 (eller senere) av XBIOS-driverne til Disk Manager fra OnTrack. Hvis du vil ha informasjon om eller hjelp med Disk Manager, kontakter du Kundestøtte for OnTrack.

Obs!  Hvis du vil ha relatert informasjon om FAT32-filsystemet i Windows 95 og Windows 98, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
154997 Beskrivelse av FAT32-filsystemet
Mer informasjon
Det gis tilgang til IDE-harddisker som bruker ATA-grensesnittet (AT Attachment), via systemtjenestene AT ROM BIOS INT13h. IDE identifiserer kapasiteten til en harddisk for system-BIOS ved å angi antall sylindere, hoder og sektorer per spor (CHS) i CMOS-minnet.

Sektorer har alltid en størrelse på 512 byte, og kapasiteten til en IDE-harddisk kan du fastsette med følgende formel:
sylindere x hoder x sektorer per spor x 512 (byte per sektor) = kapasitet
INT13h-grensesnittet for system-BIOS tillater maksimalt 1024 sylindere, 255 hoder og 63 sektorer per spor. IDE-grensesnittet tillater maksimalt 65 536 sylindere, 16 hoder og 255 sektorer per spor. For å sikre kompatibel kommunikasjon mellom system-BIOS og IDE-grensesnittet må de minst vanlige nevnerne på 1 024 sylindere, 16 hoder og 63 sektorer per spor brukes. Når du bruker INT13h-tjenesten til å få tilgang til en harddisk, er derfor den største stasjonen det gis tilgang til, på 504 MB. Dette beregnes på følgende måte:
1 024 sylindere x 16 hoder x 63 sektorer per spor x 512 = 528 482 304 byte, eller 504 MB
Obs! : Noen harddiskprodusenter anser 1 MB for å være 1 000 000 byte og anser derfor 528 482 304 byte for å være 528 MB. Ifølge standard programmeringsterminologi og i MS-DOS og Windows 95/98 er imidlertid 1 MB lik 1 048 576 byte, slik at 528 482 304 byte tilsvarer 504 MB.

IDE-harddisker som er større enn 504 MB, krever mer enn 1 024 sylindere i CMOS-minnet (eller de kan bruke mer enn 63 sektorer per spor i stedet, men dette er veldig sjelden). På grunn av dette er stasjoner av denne størrelsen ikke kompatible med INT13h-grensesnittet for system-BIOS, og hele stasjonen kan ikke brukes hvis ikke geometrioversettelse brukes av harddiskkontrolleren. Fordi de fleste IDE-kontrollerne ikke bruker geometrioversettelse, er IDE-harddisker nesten alltid underlagt grensen på 1 024 sylindere som er angitt av system-AT ROM BIOS.

Obs!  SCSI-kontrollere (SCSI = Small Computer System Interface) inneholder vanligvis en enhetsdriver eller en BIOS ROM som erstatter AT ROM BIOS-systemtjenestene ved kommunikasjon med en SCSI-harddisk, og som derfor ikke er begrenset til 1 024 sylindere (504 MB). ESDI-drivere (ESDI = Enhanced Small Device Interface) bruker BIOS ROM-basert INT13h-funksjonalitet til å gi geometrioversettelse av stasjonen som er kompatibel med ATA-grensesnittet. Legg også merke til at når du bruker IDE-harddisker, kan du ved hjelp av en CMOS-installasjon vise det fullstendige antallet sylindere, men fortsatt ha ROM BIOS-grensen på bare 1 024 sylindere.

MS-DOS, Windows 95 og Windows 98 støtter IDE-stasjoner som overskrider grensen på 504 MB (1 024 sylindere), enten ved hjelp av geometrioversettelse eller LBA. Geometrioversettelse implementeres av BIOS-drivere som oversetter IDE-harddiskens faktiske geometri til geometri som passer i INT13h-begrensningene for system-BIOS. LBA implementeres av system-BIOS eller busskortet for harddisken, som oversetter CHS-informasjonen som sendes til BIOSen i en 28-biters logisk blokkadresse som brukes av stasjonen til å hente data fra disken.

Hvis du vil bruke en IDE-harddisk som er større enn 504 MB (1 024 sylindere) med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98, bruker du en av følgende metoder.

ROM BIOS-støtte for INT13h-utvidelser

Oppdater datamaskinens ROM BIOS til en versjon som støtter INT13h-utvidelser. En BIOS som støtter LBA, gir automatisk oversettelse for IDE-harddisker som er konfigurert for mer enn 1 024 sylindere. Dette gjør at du kan partisjonere og formatere hele stasjonen med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98, og at du kan bruke diskdriveren i beskyttet Windows 95-modus (Esdi_506.pdr) for 32-biters disktilgang.

Obs!  Kontakt datamaskinprodusenten hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer ROM BIOSen eller aktiverer LBA-støtte i CMOS-minnet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir CHS-informasjon for harddisken i CMOS-minnet, kontakter du produsenten av harddisken.

Hvis du vil ha mer informasjon om INT13H-utvidelser, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
122052 Logical Block Addressing (LBA) definert (denne artikkelen kan være på engelsk)
153550 Harddisk begrenset til partisjon på 8 GB (denne artikkelen kan være på engelsk)

Busskort for harddisk med støtte for INT13h-utvidelser

Du bør kjøpe et kontrollerkort for harddisken som støtter INT13H-utvidelser eller utfører geometrioversettelse. Dette gjør at du kan partisjonere og formatere hele disken med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98, og at du kan bruke diskdriveren i beskyttet Windows 95/Windows 98-modus (Esdi_506.pdr) for 32-biters disktilgang.

Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon hvor du kan skaffe deg en harddiskkontroller som støtter INT13h-utvidelser eller utfører geometrioversettelse, kontakter du produsenten av harddisken eller harddiskkontrolleren.

Støtte for realmodusdriver for oversettelse

Du kan bruke et tredjeparts-programvareverktøy til å utføre geometrioversettelse. Eksempler på slik oversettingsprogramvare er SpeedStor fra Storage Dimensions, EZ-Drive fra Micro House og Disk Manager fra OnTrack Computer Systems.

Hvis du bruker versjon 6.03 eller senere av Disk Managers XBIOS-drivere fra OnTrack (både driverne for hovedoppstartssektoren og Config.sys må være versjon 6.03 eller senere), får driveren i beskyttet Windows 95/Windows 98-modus (Esdi_506.pdr) den faktiske geometrien og sektorforskyvningsfaktoren fra OnTrack-driveren som bruker en API som er definert i XBIOS-spesifikasjonen for Disk Manager fra OnTrack. I dette tilfellet er 32-biters disktilgang tilgjengelig i Windows 95 og Windows 98.

Hvis du bruker en tidligere versjon av XBIOS-drivere for Disk Manager fra OnTrack enn 6.03, eller et annet tredjeparts-verktøy, lastes Esdi_506.pdr ut, og det gis disktilgang i realmodus ved hjelp av INT13h-grensesnittet for system-BIOS. I dette tilfellet vil du fortsatt ha tilgang til stasjonen i Windows, men du får bare tilgang til stasjonen ved å bruke MS-DOS-kompatibilitetsmodus.

Obs!  Det er støtte for Disk Manager 6.03 i beskyttet modus på harddisker på den primære IDE-kanalen og når DriveSpace-diskkomprimering ikke er installert. For stasjoner på den sekundære IDE-kanalen kreves Disk Manager 7.0 eller senere. Når du bruker DriveSpace-komprimeringsprogramvaren som følger med Microsoft Windows 95, Windows 98 og Microsoft Plus!, må Disk Manager 7.04 eller senere brukes.XBIOS-driveren (Xbios.ovl) for Disk Manager fra OnTrack er lagret i rotmappen på oppstartsstasjonen og lastes inn fra hovedoppstartssektoren for å støtte den primære partisjonen (stasjon C). Config.sys-driveren (Dmdrvr.bin) støtter utvidede partisjoner og må lastes inn for å få tilgang til eventuelle stasjoner på den utvidede partisjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir CHS-informasjon for harddisken i CMOS-minnet, kontakter du produsenten av harddisken. I tillegg krever vanligvis disse programmene at du må partisjonere og formatere stasjonen med et bestemt verktøy som følger med tredjepartsprogramvaren. Hvis du vil ha informasjon om denne fremgangsmåten, kan du se i dokumentasjonen som følger med programvaren, eller kontakte programvareprodusenten.

Bruk bare de første 1 024 sylinderne på disken

Angi CHS-parameterne i CMOS-innstillingene slik at ikke flere enn 1 024 sylindere brukes. Dette gjør at du kan partisjonere og formatere stasjonen til den får en kapasitet på 504 MB med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98, og at du kan bruke diskdriveren i beskyttet Windows 95/Windows 98-modus (Esdi_506.pdr) for 32-biters disktilgang.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir CHS-informasjon for harddisken i CMOS-innstillingene, kontakter du produsenten av harddisken.

Bruke store harddisker med Windows og Windows for Workgroups

Du kan bruke metodene ovenfor til å bruke en stasjon som er større enn 504 MB (1 024 sylindere) med Windows versjon 3.0 eller senere eller Windows for Workgroups versjon 3.1 eller 3.11. Når du bruker en av disse metodene, kan du i tillegg bruke funksjonen for 32-biters filtilgang (VFAT) i Windows for Workgroups 3.11 på de fleste datamaskiner. Legg merke til at bruk av INT13h-utvidelsene eller geometrioversettelse som er beskrevet tidligere, ikke lar deg bruke funksjonen for 32-biters disktilgang i Windows eller Windows for Workgroups.

I Windows og Windows for Workgroups versjon 3.1 og senere leveres 32-biters disktilgang av en FastDisk-driver som heter WDCTRL. WDCTRL sammenligner totalt antall sylindere som er angitt for harddisken i CMOS-minnet i BPB (BIOS Parameter Block), med antall sylindere som er rapportert av harddisken etter en kommando for identifikasjon av stasjonen. Hvis BIOS rapporterer flere enn 1 024 sylindere, vil ikke WDCTRL-valideringen fungere uansett om system-BIOS eller busskortet støtter geometrioversettelse eller INT13h-utvidelser.

For å kunne bruke 32-biters disktilgang med harddisker som er konfigurert for mer enn 1 024 sylindere, og som derfor ikke er kompatible med WDCTRL, må du kunne bruke en FastDisk-driver fra en tredjepartsleverandør av harddisken eller harddiskkontrolleren. Du kan også bruke en slik FastDisk-driver i stedet for filen Esdi_506.pdr, for å tilby 32-biters disktilgang i Windows 95 og Windows 98, selv om dette ikke bør være nødvendig for de fleste harddisker.

Disk Manager er produsert av OnTrack Computer Systems, en leverandør som er uavhengig av Microsoft. Vi gir ingen garantier, stilltiende eller andre garantier, når det gjelder dette produktets ytelse eller stabilitet.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.

Klargjøre en harddisk

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår sammen partisjoner eller klargjør harddisken for installasjon eller ny installasjon av Windows 95 eller Windows 98, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
255867 Slik bruker du Fdisk og formateringsverktøyet til å partisjonere eller repartisjonere en harddisk
221829 Installere Windows 98 på en datamaskin uten operativsystem
HWDDRV 3.x 5.x 6.00 6.20 6.21 6.22 atapi wd enhanced eide fast-ata msdos ms-dos ms dos w95hw
Egenskaper

Artikkel-ID: 126855 – Forrige gjennomgang: 10/20/2006 15:18:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.0a
 • Microsoft Windows 3.1 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.11 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.2
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • kbinfo kbhardware kbenv kbfaq KB126855
Tilbakemelding